Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.10.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(23) Půjčeno:23x 
BK
EB
3. vyd.
Praha : Portál, 2010
431 s. : il., faksim. ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF 
   Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro vzdálený přístup 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-7367-710-7 (váz.)
ISBN 978-80-262-0228-8 (online ; pdf)
V tiráži uvedeno: Vyd. 3., V nakl. Portál 2.
Obsahuje bibliografii na s. 411-418 a rejstříky
Popsáno podle tištěné verze
000237433
I. ČÁST // Psychoterapeutická problematika dětství a dospívání (K. Balcar) // 1 Úloha psychologických činitelů u dětských problémů a poruch // 1.1 Příčinné souvislosti tělesného, duševního, duchovního a sociálního strádání // 1.2 Vývojověpsychologické souvislosti duševních poruch u dětí // 2 Pojetí psychoterapie // 2.1 Cíl psychoterapeutické činnosti // 2.2 Zaměření terapeutické práce // 2.3 Způsob zásahu terapeuta // 2.4 Uspořádání terapeutické situace // 2.5 Kvalifikace dětského psychoterapeuta // 3 Obecné otázky psychoterapie s dětmi // 3.1 Formy psychologické pomoci dětem // 3.2 Indikace a prognóza v psychoterapii dětí // 3.3 Vedení psychoterapie u dětí // 3.4 Psychoterapeutický vztah s dětmi // 3.5 Prostředky psychoterapeutické činnosti s dětmi // II. ČÁST // Individuální psychoterapie (K. Balcar) // 4 Sugestivní postupy // 4.1 Povaha sugesce a zjišťování sugestibility u dětí // 4.2 Terapeutické využití prosté sugesce u dětí // 4.3 Povaha hypnózy u dětí // 4.4 Indikace hypnoterapie u dětí // 4.5 Vedení hypnózy u dětí // 4.6 Terapeutické využití hypnózy // 5 Racionálně-terapeutické postupy // 5.1 Racionálně-emotivní terapie u dětí // 5.2 Kognitivní sebeřízení u dětí // 6 Emocionálně a motivačně-terapeutické postupy // 6.1 Emocionálně-terapeutické postupy // 6.2 Motivačně-terapeutické postupy // 6.3 Hodnotově-terapeutické postupy // 7 Behaviorálně-terapeutické postupy // 7.1 Kladné zpevňování // 7.2 Nápodoba vzoru // 7.3 Vyhasínání // 7.4 Protipodmiňování strachu // 7.5 Přesycení // 7.6 Negativní nácvik // 7.7 Averzivní podmiňování // 8 Psychofyziologické terapeutické postupy // 8.1 Autoregulační postupy // 8.2 Heteroregulační postupy //
III. ČÁST // Rodinná psychoterapie // 9 Povaha rodinné psychoterapie (J. Langmeier, K. Balcar) // 9.1 Indikace rodinné terapie // 9.2 Průběh a vedení rodinné terapie // 9.3 Metody rodinné psychoterapie // 10 Behaviorální přístup v rodinné terapii (K. Balcar) // 10.1 Učení interakčnímu chování // 10.2 Technika rodinné úmluvy // 10.3 Výcvik v řešení rodinných problémů // 11 Experienciálně-komunikační přístup v rodinné terapii (K. Balcar) // 11.1 Náprava komunikace v rodině // 11.2 Experienciální práce s rolemi v rodině // 12 Strukturní přístup v rodinné terapii (K. Balcar) // 12.1 Pojetí strukturní rodinné terapie // 12.2 Vedení strukturní rodinné terapie // 12.3 Techniky strukturní rodinné terapie // 12.4 Technika „Ostrov rodiny" // 13 Systemická rodinná terapie (J. Špitz) // 13.1 Teoretické předpoklady a konceptuální východiska // 13.2 Systemické myšlení // 13.3 Zásady systemické terapie // 13.4 Nové trendy ve vývoji systemické terapie // IV. ČÁST // Skupinová psychoterapie (J. Špitz) // 14 Povaha skupinové psychoterapie // 14.1 Uplatnění skupinové terapie // 14.2 Terapeutický proces a sestavení skupiny // 15 Formy skupinové psychoterapie // 15.1 Skupinová psychoterapie hrou // 15.2 Činnostní skupinová psychoterapie // 15.3 Rozhovorová skupinová psychoterapie // 15.4 Rodičovská diskusní skupinová terapie // V. ČÁST // Léčebné společenství (J.,Špitz) // 16 Pojetí a praxe léčebného společenství s dětmi // 16.1 Vztah mezi psychoterapií a socioterapií // 16.2 Principy léčebného společenství s dětmi // 16.3 Živé učení v léčebném společenství // 16.4 Význam tradic a kultura společenství // 16.5 Paremiologická terapie v léčebném společenství // 16.6 Od dětské komunity ke společenství rodin //
VI. ČÁST // Některé speciální úseky psychoterapie u dětí // 17 Děti zanedbané a deprivované (J. Langmeier, D. Krejčířové) // 17.1 Úprava prostředí // 17.2 Výchovná a psychoterapeutická pomoc ohroženému dítěti // 18 Děti týrané a zneužívané (J. Langmeier, D. Krejčířové) // 18.1 Děti týrané // 18.2 Děti zneužívané // 19 Děti s primárně somatickým chronickým // onemocněním (J. Langmeier, D. Krejčířové) // 19.1 Význam psychoterapie tělesně nemocných dětí // 19.2 Principy týmové práce v psychoterapii tělesně nemocných dětí // 19.3 Obecný cíl psychoterapie tělesně nemocných dětí // 19.4 Dílčí cíle psychoterapie tělesně nemocných dětí // 19.5 Formy psychoterapie tělesně nemocných dětí // 20 Děti mentálně retardované (J. Langmeier, D. Krejčířové) // 21 Děti psychotické (J. Špitz) // 22 Děti s psychosomatickými poruchami (K. Balcar) // 22.1 Psychoterapie průduškového astmatu // 22.2 Psychoterapie mentální anorexie // 22.3 Psychoterapie obezity // 22.4 Psychoterapie pomočování // 22.5 Psychoterapie koktavosti // 22.6 Psychoterapie u dalších psychosomaticky podmíněných poruch // 23 Děti trpící závislostmi (K. Balcar) // 23.1 Pojetí a povaha chorobných závislostí // 23.2 Psychoterapie v léčbě závislostí u dětí a dospívajících (K. Balcar)
(OCoLC)664091239
cnb002090739

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC