Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 28.03.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4) Půjčeno:4x 
BK
Biografie
1. vyd.
Praha : OIKOYMENH ve spolupráci s nakladatelstvím FILOSOFIA, 2003
671 s. ; 22 cm

objednat
ISBN 80-7298-079-3 (OIKOYMENH ; váz.)
ISBN 80-7007-179-6 (FILOSOFIA ; váz.)
Sebrané spisy Jana Patočky ; sv. 11
Rozložená tit. s.
Obsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
Část. latinský text
000237439
OBSAH // Předmluva...9 // Didaktika a pansofie. Studie k filosofii výchovy J. A. Komenského. Monografie z pozůstalosti // I. Názory na filosofii Komenského...13 // II. Význam filosofického úsilí Komenského; jeho údobí...20 // ?. Literární plány a díla J. A. Komenského...32 // Období přípravné...32 // Pansofický obrat...48 // Období všenápravných snah...73 // IV. Základní filosofické myšlenky J. A. Komenského // v souvislosti se základy jeho soustavného vychovatelství...121 // V. Náčrt pedagogického universalismu J. A. Komenského — 190 // Komenský - Kusánský - Descartes Nedokončená monografie z pozůstalosti // Komenský a Cusanus ...219 // Vnější a vnitřní historie Didaktiky...225 // Didaktika a pansofie...229 // Transcendentalia a kategorie...232 // Prodromus... 243 // Hlubina bezpečnosti a Cusanus...262 // Theatrum universitatis rerum...21? // Triády Cusanovy a triády Komenského...280 // Sensus, ratio, fides a synkritická metoda...301 // Fyzika a její principy...311 // Docta ignorantia a její vztah ? pansofii...328 // Descartes a Komenský - jejich vztah ve světle nových nálezů hallských...334 // Další studie ? přednášky // Komenského duchovní biografie...365 // Jan Amos Komenský. Nástin životopisu...396 // Jan Amos Komenský (Comenius). Náčrt portrétu...420 // ? sociálním názorům mladého Komenského...431 // F. Palacký a J. A. Komenský...444 // Práce čtvrtého svazku Veškerých didaktických
děl // J. A. Komenského...451 // Úvod ? 2. svazku Vybraných spisů J. A. Komenského...456 // Cesta světla, předosvícenská brána ? osvícenským ideálům.464 // Komenský a herbornská duchovní tradice...479 // Lidskost Komenského ...485 // Příloha I: Drobné příležitostné texty Posudek o článku J. Brambory // Nová komeniologická literatura...493 // Bulletin ? přípravě komeniologické konference 1957... 494 // Vyjádření ? posudku dr. Novotného o publikaci O. Chlupa..495 // Teze stati Filosofické základy Komenského pedagogiky...499 // Zpráva o cestě dr. Jana Patočky jako člena čs. delegace ? oslavám J. A. Komenského pořádaným Rumunskou // radou míru ve dnech 13.-21. 11. 1957...503 // Projev v Rumunsku...508 // Pedagogika Komenského v období všenápravném...510 // Posudek doktorské práce M. Blekastadové Comenius. // Versuch eines Umrisses von Leben, Werk und Schicksal // des Jan Amos Komenský...512 // Posudek ? 14. svazku Díla J. A. Komenského, obsahujícím soubor pansofických děl napsaných ve 4. a 5. desítiletí 17. století...525 // Příloha II: Náčrty a zlomky // Dva zlomky ke stati Jan Amos Komenský...529 // 1. zlomek...529 // 2. zlomek...533 // Opera didactica omnia...534 // Komenského Všeobecná porada...536 // Komenský a Bacon...542 // Campanella a Komenský...584 // Koncepce pěti světů u Campanelly a sedmi reálních světů // Komenského...586 // Poznámka ke stati J. Hendricha „Retuňk proti Antikristu“
// není od Komenského...588 // Komenského mírové úsilí...592 // Dvě rukopisné stránky označené pouze římskou II // a stranou 16a 17...595 // O filosofii J. A. Komenského...598 // Tři racionalistická díla o řešení krize...600 // Poznámky...603 // Jmenný rejstřík...648 // Ediční komentář...659 // Seznam zkratek...669

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC