Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Academia, 2012
198 s. : il. ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-200-2076-5 (váz.)
Gerstner ; sv. 8
Obsahuje bibliografii na s. [189]-194 a rejstřík
Anglické resumé
000238263
Obsah // Úvod...8 9 // 1 Dvč testové teorie (CTT a IRT)...13 // 2 Třetí testová teorie (Mčření založené na pojmu entropie)...25 // 3 Znalosti odhadnuté z fuzzy mér neurčitosti (čtvrtá testová teorie)...36 // 3.1 Úvod...36 // 3.2 Neurčitost obsažená ve fuzzy množinč...37 // 3.3 Neurčitosti pro intuicionistické fuzzy množiny...46 // 3.4 Odhad znalosti z neurčitosti pedagogického mčření...48 // 4 Apriorní analýza vyhodnocování dotazníku prostředky fuzzy matematiky s příkladem úvah // o vlivu syndromu vyhořeni na vznik kardiovaskulárního onemoenční...53 // 4.1 Úvod...53 // 4.2 Teoretická východiska pro odhad apriorní spolehlivosti...54 // 4.3 Analýza šetření, uvedeného ve studii [3J...66 // 5 Validita dotazníku...72 // 5.1 Metody posuzování validity dotazníku...73 // 5.2 Odhad ukazatele validity...74 // 6 Rozhodování o hypotézách založené na Bayesovč přístupu a užitkové funkci...78 // 6.1 Bayesovavčla...78 // 6.2 Pravidlo řctčzcni...85 // 6.3 Bayesovské stromy...88 // 6.4 Fuzzy Bayesúv přístup...94 // 7 Sémantika klíčových slov užitím teorie fuzzy množin...105 // 7.1 Příklad zpracováni tabulek ze šetření o výuce fyziky // na základních a středních školách...109 // 8 Ztráty informace v důsledku restrikce měřici škály...111 // 8.1 Úvod...111 // 8.2 Fuzzy přístup...119 // 8.3 Rozšíření konceptu fuzzy neurčitosti...128 // 8.4 Restrikce vícerozměrné škály na jednorozměrnou...133
// I 8 / Obsah___ j // 8.5 Další možnosti odhadu fuzzy neurčitosti...139 // 8.6 Informace obsažená v môfení na Škále Pearsonova korelačního koeficientu...144 // 8.7 Divergence a odhad vzájemné informace...146 // 8.8 Odhad spolehlivosti mčření...162 // 8.9 Diskuse a použití...165 // 9 Jsou meze pro užiti statistických metod ? odhadu vědomosti žáků a studentů?...168 // 91 Úvod...168 // 9.1 Rozumíme statistice?... // 9.3 Významnost celkových skóre v testu s ? nabídnutými odpověďmi...177 // 9.4 Testy statistických hypotéz mají také svá omezeni...180 // 9.5 Jaké z toho plyne poučení?... // Závěr...,...183 // Dodatek Základní pojmy teorie fuzzy množin...186 // Literatura...Ig9 // Summary... // Rejstřík // 196
cnb002359009

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC