Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 28.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Biografie
Vyd. 1.
Praha : Academia, 2012
468 s., [24] s. obr. příl. : il., portréty, faksim. ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-200-2045-1 (váz.)
Paměť ; sv. 42
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstříky
Anglické resumé
000237283
Předmluva // ŽIVOTNÍ PŘÍBĚH VLADIMÍRA TARDYHO // Rodinné kořeny 17 // Dětství a mládí 20 // Vztah k náboženství a etické zásady 22 // Z Třebíče na Karlovu univerzitu 27 // Studium na Přírodovědecké fakultě UK 28 // Vystoupení z církve českobratrské evangelické // a vstup do KSČ 31 // Rigorózum na Přírodovědecké fakultě UK 33 // Studium na Filosofické fakultě UK 37 // Tardyho profesní uplatnění v letech 1930-1945 40 // Všeobecný penzijní ústav 40 // Státní profesor matematiky a fyziky 41 // Ústav lidské práce 44 // Osobní život Vladimíra Tardyho 54 // Vztah k mamince 54 // Vztah k sestře a její rodině 56 // Vztah k Janu Patočkovi 58 // Vztahy k ženám 59 // Tardyho odborné a veřejné aktivity v poválečném období 71 // Vysoká škola politická a sociální v Praze 73 // Počátky Tardyho působení na Filosofické fakultě UK 74 // Působení na Pedagogické fakultě UK 77 // Založení Pedagogické fakulty UK 77 // Jmenování profesorem 78 // Výuka psychologie na Pedagogické fakultě UK v letech 1946-1949 80 // Vedoucí psychologického semináře // Tardyho publikační aktivity v první polovině 50. let // Tardyho veřejné aktivity na přelomu 40. a 50. let // Zřízení Vysoké školy pedagogické a Vyšší pedagogické školy v Praze // Vedoucí katedry psychologie na VŠP a VPŠ // Působení na Filosofické fakultě UK // Výuka psychologie na FF UK ve 40. a 50. letech // Tardyho podíl na výuce psychologie na FF UK ve 40. a 50. letech // Vzpomínky pamětníků na Tardyho způsob výuky ve 40. a 50. letech // Vedoucí Katedry psychologie FF UK // Tardy z pohledu svých studentů a spolupracovníků // Tardyho odchod z funkce vedoucího katedry // Působení v Psychologickém ústavu ČSAV // Vznik Psychologického ústavu ČSAV // Organizační struktura Psychologického ústavu ČSAV //
Odborné aktivity ústavu // Stanovisko Psychologického ústavu ČSAV k okupaci ČSSR // Vývoj ústavu po srpnových událostech // Normalizace v ČSAV // Normalizace v Psychologickém ústavu ČSAV // Činnost ústavu pod vedením Josefa Linharta // Aktivity týmu psychologie osobnosti // Tardyho odchod z Psychologického ústavu ČSAV // Normalizace na Filosofické fakultě UK // Normalizace na Katedře psychologie FF UK // Poslední etapa Tardyho působení na Katedře psychologie FF UK // Život Vladimíra Tardyho po odchodu do důchodu // Signatář Charty 77 162 // Poslední roky života 166 // TARDY JAKO FILOSOF // Tardyho rané filosofické studie 171 // Noetika XX. století 173 // Tardyho polemika s Karlem Englišem 176 // Hlavní témata Tardyho filosofie 181 // Tardyho metafyzika 182 // Řešení psychofyzického problému 188 // Kritika Kantovy gnoseologie 190 // Kritika dialektiky 193 // Obecniny 196 // Výjimky z Tardyho racionalistické filosofie 200 // Možnost a skutečnost 201 // Čas 202 // Možnosti a meze lidského poznávání v oblasti přírodních věd 203 // Hranice poznání ve vědách o člověku 204 // Význam Tardyho filosofie a její ohlas 207 // TARDY JAKO PSYCHOLOG OSOBNOSTI // Rané období 211 // Období 40. let 215 // Stavba osobnosti 218 // Sklony a tendence 220 // Strukturální osobnostní rysy 221 // Habilitační práce 224 // Období 50. let 231 // Pozdní „učebnicové“ údobí 234 // Definice osobnosti 235 // Tardyho model osobnosti 238 // Stavební rysy osobnosti Dynamika osobnosti // Vztah mezi vlastnostmi osobnosti a chováním // Vůle // Tardyho obecná teorie vůle // Volní proces // Volní vlastnosti // Vůle ve vztahu k já // Dobová diskuse o podstatě volního úsilí // Tardyho přínos k teorii vůle // Nadání a schopnosti // Tardyho pojetí inteligence // Srovnání Tardyho pojetí inteligence s novějšími teoriemi //
Matematické nadání // Tvořivost // Tardyho následovníci v oboru psychologie osobnosti // TARDY JAKO HISTORIK PSYCHOLOGIE // Údobí 30. a 40. let // Recenze pro časopis Česká mysl // Přehledové studie o zahraničních autorech // Tardyho nekrology // Tardy o německé psychologii za nacismu // Tardyho učební texty // Dějiny empirické psychologie // Dějiny psychologie do vzniku samostatné psychologie // Psychologie XX. století // Přehledové studie z historie světové psychologie // Významné osobnosti české psychologie // Tomáš Garrigue Masaryk // František Krejčí // Další biografické studie 340 // Mapování dosavadního vývoje československé psychologie 345 // Tardyho přínos k oboru dějiny psychologie 349 // Tardyho následovníci v oboru dějiny psychologie 351 // TARDY JAKO GRAFOLOG // Tardyho úsilí o rozvoj české grafologie 357 // Recenze grafologické literatury 359 // Diagnostika inteligence na základě písma 363 // Zvláštnosti písma představitelů různých vědních oborů 366 // Vědecký základ grafologie 368 // Tardyho následovníci v oboru grafologie 373 // Doslov 377 // Poznámky 379 // Karel Balcar 0 profesoru Vladimíru Tardym 393 // Tardyho život v datech 405 // Literatura 411 // Tardyho bibliografie 427 // Sekundární bibliografie 441 // Ediční poznámka 444 // Summary 445 // Jmenný rejstřík 447 // Věcný rejstřík 454
(OCoLC)794207488
cnb002234685

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC