Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.12.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3.5) Půjčeno:64x 
BK
EB
Příručka
1. vyd.
Praha : Grada, 2012
281 s. : il., portréty ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-4152-9 (brož.)
ISBN 978-80-247-7986-7 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-7987-4 (online ; epub)
Obsahuje bibliografii na s. 271-281
Anglické resumé
Popsáno podle tištěné verze
000237496
Předmluva ...11 //Úvodní zamyšlení ...13 // Strategie učení ...14 // Formy a metody výuky na vysoké škole ...19 // 1 Základní pojmy ...19 // Organizační formy výuky ...21 // 2 Přednáška ...23 // Jak vymezit vysokoškolskou přednášku vzhledem k současným trendům ve vysokoškolském vzdělávání? ...23 // Krátký historický exkurz ...24 // Přednáška jako výklad ...26 // Přednáška - problémový výklad ...28 // Přednáška - interakce se studenty, diskuze ...30 // Přednáška s podporou multimédií ...32 // E-kurz (on-line kurz) ...33 // 1.3 Seminář ...34 // Zvláštní formy semináře ...35 // Referáty jako nástroj vysokoškolské výuky ...36 // 1.4 Cvičení ...37 // Zvláštní formy cvičení ...38 // 1.5 Prezentace a demonstrace ...39 // Prezentace ...40 // Demonstrace ...41 // 1.6 Diskuze ...43 // Umění klást otázky ...44 // 1.7 Skupinová výuka, kooperativní učení ...49 // Jak rozdělit studenty do skupin? ...50 // Partnerská výuka ...52 // Kooperativní učení ...54 // 1.8 Řešení projektů ...55 // 1.9 Řešení problémů, badatelské a výzkumné metody ...57 // Řešení problémů ...57 // Badatelské a výzkumné metody ...63 // 1.10 Simulační, situační a inscenační metody ...65 // Metody simulační ...66 // Metody situační ...69 // Metody inscenační ...70 // 1.11 Další formy výuky ...70 // Studijní praxe ...70 // Klinická praxe ...71 // Pedagogická praxe ...71 // Stáž ...72 // Exkurze ...72 // Samostudium ...72 // Konzultace ...77 // 1.12 Jak formulovat cíle předmětu a získané způsobilosti? ...78 // Cíle předmětu ...78 // Získané způsobilosti ...82 // 1.13 Hodnotící metody ...88 // Charakteristika vybraných hodnoticích metod ...88 // Současné trendy v hodnocení na vysoké škole ...91 // 1.14 Specifika výuky v programech celoživotního vzdělávání ...92 //
Specifika vzdělávání dospělých ...94 // Dospělý studující - praktické poznámky ...96 // 2 Konstruktivismus ve výuce na vysoké škole ...101 // 2.1 Jak se pozná konstruktivistická výuka? ...101 // Znaky konstruktivistické výuky ...103 // 2.2 Cíle odvozené studentem ...114 // Proč se někteří studenti chtějí učit, a jiným chybí motivace? ...115 // Znáte své studenty a umíte je povzbudit? ...115 // Cíle stanovené studenty ...118 // Jak podporovat samostatnost studentů, // a přitom je nenechat „na holičkách“? ...119 // 2.3 Učitel jako partner ...121 // Postupná podpora ...123 // Učit, „jak se učit“ ...125 // 2.4 Zkušenostní učení a problematika objevování ...128 // Zkušenostní učení ...128 // Objevování a konstrukce poznatků ...130 // 2.5 Předchozí znalosti a práce s chybou ...133 // Předchozí znalosti ...133 // Práce s chybou ...135 // 2.6 Kooperativní učení a interdisciplinarita ...136 // Kooperativní učení ...137 // Mezipředmětové vztahy ...139 // 2.7 Primární zdroje ...141 // Komparativní čtení a psaní ...143 // Výuka v cizím jazyce ...143 // 2.8 Autentické hodnocení ...144 // Jak hodnotit vysokoškolské studenty? ...144 // Alternativní strategie hodnocení ...146 // 2.9 Konstruktivismus na vysoké škole? ...147 // 3 Distanční vzdělávání a e-learning na vysoké škole ...151 // 3.1 Co je distanční vzdělávání? ...151 // Základní principy distančního vzdělávání ...152 // 3.2 Vzdálenost v distančním vzdělávání ...154 // Prostorová vzdálenost ...155 // Časová vzdálenost ...155 // Sociální vzdálenost ...156 // Psychologická vzdálenost ...157 // Kulturní vzdálenost ...157 // 3.3 Typy distančního vzdělávání ...159 // Vzdělávací instituce ...159 // Forma studia ...160 // Získané vzdělání ...161 //
Informační a komunikační technologie ...162 // Malé nahlédnutí do historie distančního vzdělávání ...163 // 3.4 Distanční vzdělávání v kontextu vzdělávání dospělých ...165 // Podmínky úspěšného distančního studia ...165 // Využití předchozích zkušeností ...167 // Motivace v distančním vzdělávání dospělých ...167 // 3.5 Role učitele v distančním vzdělávání ...170 // 3.6 Distanční pedagogická komunikace ...173 // Jak probíhá komunikace tutora se studujícími? ...174 // Jak probíhá tutoriál? ...175 // 3.7 Typy distančních studijních opor ...177 // Funkce distančních studijních opor ...177 // Textové studijní opory ...178 // Audiovizuální studijní opory ...179 // Možnosti počítačově podporovaného distančního vzdělávání ...181 // 3.8 Co je e-learning? ...181 // E-learning z pohledu pedagogických teorií ...183 // 3.9 Základní pojmy aneb E-learning od A do Z ...185 // 3.10 Didaktické zásady při přípravě on-line kurzu ...193 // Proč nepřevádět texty skript do elektronické podoby? ...193 // Důležité otázky před zahájením práce ...194 // Motivace v on-line kurzu ...197 // 3.11 Struktura on-line kurzu ...198 // Struktura jedné lekce ...200 // 3.12 Zpracování textových částí ...204 // Cíle ...204 // Úvodní slovo pro studenta ...205 // Text studijních článků ...208 // 3.13 Multimediální prvky ...212 // Statická grafika ...212 // Dynamická grafika ...213 // Audionahrávky ...214 // Lze použít multimediální materiál stažený z internetu? ...214 // 3.14 Úkoly a cvičení ...216 // Úkoly ...216 // Cvičení ...221 // 3.15 Autotesty a testy ...222 // Typy testových úloh ...223 // 3.16 Sociální role učitele v on-line kurzu ...227 // Proč vytvořit skupiny? ...228 // Role studijní skupiny ...230 // Skupinové aktivity ...230 // Diskuze ...232 //
3.17 Zpětná vazba v e-learningu ...233 // Pojem zpětná vazba ...234 // Role zpětné vazby v on-line výuce ...234 // Zpětná vazba pro studenty i učitele ...235 // Zpětná vazba pro studenty ...235 // Zpětná vazba pro učitele a autory kurzu ...237 // 3.18 Tipy pro úspěšné on-line vzdělávání ...238 // Slovo závěrem ...241 // Klíč k autokorektivním otázkám a úkolům ...243 // Résumé ...269 // Literatura ...271
(OCoLC)796019165
cnb002360444

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC