Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(13) Půjčeno:26x 
BK
Brno : Paido, 2007
94 s. : il. ; 23 cm

objednat
ISBN 978-80-7315-141-6 (brož.)
Obsahuje bibliografie
000238059
POTŘEBY STUDENTŮ S TĚLESNÝM POSTIŽENÍM PŘI STUDIU NA VYSOKÉ ŠKOLE A FORMY JEJICH PODPORY (Vanda Hájková) -- Volba studijního oboru a počátek studia -- Životní situace vysokoškolských studentů s tělesným postižením Antidiskriminační dokumenty a opatření na podporu příležitostí ke studiu Přístupy pedagogů k vysokoškolským studentům s tělesným postižením Zásady komunikace se studenty s neschopností samostatného pohybu a orientace Organizační a didaktická podpora tělesně postižených studentů při studiu na vysoké škole -- Koncepce vysokoškolské didaktiky odpovídající potřebám tělesně postižených Individuální odborné tutoriály Tutoriály s využitím IT Asistenční tutoriál -- Transformační služba pro převod studijních materiálů a opor do upravené podoby pro studenty s postižením Samostudium v odborné přípravě studentů s postižením hybnosti na vysoké škole Participativní výzkum Poradenské služby pro studenty s tělesným postižením na vysoké škole Přístupnost prostředí vysokých škol a identifikace architektonických bariér Literatura -- ŽIVOTNÍ SITUACE STUDENTŮ SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM PŘI STUDIU NA VYSOKÉ ŠKOLE (Kateřina Hádkova) -- Sluch -- Sluchové postižení Osobnost sluchově postiženého Klasifikace sluchových vad Typy sluchových vad Stupně sluchových vad Komunikace -- Formy komunikace -- Metody komunikace sluchově postižených Orální vzdělávací programy
-- Simultánní komunikace (bimodální model vzdělávání) Bilingvální (bilingvní) komunikace Totální komunikace Sluchově postižení studenti na vysoké škole Podpůrná opatření pro znevýhodněné studenty na vysoké Škole Poradna pro studenty se speciálními potřebami Výpověď sluchově postižené studentky K.: „Jak se mi studuje na Pedagogické fakultě" Literatura -- STUDENTI SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM (Lea Květoňová) Výpověď M.: „Cesta ke vzdělání není vždy cestou naslepo’1 Student se zrakovým postižením Osobnost a zrakový handicap Zrakové vady -- Vysokoškolské studium za „ztížených" podmínek? Pomůcky pro studenty se zrakovým postižením Literatura -- STUDENTI SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH (Iva Strnadova) -- Výpověď V.: „Jsem dyslektik. Jak je to jednoduché říci. Ale rozhodně vždy nebývalo " Úvod -- Problematika specifických poruch učení u dospělých -- Studenti vysokých škol se specifickými poruchami učení jako zvláštní skupina dospělých jedinců s tímto postižením -- Projevy specifických poruch učení se zvláštním zaměřením na studenty vysokých škol -- Problematika diagnostiky a poradenství u studentů vysokých škol Přístup vysokoškolských pedagogů ke studentům se specifickými poruchami učení -- Možnosti podpory studentů vysokých škol se specifickými poruchami učení Zkvalitnění přípravy a průběhu přijímacího řízení Informování
studentů vysokých škol již před začátkem nebo hned na začátku jejich vysokoškolského studia o problematice specifických poruch učení a systému podpory, kterou univerzity těmto studentům nabízejí -- Příprava informační webové stránky pro studenty vysokých škol se specifickými poruchami učení -- Pořádání seminářů pro studenty se specifickými poruchami učení, zaměřených na výuku studijních dovedností a strategií učení se Vypracování systému zvláštních opatření při zkouškách pro studenty se specifickými poruchami učení Vytvoření inkluzivního studijního prostředí Využití nových kompenzačních pomůcek a nástrojů informační a komunikační technologie, včetně využití softwaru Zpřístupnění studentům jednotlivých oborů distanční formy studia Závěrem Literatura -- OTÁZKY A ÚKOLY K PROMYŠLENÍ UVEDENÝCH TÉMAT
(OCoLC)228777478
cnb001715389

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC