Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.04.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

Kvalita života (@@20120728-08:15:42@@) -- 
0 (hodnocen0 x )
(24.3) Půjčeno:73x 
BK
1. vyd.
Brno : Paido, 2009
181 s. : il. ; 23 cm

objednat
ISBN 978-80-7315-194-2 (brož.)
Pedagogický výzkum v teorii a praxi ; sv. 17
300 výt.
Obsahuje bibliografii na s. 159-172 a rejstříky
Anglické resumé
000237829
ČÁST I: TEORETICKÁ A METODOLOGICKÁ VÝCHODISKA -- 1 Cíle a obsahy školního vzdělávání jako obecné kategorie kurikulární teorie a didaktiky -- 1.1 Kategorie cíle -- 1.2 Cíle školního vzdělávání -- 1.3 Obsahy školního vzdělávání -- 2 Modelování kurikula -- 2.1 Kurikulum a jeho modelování -- 2.2 Fundamentální model kurikula -- 2.3 Konstitutivní model kurikula -- 2.4 Realizovaný model kurikula -- 3 Transformace obsahu -- 3.1 Schéma obsahových transformací -- 3.2 Ontodidaktická transformace: od oborových obsahů ke kurikulárním obsahům -- 3.3 Psychodidaktická transformace: od kurikulárních obsahů k učivu -- 3.4 Kognitivní transformace: od učiva ke znalostem a dalším dispozicím -- ČÁST II: CÍLE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A METODOLOGIE JEJICH UTVÁŘENÍ -- 4 Kategorie cílů školního vzdělávání -- 4.1 Širší souvislosti současné reformy školního vzdělávání -- 4.2 Cílové zaměření vzdělávacích oblastí -- 4.3 Cíle vzdělávacích oborů a vyučovacích předmětů -- 4.4 Cíle průřezových témat -- 4.5 Cíle v učitelově přípravě na výuku -- 4.6 Práce s cíli ve výuce -- 5 Očekávané výstupy jako cílové kategorie školního vzdělávání -- 5.1 Vědomosti a znalosti -- 5.2 Dovednosti -- 5.3 Postoje a hodnotové orientace -- 5.4 Kompetence -- ČÁST III: OBSAHY ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A METODOLOGIE JEJICH UTVÁŘENÍ -- 6 Od oborových obsahů ke kurikulárním obsahům aneb ontodidaktická
transformace -- 6.1 Kánon vědění a škola -- 6.2 Výběr a legitimizace obsahu vzdělávání -- 6.3 Uspořádání vzdělávacího obsahu -- 7 Od kurikulárních obsahů k učivu aneb psychodidaktická transformace -- 7.1 Didaktická rekonstrukce obsahu a psychologizování učiva -- 7.2 Artikulace obsahu vzdělávání -- 7.3 Reprezentace učiva -- 8 Od učiva ke znalostem a dalším dispozicím aneb kognitivní transformace -- 8.1 Učení: vybrané teoretické přístupy a podněty -- 8.2 Utváření znalostí: vybrané teoretické přístupy a podněty -- 8.3 Konceptuální učení a konceptuální změna -- 8.4 Znalosti a jejich rozvíjení ve výuce -- 8.5 Proceduralizace znalostí: na cestě k dovednostem -- 8.6 Role znalostí a dovedností při řešení problémů: na cestě ke kompetencím
(OCoLC)670479305
cnb002108691

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC