Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.04.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(12.7) Půjčeno:38x 
BK
EB
Příručka
1. vyd.
Praha : Grada, 2012
191 s., 8 s. obr. příl. : il. (převážně barev.) ; 21 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-3371-5 (brož.)
ISBN 978-80-247-7961-4 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-7962-1 (online ; epub)
Sestra
Terminologický slovník
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
Popsáno podle tištěné verze
000238288
Úvod 7 // 1 Anatomicko-fyziologické základy kožního ústrojí 9 // 1.1 Kůže 9 // 1.2 Přídatné kožní orgány - kožní adnexa 13 // 1.3 Funkce kůže - přehled 14 // 1.4 Vybrané funkce kůže ve vztahu k ošetřovatelské péči 15 // 1.5 Seznam odborných zdrojů 16 // 2 Proces hojení 18 // 2.1 Faktory determinující proces hojení 19 // 2.2 Kontinuum hojení rány - Wound Healing Continuum 22 // 2.3 Příprava spodiny rány - Wound Bed Preparation 25 // 2.4 Seznam odborných zdrojů 30 // 3 Požadavky na efektivní péči o rány 32 // 3.1 Komplexní hodnocení nemocného s nehojící se ránou a klasifikace ran 34 // 3.1.1 Hodnocení nutričního stavu nemocných s nehojící se ránou 35 // 3.1.2 Hodnocení bolesti u nemocných s nehojící se ránou 41 // 3.1.3 Hodnocení dalších parametrů u osob s nehojící se ránou 51 // 3.1.4 Hodnocení infekce v ráně 54 // 3.2 Dokumentace rány 61 // 3.2.1 Dokumentování nehojící se rány 63 // 3.2.2 Nejčastější chyby v dokumentování chronické rány 76 // 3.2.3 Fotodokumentace nehojící se rány 78 // 3.3 Seznam odborných zdrojů 81 // 4 Hygienicko-epidemiologické požadavky v souvislosti s péčí o chronické rány 86 // 4.1 Klasifikace postupů péče o ruce 87 // 4.2 Využívání r ukavic ve wound managementu 89 // 4.3 Typy nozokomiálních nákaz ve vztahu k péči o nemocné s nehojící se ránou 92 // 4.4 Seznam odborných zdrojů 96 //
5 Komplexní přístup k péči o chronické rány a defekty 97 // 5.1 Zásady komplexního přístupu 100 // 5.1.1 Bércové ulcerace 101 // 5.1.2 Dekubity 112 // 5.1.3 Syndrom diabetické nohy 122 // 5.2 Seznam odborných zdrojů 132 // 6 Materiály vlhkého-fázového-hojení ran 138 // 6.1 Seznam odborných zdrojů 147 // 7 Komunikace s pacientem s chronickou ránou 154 // 7.1 Seznam odborných zdrojů 158 // 8 Přílohy 160 // Příloha 1: Záznam péče o chronickou ránu, část 1 - vstupní hodnocení 160 // Příloha 2: Záznam péče o chronickou ránu, část 2 - průběžná péče 161 // Příloha 3: Záznam plánu péče o dekubity a jiné rány - vstupní posouzení 161 // Příloha 4: Záznam plánu péče o dekubity a jiné rány - průběžný záznam 162 // Příloha 5: Komplexní pojetí ošetřovatelského záznamu chronické rány 163 // Příloha 6: Záznam chronické rány dle Bates-Jensenové 164 // Slovníček pojmů 169 // Souhrnný seznam literatury a zdrojů 175 // Rejstřík 187 // Souhrn 190 // Summary 191
cnb002371839

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC