Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 05.10.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5.5) Půjčeno:22x 
BK
1. vyd.
Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2011
150 s. : il. ; 29 cm

objednat
ISBN 978-80-244-2946-5 (brož.)
Nad názvem: Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta tělesné kultury
Obsahuje bibliografii na s. 139-150
Anglické resumé
000237153
OBSAH // PŘEDMLUVA...5 // 1 ÚVOD DO PROBLEMATIKY...7 // 1.1 VÝZNAM POHYBOVÝCH AKTIVÍT PRO OSOBY SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI...8 // (Ondřej Ješina, Zdeněk Hamřík) // 1.2 Podpora pohybových aktivit v kontextu APA...11 // (Michal Kalman, Zdeněk Hamřík, Ondřej Ješina) // 1.3 Současný stav v ČR - hromadná neinfekční onemocnění...13 // (Michal Kalman, Zdeněk Hamřík, Ondřej Ješina) // 1.4 Klasifikace osob se speciálními potřebami ve vztahu // ? POHYBOVÝM AKTIVITÁM...l6 // (Ondřej Ješina) // 1.5 APA JAKO VĚDNÍ DISCIPLÍNA...19 // (Ondřej Ješina) // 1.6 Historie organizovaných volnočasových aktivit v APA v ČR...22 // (Ondřej Ješina) // 2 ZDRAVÍ A KVALITA ŽIVOTA OSOB SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI...25 // (Ondřej Ješina, Tomáš Vyhlídal, Lucie Rybová, Martin Kučera) // 2.1 Zdraví a kvalita života...25 // 2.1.1 Zdraví...25 // 2.1.2 Kvalita života...29 // 2.2 Kvalita života u osob se zdravotním postižením // A ZDRAVOTNÍM ZNEVÝHODNĚNÍM...31 // 2.3 Vybraná výzkumná šetření v oblasti zdraví, kvality života // A POHYBOVÝCH AKTIVIT...33 // 2.3.1 Subjektivní vnímání kvality života u osob s amputací...34 // 2.3.2 Zdraví a pohybové aktivity v životě dětí s onkologickým onemocněním..35 // 2.3.3 Subjektivní vnímání a stav pohybových aktivit u žáků romského etnika.35 // 2.3.4 Socializace žáků se zrakovým postižením prostřednictvím // pohybových aktivit... 37 // 2.3.5 Subjektivní preference a kvalita
života sportovců // s mentálním postižením...37 // 2.3.6 Pohybové aktivity a vedení ke zdravému životnímu stylu // u žáků se sluchovým postižením...38 // 2.3.7 Význam pohybových aktivit v životě jedince s tělesným postižením.39 // 3 APLIKOVANÉ POHYBOVÉ AKTIVITY V KONTEXTU VEŘEJNÉ POLITIKY...41 // 3.1 Nadnárodní úroveň...41 // (Zdeněk Hamřík, Michal Kalman, Ondřej Ješina) // 3.2 Evropská úroveň... 45 // (Ondřej Ješina, Zdeněk Hamřík, Michal Kalman) // 3.3 Národní úroveň...45 // (Zdeněk Hamřík, Ondřej Ješina, Michal Kalman) // :! "" .’J // 3 // 34 Krajská a obecní úroveň...50 // (Zdeněk Hamřík, Michal Kalman) // 3.5 PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE NA NÁRODNÍCH I KOMUNITNÍCH ÚROVNÍCH...5I // (Ondřej Ješina, Radka Bartoňová) // 3.6 Vybrané projekty v oblasti APA...65 // (Ondřej Ješina) // 4 DETERMINANTY OVLIVŇUJÍCÍ PLÁNOVÁNÍ APA VE VOLNÉM ČASE...71 // (Ondřej Ješina) // 4.1 Formy pohybové rekreace...79 // 4.2 Environmentální stimuly osob se speciálními potřebami...81 // 4.3 Kompenzační pomůcky v APA...83 // 4.3.1 Kompenzační pomůcky pro osoby s tělesným postižením...83 // 4.3.2 Kompenzační pomůcky pro osoby se zrakovým postižením...86 // 4.4 Bariéry v oblasti volnočasových aplikovaných pohybových aktivit...92 // 5 REALIZACE OUTDOOROVÝCH VOLNOČASOVÝCH // POHYBOVÝCH AKTIVIT...95 // 5.1 Vybraná specifika APA ve volném čase osob se sluchovým postižením...95 // (Svatava Panská)
// 5.1.1 Specifikace programu Oblastní unie neslyšících Olomouc...98 // 5.2 APA VE VOLNÉM ČASE OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM...99 // (Ondřej Ješina) // 5.2.1 Příklady programů pro podporu zdraví a kvality života...101 // 5.3 OUTDOOROVÉ APA V LETNÍM A ZIMNÍM PŘÍRODNÍM PROSTŘEDÍ...102 // (Zbyněk Janečka, Ondřej Ješina) // 5.3.1 Příklady APA pro osoby se ZP...104 // 5.3.2 Příklad akce pro osoby se zrakovým postižením...110 // 54 VÝBĚR APA OSOB S TĚLESNÝM POSTIŽENÍM V LETNÍM A ZIMNÍM // PŘÍRODNÍM PROSTŘEDÍ...111 // (Ondřej Ješina, Lucie Rybová, Radka Bartoňová) // 5.4.1 Příklady volnočasových akcí s účastí osob s tělesným postižením..118 // 5.5 VÝBĚR APA PRO OSOBY SE SOCIÁLNÍM ZNEVÝHODNĚNÍM...121 // (Ondřej Ješina) // 5.5.1 Příklady vybraných programů pro osoby se sociálním znevýhodněním.123 // 5.6 VÝBĚR APA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM ZNEVÝHODNĚNÍM...127 // (Tomáš Vyhlídal) // 6 VÝBĚR ORGANIZACÍ Z OBLASTI REKREACE V APA...129 // (zpracoval Tomáš Vyhlídal) // SUMMARY...137 // REJSTŘÍK VYBRANÝCH ZKRATEK...138 // REFERENČNÍ SEZNAM...139
(OCoLC)794207932
cnb002342422

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC