Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.02.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
EB
1. vyd.
Praha : Grada, 2012
219 s. : il. (převážně barev.) ; 25 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-3727-0 (Grada ; váz.)
ISBN 978-80-7080-810-8 (Vysoká škola chemicko-technologická ; váz.)
ISBN 978-80-247-7930-0 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-7931-7 (online ; epub)
Obsahuje bibliografie a rejstřík
Souběžné anglické resumé
Popsáno podle tištěné verze
000236920
Obsah // Obsah // Seznam autorů... 9 // Seznam zkratek... 10 // Předmluva ... 15 // 1 Biotechnologie a farmaceutický průmysl (M. Fušek, T. Rumi)... 17 // 1.1 Vymezeni pojmů biologická léčiva, biotechnologie, biosimilars, orphan // drugs a základní poznámky ? názvosloví biologických léčiv... 17 // 1.2 Historický vývoj a postavení biologických léčiv na trhu... 20 // 1.3 Specifika biologických léčiv... 24 // 1.4 Základní přístupy vývoje a výroby biologických léčiv... 30 // 1.4.1 Exprese v bakteriích... 31 // 1.4.2 Exprese v kvasinkách... 33 // 1.4.3 Exprese v tkáňových kulturách... 34 // 1.4.4 Transgenní rostliny... 39 // 2 Klinické využití biologických léčiv... 42 // 2.1 Rekombinantní hormony a jejich využití v terapii (J. Blahoš)... 42 // 2.1.1 Inzulín (/. Blahoš, J. škrha)... 42 // 2.1.2 Glukagon (/. ß/a/ioi)... 47 // 2.1.3 Růstový hormon (/. Blahoš)... 47 // 2.1.4 Inzulínu podobný růstový faktor 1 (/. Blahoš)... 52 // 2.1.5 Natriuretický hormon (J. Blahoš)... 52 // 2.1.6 Parathormon (/. Blahoš)... 53 // 2.1.7 Kalcitonin (/. Blahoš)... 54 // 2.1.8 Gonadotropní hormony v léčbé neplodnosti (/. Blahoš, M. Halad).. 55 // 2.2 Krevní deriváty a jiné přípravky ovlivňující hemostázu vyrobené // biotechnologickou metodou (í Kvasnička)... 58 // 2.2.1 Koncentráty koagulačních faktorů ? zástavé krvácení... 59 // 2.2.2 Trombocytopenické krvácení... 61 // 2.2.3 Inhibitory koagulace... 61 // 2.2.4
Antikoagulancia... 61 // 2.2.5 Protidestičkové léky... 62 // 2.2.6 Fibrinolytika... 63 // 2.3 Využití biologických léčiv v terapii cytopenií... 65 // 2.3.1 Erytropoetin (I. Špička)... 65 // 2.3.2 G-CSF, růstový faktor pro granulocytární řadu (I. Špička). 69 // 2.3.3 Romiplostim (E. Konířová)... 71 // 2.4 Enzymy pro léčbu dědičně podmíněných poruch intermediámího // metabolismu (V. Malinová)... 73 // 5 // Biologická léčiva // 2.4.1 Gaucherova choroba - rekombinantní glukocercbrosidázy - // agluceráza, imigluceráza, velagluceráza... 75 // 2.4.2 Mukopolysacharidózy... 76 // 2.4.3 Pompeho choroba - glykogenóza II. typu... // 2.4.4 Fabryho choroba... // 2.4.5 Nežádoucí účinky ERT... 78 // 2.4.6 Situace v České republice... 78 // 2.5 Využití biologické léčby u imunitné podmíněných či // autoimunitních onemocnění... 80 // 2.5.1 Obecný úvod (M. Fusek)... 80 // 2.5.2 Biologická léčiva v dermatologii (M. Tichý)... 84 // 2.5.2.1 Etiologie a klinické projevy psoriázy... 84 // 2.5.2.2 Systémová terapie psoriázy... 85 // 2.5.2.3 Biologická léčba psoriázy... 87 // 2.5.3 Biologická léčiva používaná v terapii idiopatických // střevních zánětů (M. Lukáš)... // 2.5.3.1 Léčiva užívaná v klinické praxi... 90 // 2.5.3.2 Klinická efektivita biologické léčby... 91 // 2.5.3.3 Nevyřešené otázky... 93 // 2.5.3.4 Výhody a přednosti biologické léčby... 96 // 2.5.4 Biologická léčba zánéllivých
revmatických onemocnění // (J. Vencovský)... 98 // 2.5.4.1 Strategie léčby zánětlivých revmatických onemocnění ... 99 // 2.5.4.2 Přehled biologických léků a jejich použití v revmatologii.. 99 // 2.6 Biologická léčiva využívaná v léčbě roztroušené sklerózy (J Blahoš) 109 // 2.6.1 Terapie roztroušené sklerózy... 109 // 2.6.2 Biologická léčiva v terapii RS... 109 // 2.7 Biologická léčba v onkologii (Ní. Hajdúch, R. Pytlík)... 111 // 2.7.1 Cytokiny v léčbě nádorových onemocnění (M. Hajduch)... 111 // 2.7.2 Proti nádorové enzymy (M. Hajduch)... 113 // 2.7.3 Obecná farmakologie protinádorových terapeutických protilátek // (M. Hajdúch)... I1’* // 2.7.3.1 Historie terapeutického použití monoklonálních protilátek // v onkologii... I*4 // 2.7.3.2 Funkce imunoglobulinů a mechanismy cytotoxického // účinku monoklonálních protilátek... 115 // 2.7.3.3 Farmakologické aspekty imunoterapie monoklonálními // protilátkami v onkologii... 115 // 2.7.3.4 Chimérické, humanizované a lidské monoklonálni // protilátky... 117 // 2.7.3.5 Fragment)’ protilátek... 48 // 2.7.3.6 Nekonjugované protilátky... 118 // 2.7.3.7 Protilátkové konjugáty... 120 // 6 // Obsah // 2.7.4 Biologická léčiva v hematoonkologii (R. Pytlík)... 122 // 2.7.4.1 Rituximab... 122 // 2.7.4.2 Altemtuzumab... 126 // 2.7.4.3 Gemtuzumab ozogamicin... 128 // 2.7.4.4 Ibritumomab tiuxetan... 129 // 2.7.4.5 Ofatumumab... 131 // 2.7.5. Monoklonálni protilátky
v léčbé solidních nádorů // (M. Hajdúch)... 132 // 2.7.5.1 Trastuzumab... 132 // 2.7.5.2 Cetuximab ... 133 // 2.7.5.3 Panitumumab... 134 // 27.5.4 Bevacizumab... 135 // 2.8 Význam biomarkerů pro indikaci cílené biologické léčby // v onkologii (M. Hajdúch, J. Drábek, R. Trojanec)... 137 // 2.8.1 Nádorové markéry v onkologii... 138 // 2.8.2 Prognostické a prediktivní faktory... 139 // 2.8.2.1 Gen EGFR a jeho význam v predikci léčebné odpovědi // u nádorů plic ... 140 // 2.5.2.2 Gen HER2 jako prognostický i prediktivní marker // s možností cílené léčby u nádorů prsu a žaludku... 146 // 2.8.2.3. Další příklady prediktivních vyšetření v onkologii. 148 // 2.9 Využití biologických léčiv v léčbé virových hepatitíd (P Urbánek) .. 150 // 2.9.1 Interferony... 150 // 2.9.1.1 Konvenční interferony... 150 // 2.9.1.2 Nežádoucí účinky konvenčního interferonu-a... 151 // 2.9.1.3 Modifikované interferony... 153 // 2.9.1.4 Nežádoucí účinky pegylovaných IFN... 155 // 2.9.1.5 Albumin 1FN... 156 // 2.9.2 Základy protivirové terapie... 157 // 2.9.2.1 Virová hepatitída ?... 157 // 2.9.2.2 Virová hepatitída C... 159 // 3 Moderní prístupy k vakcinaci (M. Raška)... 163 // 3.1 Pasivní imunizace... 163 // 3.2 Využití monoklonálních protilátek v terapii infekčních onemocnění... 168 // 3.3 Aktivní imunizace... 169 // 3.4 Vakcíny v klinické praxi... 170 // 3.4.1 Živé atenuované vakcíny... 170 // 3.4.2 Inaktivované
(usmrcené) vakcíny... 172 // 3.4.3 Podjednotkové vakcíny... 174 // 3.4.4 Rekombinantní proteinové vakcíny... 175 // 3.4.5 Rekombinantní viry kódující vakcinační antigen... 176 // 3.5 Klinicky používaná adjuvans... 176 // 7 // Biologická léčiva // 3.6 Klinicky používané nosiče a ostatní pomocné látky... 179 // 3.7 Vakcíny v klinických studiích a experimentu... 180 // 3.8 Experimentálni adjuvans, nosiče a pomocné látky... 185 // 4 Zneužívání biologických léčiv (L Vítek)... 189 // 4.1 Příklady hlavních biotechnologicky připravovaných // dopingových látek... I90 // 4.1.1 Anabolické steroidy a další látky s anabolickými účinky. 190 // 4.1.2 Látky stimulující erytropoézu... 193 // 4.1.3 Genový doping... 194 // 5 Výhledy do budoucna - genová terapie a léčiva na bázi DNA (M. Fusek) .. 196 // 5.1 Léčiva na bázi „antisense“ oligonukleotidú... 197 // Doslov ... 199 // Výrobci biologických léčiv zmíněných v textu... 200 // Rejstřík... 206 // Souhrn ... 2*2 // Summary... 2*9 // 8
cnb002347997

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC