Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.09.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(11.5) Půjčeno:23x 
BK
EB
Vyd. 1.
Praha : Karolinum, 2011
190 s. : il. ; 21 cm
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro vzdálený přístup 

objednat
ISBN 978-80-246-2021-3 (brož.)
ISBN 978-80-246-4370-0 (ebook)
Obsahuje bibliografii na s. 169-184 a rejstřík
Anglické resumé
Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze
Popsáno podle tištěné verze
000237772
Předmluva 9 // 1. Švédsko - několik pohledů na zemi 12 // 1.1 Správní členění 12 // 1.2 Politický systém, legislativa, exekutiva 12 // 1.3 Historický přehled 15 // 1.3.1 Zrod moderního Švédská 17 // 1.3.2 Od velmocenské role k neutralitě 19 // 1.3.3 Švédská cesta k sociálnímu státu 21 // 1.4 Ekonomika a zemědělští 24 // 1.5 Zeměpisná charakteristika 26 // 1.6 Obyvatelstvo, rodina, mládež 28 // 1.7 Věda a kultura 31 // 2. Vzdělávací politika 33 // 2.1 Instituce vzdělávací politiky 33 // 2.2 Zákony a další dokumenty týkající se vzdělávací politiky 35 // 2.3 Principy a cíle vzdělávací politiky 36 // 2.4 Aktuální témata švédské vzdělávací politiky v období reformy vzdělávání 39 // 2.5 Švédské vzdělávání v pohledu OECD 43 // 3. Vzdělávací systém 46 // 3.1 Krátký pohled do historie 46 // 3.2 Základní charakteristika systému švédského Školního vzdělávání 50 // 3.3 Řízení a financování školství 51 // 3.3.1 Řízení školství 51 // 3.3.2 Financování školství 54 // 3.4 Struktura vzdělávacího systému 55 // 3.4.1 Preprimární vzdělávání 55 // 3.4.1.1 Materská škola (förskola) 56 // 3.4.1.2 Další formy péče o děti předškolního věku 56 // 3.4.1.3 Předškolní třída (förskolcklass) 56 // 3.4.2 Povinné vzdělávání 57 // 3.4.3 Vzdělávání navazující na povinné 59 // 3.4.4 Speciální pedagogická podpora 60 // 3.4.5 Mezinárodní školy 62 // 3.4.6 Přechody mezi stupni škol 63 // 3.4.7 Vzdělávání učitelů 63 // 4. Soukromé školy 69 // 4.1 Stručný přehled historie soukromých škol 69 // 4.2 Základní charakteristika soukromých Škol 71 // 5. Kurikulum: cíle, obsahy a výsledky švédského školství 75 // 5.1 Dosažené kurikulum - výsledky mezinárodních šetření 77 // 5.2 Reforma plánovaného kurikula 84 // 5.3 Kurikula jiných typů škol 90 // 5.4 Reforma vstupující v platnost v roce 2011 91 //
5.5 Současný stav a perspektivy 92 // 6. Evaluace vzdělávacích zařízení a hodnocení žáků 93 // 6.1 Evaluace vzdělávacích zařízení 93 // 6.2 Účast Švédska v mezinárodních srovnáváních školní úspěšnosti 94 // 6.3 Hodnocení žáků 97 // 7. Spravedlivost švédského vzdělávacího systému 101 // 7.1 PISA: Zhoršující se výsledky a zvyšující se nerovnosti v přístupu ke vzdělání 103 // 7.2 Vliv rodinného původu žáků na úspěšnost tranzice do vyšších stupňů vzdělávání 108 // 8. Národnostní a etnické menšiny ve školním vzdělávání 111 // 8.1 Autochtónni menšiny 111 // 8.1.1 Několik údajů o autochtonních menšinách 111 // 8.1.2 Vzdělávaní Laponců 114 // 8.1.2.1 Historie a současnost 114 // 8.1.2.2 Cíle vzdělávání z pohledu Laponské rady pro vzdělávání 117 // 8.2 Imigranti 118 // 8.2.1 Několik údajů o přistěhovalectví 118 // 8.2.2 Vzdělávání imigrantů 120 // 8.2.2.1 Právo imigrantů na vzdělání 120 // 8.2.2.2 Modely integrace imigrantů do výuky 122 // 9. Jazyky a jazykové vzdělávání 125 // 9.1 Jazyky, jimiž se hovoří ve Švédsku 125 // 9.1.1 Švédština 126 // 9.1.2 Další jazyky 128 // 9.2 Severská jazyková spolupráce 129 // 9.2.1 Jazyková pluralita 129 // 9.2.2 Jazyková soudržnost 129 // 9.2.3 Výsledky jazykové spolupráce 130 // 9.2.4 Programy jazykové podpory 131 // 9.3 Výuka cizím jazykům ve školách 131 // 9.3.1 Organizace výuky cizím jazykům 131 // 9.3.2 Obsahové a jazykově integrované učeni - CLIL 133 // 9.4 Jazyková podpora imigrantů 135 // 10. Aktuální situace vzdělávání ve Švédsku: od centrálně řízených snah o zajištění kvality po decentralizované rozhodování a konkurenci 138 // 10.1 Vývoj vedoucí k zavedeni jednotné základní školy 139 // 10.1.1 Obecné podmínky 139 //
10.1.2 Vývoj vzdělávání od padesátých let do konce osmdesátých let 20. století 140 // 10.2 Vývoj vzdělávání od devadesátých let do roku 2010 142 // 10.2.1 Další reformní opatření týkající se základního vzdělávání 146 // 10.2.2 Vyšší sekundární vzdělávání 148 // 10.2.3 Oblast vysokoškolského vzdělávání 150 // 10.3 Výsledky reforem devadesátých let 153 // 10.3.1 Decentralizace 153 // 10.3.2 Soukromé versus státní základní vzdělávání 154 // 10.3.3 Svobodná volba školy 157 // 10.3.4 Vyšší sekundární vzděláváni 160 // 10.4 Nedávné reformy • 161 // 10.5 Diskuze a několik závěrečných poznámek 163 // Summary 165 // Literatura 169 // Rejstřík 185 // Informace o autorech 189
(OCoLC)794208000
cnb002343632

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC