Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.01.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(18) Půjčeno:18x 
BK
EB
3. vyd.
Praha : Portál, 2010
431 s. : il., faksim. ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   Plný text PDF 
   * Návod pro Bookport 
   * Návod pro vzdálený přístup 

objednat
ISBN 978-80-7367-710-7 (váz.)
ISBN 8026202287 (ebook)
ISBN 9788026202288 (ebook)
ISBN 978-80-262-0228-8 (online ; pdf)
V tiráži uvedeno: Vyd. 3., V nakl. Portál 2.
Obsahuje bibliografii na s. 411-418 a rejstříky
Popsáno podle tištěné verze
000237433
I. ČÁST -- Psychoterapeutická problematika dětství a dospívání (K. Balcar) -- 1 Úloha psychologických činitelů u dětských problémů a poruch -- 1.1 Příčinné souvislosti tělesného, duševního, duchovního a sociálního strádání -- 1.2 Vývojověpsychologické souvislosti duševních poruch u dětí -- 2 Pojetí psychoterapie -- 2.1 Cíl psychoterapeutické činnosti -- 2.2 Zaměření terapeutické práce -- 2.3 Způsob zásahu terapeuta -- 2.4 Uspořádání terapeutické situace -- 2.5 Kvalifikace dětského psychoterapeuta -- 3 Obecné otázky psychoterapie s dětmi -- 3.1 Formy psychologické pomoci dětem -- 3.2 Indikace a prognóza v psychoterapii dětí -- 3.3 Vedení psychoterapie u dětí -- 3.4 Psychoterapeutický vztah s dětmi -- 3.5 Prostředky psychoterapeutické činnosti s dětmi -- II. ČÁST -- Individuální psychoterapie (K. Balcar) -- 4 Sugestivní postupy -- 4.1 Povaha sugesce a zjišťování sugestibility u dětí -- 4.2 Terapeutické využití prosté sugesce u dětí -- 4.3 Povaha hypnózy u dětí -- 4.4 Indikace hypnoterapie u dětí -- 4.5 Vedení hypnózy u dětí -- 4.6 Terapeutické využití hypnózy -- 5 Racionálně-terapeutické postupy -- 5.1 Racionálně-emotivní terapie u dětí -- 5.2 Kognitivní sebeřízení u dětí -- 6 Emocionálně a motivačně-terapeutické postupy -- 6.1 Emocionálně-terapeutické postupy -- 6.2 Motivačně-terapeutické postupy -- 6.3 Hodnotově-terapeutické postupy -- 7 Behaviorálně-terapeutické
postupy -- 7.1 Kladné zpevňování -- 7.2 Nápodoba vzoru -- 7.3 Vyhasínání -- 7.4 Protipodmiňování strachu -- 7.5 Přesycení -- 7.6 Negativní nácvik -- 7.7 Averzivní podmiňování -- 8 Psychofyziologické terapeutické postupy -- 8.1 Autoregulační postupy -- 8.2 Heteroregulační postupy -- III. ČÁST -- Rodinná psychoterapie -- 9 Povaha rodinné psychoterapie (J. Langmeier, K. Balcar) -- 9.1 Indikace rodinné terapie -- 9.2 Průběh a vedení rodinné terapie -- 9.3 Metody rodinné psychoterapie -- 10 Behaviorální přístup v rodinné terapii (K. Balcar) -- 10.1 Učení interakčnímu chování -- 10.2 Technika rodinné úmluvy -- 10.3 Výcvik v řešení rodinných problémů -- 11 Experienciálně-komunikační přístup v rodinné terapii (K. Balcar) -- 11.1 Náprava komunikace v rodině -- 11.2 Experienciální práce s rolemi v rodině -- 12 Strukturní přístup v rodinné terapii (K. Balcar) -- 12.1 Pojetí strukturní rodinné terapie -- 12.2 Vedení strukturní rodinné terapie -- 12.3 Techniky strukturní rodinné terapie -- 12.4 Technika „Ostrov rodiny" -- 13 Systemická rodinná terapie (J. Špitz) -- 13.1 Teoretické předpoklady a konceptuální východiska -- 13.2 Systemické myšlení -- 13.3 Zásady systemické terapie -- 13.4 Nové trendy ve vývoji systemické terapie -- IV. ČÁST -- Skupinová psychoterapie (J. Špitz) -- 14 Povaha skupinové psychoterapie -- 14.1 Uplatnění skupinové terapie -- 14.2 Terapeutický proces a sestavení
skupiny -- 15 Formy skupinové psychoterapie -- 15.1 Skupinová psychoterapie hrou -- 15.2 Činnostní skupinová psychoterapie -- 15.3 Rozhovorová skupinová psychoterapie -- 15.4 Rodičovská diskusní skupinová terapie -- V. ČÁST -- Léčebné společenství (J. ,Špitz) -- 16 Pojetí a praxe léčebného společenství s dětmi -- 16.1 Vztah mezi psychoterapií a socioterapií -- 16.2 Principy léčebného společenství s dětmi -- 16.3 Živé učení v léčebném společenství -- 16.4 Význam tradic a kultura společenství -- 16.5 Paremiologická terapie v léčebném společenství -- 16.6 Od dětské komunity ke společenství rodin -- VI. ČÁST -- Některé speciální úseky psychoterapie u dětí -- 17 Děti zanedbané a deprivované (J. Langmeier, D. Krejčířové) -- 17.1 Úprava prostředí -- 17.2 Výchovná a psychoterapeutická pomoc ohroženému dítěti -- 18 Děti týrané a zneužívané (J. Langmeier, D. Krejčířové) -- 18.1 Děti týrané -- 18.2 Děti zneužívané -- 19 Děti s primárně somatickým chronickým -- onemocněním (J. Langmeier, D. Krejčířové) -- 19.1 Význam psychoterapie tělesně nemocných dětí -- 19.2 Principy týmové práce v psychoterapii tělesně nemocných dětí -- 19.3 Obecný cíl psychoterapie tělesně nemocných dětí -- 19.4 Dílčí cíle psychoterapie tělesně nemocných dětí -- 19.5 Formy psychoterapie tělesně nemocných dětí -- 20 Děti mentálně retardované (J. Langmeier, D. Krejčířové)
-- 21 Děti psychotické (J. Špitz) -- 22 Děti s psychosomatickými poruchami (K. Balcar) -- 22.1 Psychoterapie průduškového astmatu -- 22.2 Psychoterapie mentální anorexie -- 22.3 Psychoterapie obezity -- 22.4 Psychoterapie pomočování -- 22.5 Psychoterapie koktavosti -- 22.6 Psychoterapie u dalších psychosomaticky podmíněných poruch -- 23 Děti trpící závislostmi (K. Balcar) -- 23.1 Pojetí a povaha chorobných závislostí -- 23.2 Psychoterapie v léčbě závislostí u dětí a dospívajících -- :. Balcar)
(OCoLC)664091239
cnb002090739

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC