Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.01.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
EB
1. vyd.
Praha : Grada, 2012
219 s. : il. (převážně barev.) ; 25 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-3727-0 (Grada ; váz.)
ISBN 978-80-7080-810-8 (Vysoká škola chemicko-technologická ; váz.)
ISBN 978-80-247-7930-0 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-7931-7 (online ; epub)
Obsahuje bibliografie a rejstřík
Souběžné anglické resumé
Popsáno podle tištěné verze
000236920
Seznam autorů 9 // Seznam zkratek 10 // Předmluva 15 // 1 Biotechnologie a farmaceutický průmysl (M. Fušek, T. Ruml) 17 // 1.1 Vymezeni pojmů biologická léčiva, biotechnologie, biosimilars, orphan // drugs a základní poznámky k názvosloví biologických léčiv 17 // 1.2 Historický vývoj a postavení biologických léčiv na trhu 20 // 1.3 Specifika biologických léčiv 24 // 1.4 Základní přístupy vývoje a výroby biologických léčiv 30 // 1.4.1 Exprese v bakteriích 31 // 1.4.2 Exprese v kvasinkách 33 // 1.4.3 Exprese v tkáňových kulturách 34 // 1.4.4 Transgenní rostliny 39 // 2 Klinické využití biologických léčiv 42 // 2.1 Rekombinantní hormony a jejich využití v terapii (J. Blahoš) 42 // 2.1.1 Inzulín (J. Blahoš, J. škrha) 42 // 2.1.2 Glukagon (J. Blahoš) 47 // 2.1.3 Růstový hormon (J. Blahoš) 47 // 2.1.4 Inzulínu podobný růstový faktor 1 (J. Blahoš) 52 // 2.1.5 Natriuretický hormon (J. Blahoš) 52 // 2.1.6 Parathormon (J. Blahoš) 53 // 2.1.7 Kalcitonin (J. Blahoš) 54 // 2.1.8 Gonadotropní hormony v léčbé neplodnosti (J. Blahoš, M. Halad) 55 // 2.2 Krevní deriváty a jiné přípravky ovlivňující hemostázu vyrobené // biotechnologickou metodou (J. Kvasnička) 58 // 2.2.1 Koncentráty koagulačních faktorů k zástavé krvácení 59 // 2.2.2 Trombocytopenické krvácení 61 // 2.2.3 Inhibitory koagulace 61 // 2.2.4 Antikoagulancia 61 // 2.2.5 Protidestičkové léky 62 // 2.2.6 Fibrinolytika 63 // 2.3 Využití biologických léčiv v terapii cytopenií 65 // 2.3.1 Erytropoetin (I. Špička) 65 // 2.3.2 G-CSF, růstový faktor pro granulocytární řadu (I. Špička) 69 // 2.3.3 Romiplostim (E. Konířová) 71 // 2.4 Enzymy pro léčbu dědičně podmíněných poruch intermediámího metabolismu (V. Malinová) 73 //
2.4.1 Gaucherova choroba - rekombinantní glukocercbrosidázy - agluceráza, imigluceráza, velagluceráza 75 // 2.4.2 Mukopolysacharidózy 76 // 2.4.3 Pompeho choroba - glykogenóza II. typu // 2.4.4 Fabryho choroba // 2.4.5 Nežádoucí účinky ERT 78 // 2.4.6 Situace v České republice 78 // 2.5 Využití biologické léčby u imunitné podmíněných či autoimunitních onemocnění 80 // 2.5.1 Obecný úvod (M. Fusek) 80 // 2.5.2 Biologická léčiva v dermatologii (M. Tichý) 84 // 2.5.2.1 Etiologie a klinické projevy psoriázy 84 // 2.5.2.2 Systémová terapie psoriázy 85 // 2.5.2.3 Biologická léčba psoriázy 87 // 2.5.3 Biologická léčiva používaná v terapii idiopatických střevních zánětů (M. Lukáš) // 2.5.3.1 Léčiva užívaná v klinické praxi 90 // 2.5.3.2 Klinická efektivita biologické léčby 91 // 2.5.3.3 Nevyřešené otázky 93 // 2.5.3.4 Výhody a přednosti biologické léčby 96 // 2.5.4 Biologická léčba zánětlivých revmatických onemocnění (J. Vencovský) 98 // 2.5.4.1 Strategie léčby zánětlivých revmatických onemocnění 99 // 2.5.4.2 Přehled biologických léků a jejich použití v revmatologii 99 // 2.6 Biologická léčiva využívaná v léčbě roztroušené sklerózy (J. Blahoš) 109 // 2.6.1 Terapie roztroušené sklerózy 109 // 2.6.2 Biologická léčiva v terapii RS 109 // 2.7 Biologická léčba v onkologii (M. Hajdúch, R. Pytlík) 111 // 2.7.1 Cytokiny v léčbě nádorových onemocnění (M. Hajdúch) 111 // 2.7.2 Proti nádorové enzymy (M. Hajdúch) 113 // 2.7.3 Obecná farmakologie protinádorových terapeutických protilátek (M. Hajdúch) // 2.7.3.1 Historie terapeutického použití monoklonálních protilátek v onkologii // 2.7.3.2 Funkce imunoglobulinů a mechanismy cytotoxického účinku monoklonálních protilátek 115 //
2.7.3.3 Farmakologické aspekty imunoterapie monoklonálními protilátkami v onkologii 115 // 2.7.3.4 Chimérické, humanizované a lidské monoklonální protilátky 117 // 2.7.3.5 Fragmenty protilátek 48 // 2.7.3.6 Nekonjugované protilátky 118 // 2.7.3.7 Protilátkové konjugáty 120 // 2.7.4 Biologická léčiva v hematoonkologii (R. Pytlík) 122 // 2.7.4.1 Rituximab 122 // 2.7.4.2 Altemtuzumab 126 // 2.7.4.3 Gemtuzumab ozogamicin 128 // 2.7.4.4 Ibritumomab tiuxetan 129 // 2.7.4.5 Ofatumumab 131 // 2.7.5. Monoklonálni protilátky v léčbé solidních nádorů (M. Hajdúch) 132 // 2.7.5.1 Trastuzumab 132 // 2.7.5.2 Cetuximab 133 // 2.7.5.3 Panitumumab 134 // 27.5.4 Bevacizumab 135 // 2.8 Význam biomarkerů pro indikaci cílené biologické léčby v onkologii (M. Hajdúch, J. Drábek, R. Trojanec) 137 // 2.8.1 Nádorové markéry v onkologii 138 // 2.8.2 Prognostické a prediktivní faktory 139 // 2.8.2.1 Gen EGFR a jeho význam v predikci léčebné odpovědi // u nádorů plic 140 // 2.5.2.2 Gen HER2 jako prognostický i prediktivní marker s možností cílené léčby u nádorů prsu a žaludku 146 // 2.8.2.3. Další příklady prediktivních vyšetření v onkologii. 148 // 2.9 Využití biologických léčiv v léčbé virových hepatitíd (P. Urbánek) 150 // 2.9.1 Interferony 150 // 2.9.1.1 Konvenční interferony 150 // 2.9.1.2 Nežádoucí účinky konvenčního interferonu-a 151 // 2.9.1.3 Modifikované interferony 153 // 2.9.1.4 Nežádoucí účinky pegylovaných IFN 155 // 2.9.1.5 Albumin 1FN 156 // 2.9.2 Základy protivirové terapie 157 // 2.9.2.1 Virová hepatitída B 157 // 2.9.2.2 Virová hepatitída C 159 // 3 Moderní prístupy k vakcinaci (M. Raška) 163 // 3.1 Pasivní imunizace 163 // 3.2 Využití monoklonálních protilátek v terapii infekčních onemocnění 168 // 3.3 Aktivní imunizace 169 //
3.4 Vakcíny v klinické praxi 170 // 3.4.1 Živé atenuované vakcíny 170 // 3.4.2 Inaktivované (usmrcené) vakcíny 172 // 3.4.3 Podjednotkové vakcíny 174 // 3.4.4 Rekombinantní proteinové vakcíny 175 // 3.4.5 Rekombinantní viry kódující vakcinační antigen 176 // 3.5 Klinicky používaná adjuvans 176 // 3.6 Klinicky používané nosiče a ostatní pomocné látky 179 // 3.7 Vakcíny v klinických studiích a experimentu 180 // 3.8 Experimentálni adjuvans, nosiče a pomocné látky 185 // 4 Zneužívání biologických léčiv (L Vítek) 189 // 4.1 Příklady hlavních biotechnologicky připravovaných // dopingových látek I90 // 4.1.1 Anabolické steroidy a další látky s anabolickými účinky 190 // 4.1.2 Látky stimulující erytropoézu 193 // 4.1.3 Genový doping 194 // 5 Výhledy do budoucna - genová terapie a léčiva na bázi DNA (M. Fusek) 196 // 5.1 Léčiva na bázi „antisense“ oligonukleotidů 197 // Doslov 199 // Výrobci biologických léčiv zmíněných v textu 200 // Rejstřík 206 // Souhrn // Summary
cnb002347997

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC