Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.5) Půjčeno:6x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Vyšehrad, 2012
475 s. : il., mapy ; 25 cm

objednat
ISBN 978-80-7429-241-5 (váz.)
němčina
Chronologický přehled
Obsahuje bibliografii na s. 450-459 a rejstříky
000238260
K Dějinám světa (Úvodní slovo Joschky Fischera) ...13 // Předmluva ...15 // Dynamika dějin ...17 // Nové prostory a meziprostory ...19 // Úvod ...21 // Etapy vedoucí k vytvoření nového obrazu prehistorie ...22 // Archeologie - omezený potenciál mladé vědy ...25 // Archeologie a objevování času ...26 // Archeologická periodizace a terminologie ...27 // RANÉ DĚJINY LIDSTVA // Vývoj člověka do konce starého paleolitu ...33 // Vznik člověka ...33 // Nejstarší kamenné artefakty z doby před více než 2 miliony let. . . . 34 // Období před 2 až 1,5 milionu let ...38 // Acheuléen a vyvinutý oldovan před 1,5 až 1 milionem let ...42 // Doba před 1 až 0,5 milionu let ...48 // První „glaciální lovci“ před 500 000 až 400 000 lety ...60 // Pozdní starý paleolit před 400 000 až 300 000 lety ...61 // Od vzniku neandertálec po konec ledových dob ...71 // Neandertálci a jejich doba ...71 // Africké kořeny moderního člověka ...80 // Světoběžníci ...84 // Poslední lovci a sběrači a jejich dědictví ...93 // Vznik a konsolidace jazyků ...97 // Všeobecný úvod ...97 // Indoevropská jazyková rodina ...98 // NEOLITIZACE A RANÉ MĚSTSKÉ STRUKTURY // Neolitizace a rané sociální struktury ...107 // Vznik neolitu ...107 // Hypotézy o vzniku neolitu ...107 // Rozšíření neolitu ...111 // Přechod od přisvojovacího způsobu ospodaření k produktivnímu ...115 // Rolníci v době lineární keramiky ...116 // Lidé doby lineární keramiky objevují // Dolnorýnskou nížinu ...117 // Životní prostředí ...119 // Hospodářství ...120 // Sociální poměry ...125 // Dnešní představy o pojetí řádu světa // v období lineární keramiky ...129 // Střední neolit ...130 // Přechod od starého ke střednímu neolitu ...130 // Hospodářství ...133 // Sociální poměry ...134 //
Dnešní představy o středně neolitickém pojetí řádu světa ...135 // Od prvních vesnic k raně městským strukturám ...137 // Klimatická změna na konci doby ledové ...137 // Posvátná místa a bájné slavnosti ...141 // Velká sídliště a raná města ...150 // RANÉ VYSPĚLÉ KULTURY // Starověký Egypt ...155 // Úvod ...155 // Časová tabulka faraónského Egypta ...156 // Krajina, lid a stát ...162 // Pojetí a výklad dějin ...164 // Královské dogma ...168 // Procházka egyptskými dějinami ...169 // Archaická doba a Stará říše ...170 // První přechodná doba a Střední říše ...173 // Nová říše a pozdní doba ...178 // Mezopotámie // Úvod // Rané státy ve 3. tisíciletí př. Kr // Pozdní urucká doba // Rané dynastická doba // Teritoriální státy ve 2. polovině 3. tisíciletí př. Kr. // Akkadská říše // Říše 3. dynastie z Uru // Horní Mezopotámie, Babylonie a Asýrie // Starobabylónské období // Vzestup Aššuru // První babylonská dynastie // Říše Mitanni // Středobabylónská říše Kassitů // Druhá isinská dynastie // Středoasyrská říše // Velké říše v 1. tisíciletí př. Kr // Asýrie na cestě k velmocenskému postavení. Novoasyrská říše za vlády Tiglatpilesara III. // Novoasyrská říše za vlády Sargonovců // Novobabylónská říše Chaldejců // Arabský poloostrov ...217 // Přírodní a prostorové předpoklady ...217 // Regiony a sousedi ...221 // Harappská kultura ...228 // Objevy a perspektivy ...228 // Osady, města, řemeslo a náboženské představy ...230 // Hospodářství, obchod, písmo a jazyk ...233 // Chetitská říše ...237 // Protochetitské období ...239 // Starochetitská říše ...241 // Střední chetitská říše ...247 // Chetitská velkoříše ...254 // Kréta, Mykény a Kypr ...271 // Krétská mínójská kultura ...271 //
Mykénská kultura pevninského Řecka ...279 // Kypr ...285 // MĚĎ A BRONZ - NOVÉ TECHNOLOGIE // Měď, megality a nové technologie ...293 // Nový materiál měď ...293 // Raná metalurgie mědi na Předním východě ...293 // Společenský vývoj a metalurgie v jihovýchodní Evropě ...296 // Eneolitické společnosti střední Evropy ...301 // Chalkolitický vývoj ve Středomoří ...303 // Neolitické monumenty ...305 // Vznik monumentálních staveb na Západě ...306 // Britské ostrovy: specifický vývoj a interakce ...309 // Megalitické hroby a příkopová ohrazení kultury // nálevkovitých pohárů ...314 // Kolo a vůz - neolitická inovace ...317 // Momentka z roku 3000 př. Kr. ...318 // Přelom věků - o chovatelích dobytka a válečnících ...319 // Doba bronzová - epocha mezi prehistorií a civilizací ...321 // Úvod ...321 // Prostor a čas ...321 // Současníci v době bronzové ...324 // Civilizace doby bronzové a jejich předliterární partneři ...324 // Epocha kořenů historické Evropy ...326 // Životní prostředí doby bronzové jako historické dědictví.. 326 // Přehled technického vývoje ...327 // Společnost doby bronzové ...330 // Generativní struktura a skladba ...330 // Osídlení ...331 // Zemědělství a řemesla ...336 // Rozvrstvení společnosti doby bronzové ...336 // Mezi interakcí a regionální identitou ...338 // Jihovýchodní Evropa ...338 // Střední Evropa ...340 // Severní Evropa ...344 // Západní Evropa a Pyrenejský poloostrov ...347 // Itálie a Středozemní moře ...349 // Východ střední Evropy ...350 // Eurasie ...351 // Jednota v členěných prostorech ...352 // Odkaz epochy ...352 // VZDÁLENÉ OBLASTI // Afrika - stojatá voda dějin? ...357 // Mylný obraz afrických dějin ...357 // Počátky lidstva a jeho kultury ...360 //
Kořeny druhu Homo sapiens a jeho kultury ...364 // Africká cesta k usedlému rolníkovi a ke komplexní společnosti . . . 368 // Stojatá voda dějin? ...372 // Prehistorická a raně dynastická Čína // Prehistorické období // Čou-kchou-tien a jiné paleolitické lokality // Neolit // Er-li-tchou (asi 1900 až 1350 př. Kr.) aneb Je dynastie Sia (asi 2000 až 1500 př. Kr.) historická? // Dynastie Šang (asi 1600 až asi 1045 př. Kr.) // Prameny // Šangský stát a společnost // Šangské hospodářství // Šangské náboženství // Šangské vojenství a válečnictví // Kultury staré Ameriky ...395 // Osídlení světadílu ...395 // Archaické období a domestikace rostlin ...397 // Mezoamerická období ...401 // Klasické období na severu Mezoameriky ...404 // Postklasické období na severu Mezoameriky ...407 // Mayové ...411 // Předincké kultury v Andách ...418 // Inkové ...421 // Na okraji oikumeny ...423 // Dějiny severoamerické Arktidy ...427 // Průzkum Arktidy ...433 // Závěrečné rozhlédnutí ...439 // Kruh se uzavírá ...446 // Seznam literatury ...450 // Chronologický přehled ...460 // Jmenný rejstřík ...466 // Místní rejstřík ...470
cnb002373676

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC