Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 31.07.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Referát, resumé
Publikace z konference
Vyd. 1.
Praha : Academia, 2012
516 s. : il., faksim. ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-200-2032-1 (brož.)
Obsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
Německá a italská resumé
000236587
Podoby „Naší Itálie“ // Irena Bukačová: Kolik máme „našich" Itálií? Vývoj reflexe vzájemných vztahů 11 // Jan Bažant: Láokoón, Tyrš a český dějepis umění 30 // Marta Ottlová: Italská opera v programu české národní opery 43 // Tomáš Petráček: Pilíř civilizace, nebo dědičný nepřítel pokroku? Prolegomena k otázce obrazu Vatikánu v České kultuře 19. století 51 // Za Itálií do Itálie // Marie Macková: Itálie očima evropského aristokrata v rakouské armádě 65 // Marcela Oubrcchtová: „ Všechny mé myšlenky se po Anglii upírají přímo na Itálii, “ Cesta Františka Thun-Hohensteina do vysněné Itálie 79 // Nella Mísová: Druhý vandr Aloise Beera 88 // Jiří Lach: V cizině, a přece doma: Josef Šusta a Itálie 106 // Jana Kepartová: ,,I pravím upřímně a z přesvědčení, že zařízení těchto studijních cest jest blahodárné po každé stránce a pravým dobrodiním." Učitelské cesty na jih 118 // Kateřina Kuthanová: Klarova nadace pro umělce. Sochaři z Čech a Itálie 132 // Marek Krejčí: Palazzo Venezia a Via della Croce. Max Dvořák a jeho kolegové v Římě 142 // Hana Svatošová: Cesta na jih za peníze hlavního města. Městská cestovní stipendia pro absolventy vysokých škol technických v Praze 152 // Itálie v c. k. monarchii // Borut Klabjan: Brána do Itálie, nebo slovanské okno do světa? Terst a česká přítomnost v něm v období do první světové války 165 // Zdenek Hojda: „Rakouské" Benátky - nejhlubší úpadek Serenissimy? 179 // Veronika Faktorová: Itálie v ironickém nadhledu. Obrazy cestopisné Lombardo-Benátské Prokopa Chocholouška 193 // Eva Chodějovská: Milán a jeho okolí Antonína Dobroslava Výška v kontextu dalších českých průvodců po Miláně ze čtyřicátých let 19. století 200 //
Martin Franc: Polenta a parmazán. Italské vlivy na gastronomii v českých zemích v první polovině 19. století 218 // Bouřlivá Itálie // Jiří Rak: „Když otec Radecký nás k slávě veď..." 231 // Pavel Helan: Risorgimento a české země 240 // Marcela Suchomelová: Italské novinky v českých kramářských písních 19. století 252 // Italové v Čechách // Taťána Petrasová: Dvojí italské dědictví: architekt Pietro Nobile 271 // Milan Hlavačka: Harmonie s přírodou: Alois (Luigi) Negrelli v postautentické sebereflexi 286 // Mojmír Krejčiřík: Italští„barabové“ na stavbách našich železnic 297 // Martina Maříková: Italští pěstitelé moruší v Praze první poloviny 19. století 305 // Osvojování umělecké Itálie: hudba // Mare Niubo: Italská opera ve Stavovském divadle v první třetině 19. století 315 // Dorota Gremlicová. ,,S bravurností třepe svá brisés." Koncepce italského baletu v českém prostředí 19. století 328 // Jiří Kopecký: „Pod sladkým nebem Italie, kde s hudbou vlna o břeh bije." Italská opera 19. století jako zosobnění melodie 336 // Osvojování umělecké Itálie: literatura Jiří Pelán: Nerudova Francesca di Rimini 355 // Michal Topor: Leopardi v Čechách: pokus o rekonstrukci recepčních bodli a drah 376 // Věra Brožová: Srdce a Hlava Chlapecké romány Edmonda De Amicis, Paola Mantegazzy a jejich ozvuky v Čechách 389 // Milena Lenderová: Paolo Mantegazza a sexuální medicína v Čechách 404 // Osvojování umělecké Itálie: výtvarné umění // Petra Hečková: Římská antika ve studiích Miroslava Tyrše a Vojtěcha Bimbauma 419 // Václav Liška: Vyšehradský hřbitov a jeho arkády České Campo Santo 433 // Pavla Machaliková: „ Čeští’ nazareni v Itálii ve dvacátých letech 19. století - František Tkadlík a Josef Führich 442 //
Lucie Vlčková: Krajina Itálie a její malba v Praze v 19. století. Poznámky k reflexi italské krajiny jako malířského námětu 453 // Šárka Leubnerová: Malovaná italika na pražských výročních výstavách v rozmezí let 1840 až 1864 460 // Jan Mergi: Benátské v českém skle 467 // Ivan Klimeš: Cikáni (1921). Romantická hra o přeáehře a 5 dějstvích 476 // Seznam vyobrazení 485 // Jmenný rejstřík 490 // Autoři příspěvků 512 // Přehled plzeňských sympozií a dosud vydaných sborníků 515
cnb002235449

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC