Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.01.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(11) Půjčeno:33x 
BK
EB
Příručka
1. vyd.
Praha : Grada, 2012
191 s., 8 s. obr. příl. : il. (převážně barev.) ; 21 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-3371-5 (brož.)
ISBN 978-80-247-7961-4 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-7962-1 (online ; epub)
Sestra
Terminologický slovník
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
Popsáno podle tištěné verze
000238288
Obsah // Úvod... 7 // 1 Anatomicko-fyziologické základy kožního ústrojí... 9 // 1.1 Kůže... 9 // 1.2 Přídatné kožní orgány - kožní adnexa...13 // 1.3 Funkce kůže - přehled...14 // 1.4 Vybrané funkce kůže ve vztahu ? ošetřovatelské péči ... 15 // 1.5 Seznam odborných zdrojů ...16 // 2 Proces hojení...18 // 2.1 Faktory determinující proces hojení...19 // 2.2 Kontinuum hojení rány - Wound Healing Continuum ... 22 // 2.3 Příprava spodiny rány - Wound Bed Preparation...25 // 2.4 Seznam odborných zdrojů ...30 // 3 Požadavky na efektivní péči o rány...32 // 3.1 Komplexní hodnocení nemocného s nehojící se ránou // a klasifikace ran ...34 // 3.1.1 Hodnocení nutričního stavu nemocných // s nehojící se ránou...35 // 3.1.2 Hodnocení bolesti u nemocných s nehojící se ránou . 41 // 3.1.3 Hodnocení dalších parametrů u osob // s nehojící se ránou...51 // 3.1.4 Hodnocení infekce v ráně...54 // 3.2 Dokumentace rány...61 // 3.2.1 Dokumentování nehojící se rány...63 // 3.2.2 Nejčastější chyby v dokumentování chronické rány . 76 // 3.2.3 Fotodokumentace nehojící se rány...78 // 3.3 Seznam odborných zdrojů ...81 // 4 Hygienicko-epidemiologické požadavky v souvislosti // s péčí o chronické rány ...86 // 4.1 Klasifikace postupů péče o ruce...87 // 4.2 Využívání rukavic ve wound managementu...89 // 4.3 Typy nozokomiálních nákaz ve vztahu ? péči // o nemocné s nehojící se ránou...92 // 4.4 Seznam
odborných zdrojů ...96 // 5 // 5 Komplexní přístup k péči ? chronické rány a defekty...97 // 5.1 Zásady komplexního přístupu...100 // 5.1.1 Bércové ulcerace... 101 // 5.1.2 Dekubity... 112 // 5.1.3 Syndrom diabetické nohy...122 // 5.2 Seznam odborných zdrojů ... 132 // 6 Materiály vlhkého-fázového-hojení ran...138 // 6.1 Seznam odborných zdrojů ... 147 // 7 Komunikace s pacientem s chronickou ránou...154 // 7.1 Seznam odborných zdrojů ...158 // 8 Přílohy...160 // Příloha 1: Záznam péče o chronickou ránu, // část 1 - vstupní hodnocení...160 // Příloha 2: Záznam péče o chronickou ránu, // část 2 - průběžná péče... 161 // Příloha 3: Záznam plánu péče o dekubity // a jiné rány - vstupní posouzení ... 161 // Příloha 4: Záznam plánu péče o dekubity // a jiné rány - průběžný záznam... 162 // Příloha 5: Komplexní pojetí ošetřovatelského záznamu // chronické rány... 163 // Příloha 6: Záznam chronické rány dle Bates-Jensenové . 164 // Slovníček pojmů... 169 // Souhrnný seznam literatury a zdrojů... 175 // Rejstřík... 187 // Souhrn... 190 // Summary... 191 // 6
cnb002371839

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC