Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(9) Půjčeno:9x 
BK
Vyd. 1.
V Praze : Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, 2011
308 s. : il. ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-87398-18-0 (brož.)
Terminologický slovník
Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
Anglické resumé
000236751
PŘEDMLUVA ...13 // Dana Bittnerová, David Doubek, Markéta Levínská // ÚVODEM...17 // David Doubek // TEORETICKÝ ÚVOD DO PROBLEMATIKY KULTURNÍCH // MODELŮ V KONTEXTU VYLOUČENÝCH LOKALIT A ROMSKÉ // KULTURY...21 // David Doubek // KULTURNÍ MODELY A OTÁZKA ROMSKÉ KULTURY ...22 // Úvodem ...22 // Vztah vyloučených lokalit a romské kultury ...22 // Romové jako kategorie...23 // Lokalita jako kritérium ...2 // Pragmatické hledisko...24 // Romové v praktickém kontextu...25 // Kultura jako to, kvůli čemu píšeme etnografie ...27 // Musíme se tedy pojmu kultura zbavit?...28 // Konkrétní pojetí kultury...28 // Kultura v praxi ...2 // Distributivní pojetí kulturního významu...30 // PROBLEMATICKÝ VZTAH MEZI „KULTUROU“ A INDIVIDUÁLNÍM // ROZHODOVÁNÍM A JEDNÁNÍM...33 // Kognitivní pojetí kulturního významu...33 // Kultura jako soubor sdílených kognitivních map...34 // Problém pana Demetera...35 // KULTURNÍ MODELY A SCHEMATA ...37 // Kulturní modely jako alternativa kognitivních map...37 // Schemata - co to znamená a jak to drží pohromadě ...39 // Internalizace ... 42 // Motivační síla ...4 // Tematicita ...48 // POZNÁMKY ? METODOLOGII...30 // Rozmanitost pohledů jako metodologická strategie...50 // VÝCHOZÍ HODNOTY KULTURNÍHO MODELU CIKÁNI...54 // R // VŠEDNÍ DEN V ALFĚ... // Markéta Levínská // ÚVOD... // MAPA KRAJE Z HLEDISKA VÝZKUMNÍKA ...57 // PRŮBĚH VÝZKUMU A VÝBĚR INFORMÁTORŮ...59 // První rok -
2008 ... 59 // Druhý rok - 2009 ...52 // Třetí rok - 2010... // Nebezpečí přátelské atmosféry...62 // EXKURS DO KRAJINY, JEJÍ HISTORIE A SLOŽENÍ OBYVATELSTVA .. 64 // Zaměstnání ... // Demografická situace... // Příchod Romu... 70 // Historie bydlení... // Bytové domy a jejich proměna na ghetta...79 // Příčiny vzniku ghett... // KATASTROFA DŮVĚRY - DIALEKTIKA KONFLIKTU MEZI // MAJORITOU A MINORITOU...91 // David Doubek // PRINCIPY KONFLIKTU MEZI MINORITOU A MAJORITOU...92 // Tři roviny konfliktu ... // Absence kompetencí ... 93 // Kulturní rozdíly v užívání těla ...97 // Distanciace... // Distanciace a natírání na růžovo ... ?2 // Distanciace a institut rituální nečistoty...103 // Distanciace a problém kulturní autenticity...106 // Nečistota, sprostá slova a problém odcizené akulturace.106 // KULTURNÍ MODELY V PRAXI KONFLIKTU ...109 // Romské judo a rizika kulturního modelu Cikáni jsou rozmazlené dětí 109 // Paradox chráněného prostředí...?5 // Paradox privatizace ... // Paradox modelu „my jsme rukojmí“...118 // RODINA A VÝCHOVA - DISKURZ RODIČŮ A DĚTÍ ...121 // Dana Bittnerová // ÚVOD...122 // Obraz výchovy v romské rodině z pohledu literatury ...124 // Diskurz o výchově...127 // Kontexty diskurzu ve vyloučené lokalitě ...128 // VÝCHOVA V RODINĚ VE VYLOUČENÉ LOKALITĚ...133 // Oblast vztahu rodiče a dítěte - rodič ...133 // Status rodiče...133 // Povinnosti rodiče...l3 // Povinnosti širší
rodiny...I37 // Rodičovská autorita...I38 // Oblast vztahu rodiče a dítěte - dítě...142 // Primordiálnost vazeb...142 // Dítě má překonat rodiče...144 // Dítě je partner ...145 // Naplnit očekávání dítěte...147 // Nerovné postavení dětí...148 // Shrnutí ...162 // Obsahy a strategie výchovy uvnitř komunity...163 // Genderově indiferentní obsahy ...163 // Chlapci ...I72 // Dívky...I77 // Výchova chlapců versus výchova dívek...190 // Kulturní změna ...l 1 // Socializace mimo rodinu...194 // Diskontinuita školy ... // Ať si nedovoluje...l 7 // Se svačinou do školy ...199 // Důvěra v socializaci v rámci vzdělávacího systému majority..199 // Linearita života a škola ...204 // Práce a škola...2(>4 // Mateřství a škola ...2 // ZÁVĚR ...211 // KULTURNÍ MODELY VE VZDĚLÁVÁNÍ...215 // Markéta Levínská // SITUACE ROMSKÉ MINORITY V RÁMCI VZDĚLÁVACÍ POLITIKY . 216 // PRACE - TĚLO - DISCIPLÍNA // 219 // PROJÍT ZÁKLADNÍM VZDĚLÁNÍM... // Jaká je historická zkušenost „našich Udí" se školou? // PROJÍT ZÁKLADNÍ NEBO PRAKTICKOU ŠKOLOU? // Tempo... // Učitel(ka)... // Komunikace... // Prostředí základní školy ... // Prostředí základní praktické školy... // Hodnocení... // Kamarádi a kamarádky ... // Klima... // Respekt... // UDRŽET SE NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE ... // Matky a děti... // Matky a učitelé(ky)... // Schema: Parťačka... // Schema: Přísný dobrák... // Komunikace... // Další okolnosti...
// Které déti zůstávají na béžné základní škole?. // ZÁVĚR ... // ZÁVĚREM ... // Markéta Levínská // DOSLOV... // Markéta Levínská, Dana Bittnerová // LITERATURA... // PŘÍLOHA... // SEZNAM AKTÉRŮ... // Minoritní skupina ... // Majoritní skupina... // STRUČNÝ TERMINOLOGICKÝ PŘEHLED... // RESUME... // The Function of Cultural Models in Education... // .224 // .226 // .227 .229 .230 .232 .233 .239 .243 . 249 .250 . 250 // 251 // 251 // 253 // 253 // 254 // 255 // 256 // 257 // 258 261 // 269 // 273 // 283 // 284 // 285 291 // 294 // 297 // 298
cnb002268812

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC