Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 10.10.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5) Půjčeno:5x 
BK
Vyd. 1.
Olomouc : Refugium Velehrad-Roma, 2011
382 s. : il. (některé barev.), faksim. ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-7412-095-4 (Refugium Velehrad-Roma ; váz.)
Slovo a obraz ; 22
francouzština
Terminologický slovník
Obsahuje bibliografii na . 343-346, bibliografické odkazy a rejstříky
Vydavatel: Centrum Aletti
000237263
Obsah // Úvod ...5 // I. GENEZE A TEOLOGIE IKONY...11 // 1. Dějiny ikony...12 // Původ ikony...12 // Obraz ? prvotních křesťanů ...12 // Obraz v judaismu ...13 // Obraz ? Řeků...14 // Role obrazu v římském císařství...15 // První křesťané a obraz...18 // Umění katakomb...19 // Umění konstantinovské církve...21 // První odpůrci obrazu ...25 // Quinisextum neboli trullský koncil (691)...27 // První obrazoborecké období ...30 // Konstantin V. a sněm v Hierii...35 // Obnova svátých obrazů (780-813)... 37 // Libri Carolini a frankfurtský koncil ...38 // Oživení obrazoborectví (813-842)...41 // Vítězství ortodoxie (843)...44 // Bilance obrazoborecké krize...46 // 2. Prvky teologie ikony ...52 // Tradiční nauka ...52 // 377 // Obsah // Obrazoborecké argumenty ...53 // Ortodoxní kult obrazu...55 // Předobraz a hypostaze ...56 // Předobraz a přítomnost...59 // Konečné vyvrácení obrazoborectví...62 // 3. Jazyk Byzance...66 // Byzantská společnost ...66 // Aristokracie ...67 // Cirkev...69 // Císař...71 // Náboženské vidéní ...73 // Kontemplace a askeze...76 // Bohoslužba...77 // Obraz...79 // Proměněný človek...80 // Obraz a skutečnost ...85 // 4. Ikony a literární žánry...86 // Panegyrický model...88 // Epický model ...90 // Dramatický model ...93 // Model teologického pojednání ...95 // 5. Teorie obrazu...100 // Obraz jako znak...101 // Obraz jako účast na božském ...104 // II. PRVKY ESTETIKY...109
6. Geometrické’ struktury ...113 // Proporce ...113 // Geometrické struktur)’ pro polopostavy...115 // Trojúhelník...115 // Svatozář...116 // Geometrické struktur)’ pro celé postavy: čtverce a kruhy...122 // Geometrické struktur)’ pro ikony svátků: kříž, mřížka, kruh...128 // 378 // ---—— Obsah // KW...131 // M nika ...131 // Kruh...133 // 7. Proporce lidske’ho tela...238 // Byzantský modul ...139 // Proporce téla...142 // Proporce obličeje: teorie tří kruhů ...145 // 8. Ikona a zákony perspektivy ...252 // Různé systémy ...154 // Lineární perspektiva ...154 // Perceptivní perspektiva...158 // Axonometrická perspektiva...159 // Obrácená perspektiva ...160 // Zkoumání různých ikon ...161 // 1. Zvěstování...163 // 2. Záštita přesvaté Bohorodičky...163 // 3. Představení v chrámu...165 // 4. Vzkříšení Lazara...167 // 9. Teorie obrácené perspektivy...270 // Vědecký aspekt perspektivy...170 // L. F Žugin: „dynamický“prostor...171 // B. V. Raušenbach: složky uměleckého díla...177 // Kulturní aspekt perspektivy ...179 // P A. Michelis: pocit prostoru ...180 // Konrád Onasch: perspektiva významová a perspektiva epická ...182 // Závěr...184 // 10. Svět barev...187 // 1. Zdroje byzantského symbolismu ...188 // 2. Barvy a jejich významy ...191 // B ílá ...191 // Modrá...195 // Červená...196 // Purpur...199 // Zelená ...200 // Hnědá...201 // 379 // Obsah // Černá...202 // Žlutá...202 // Závčr...203
// 3. Kompozice barev...203 // Polychromie...204 // Kolor ismus...206 // Ikona a teorie barev...207 // 11. Světlo ...;...209 // Antické kořeny byzantského umční ...210 // Patristické myšlení...212 // Pscudo-Dionysiova nauka...214 // Dionysiův vliv na ikonopis ...218 // Svétlo přirozené a svétlo duchovní ...220 // Vliv hcsychastického sporu...226 // Tcofan Řek a Rublev...227 // Vlastní svétlo ikon ...230 // III. TECHNIKA IKONY...233 // 22. Technické přípravy...234 // 1. Deska...234 // Rám ...235 // Svlaky...236 // 2. Klih...237 // 3. Plátno...237 // 4. Levkas...239 // 5. Podkrcsba (nákres)...240 // 6. Zlacení ...243 // Olejové zlacení...244 // Zlacení na podkladu z přírodní hlinky (bolu)...244 // , Práškové zlato...245 // Zlacení po nalakování...246 // 7. Barvy...246 // 1) Barvy minerální ...247 // 2) Organické barvy ...247 // Pigmenty ...248 // 8. Vaječná tempera...256 // 380 // Obsah // 13. Psaní ikony ...260 // 1. První vrstvy malby (??? ???)...260 // 2. Dokončovací práce (s výjimkou inkarnátu) (??? ???)...261 // Prosvéllování šrqfurami...264 // Zlatésrajy, inokop (assist)...264 // 3. Inkarnát ...266 // Základní inkarnát ...266 // 1) Plav (rus. ???), prosvéllování plynulými přechody světla a stínu.268 // 2) Otborka (rus. ???), prosvéllování šrafurami...269 // 3) Priplesk (rus. ???), rozsvěcování ředěním...270 // 4) Kombinovaný postup (rus. ??? ??? ???)...270 // Dokončení inkarnátu ...271 // 4. Dokončení
ikony ...272 // 5. Nápisy...274 // 6. Lakování ...275 // Krátké shrnutí etap psaní ...277 // 14. Paleta starých ikonopisců ...284 // Běloba...285 // Okr...287 // Žluť...287 // Červeň ...288 // Zeleň...289 // Modř...290 // Čerň...292 // Složené barvy...292 // 15. Technika a styl starých ikonopiscii ...294 // Řecká technika...294 // Ruská technika...298 // Závěr...303 // Slovo k českému čtenáři na závěr...307 // Jan Andres // Slovníček ikonopisecké terminologie českého vydání...313 // Pavel Ambros // 381 // Obsah // Bibliografie...343 // Seznam barevných reprodukcí...347 // Věcný rejstřík...351 // Jmenný rejstřík...365 // Rejstřík biblických odkazů...373 // / // 382
(OCoLC)791322360
cnb002343849

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC