Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.01.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
EB
1. vyd.
Praha : Grada, 2012
195 s. : il. (převážně barev.), plány ; 25 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-3832-1 (váz.)
ISBN 978-80-247-8051-1 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-8052-8 (online ; epub)
Stavitel
Obsahuje bibliografii na s. 186-190 a rejstřík
Stavební řešení, technická zařízení, vzduchotěsnost nízkoenergetických a pasivních domů se rychle vyvíjejí. Začínájí se také navrhovat domy energeticky nulové a nezávislé. Proto kolektiv odborníků v čele s Janem Tywoniakem sestavil novou publikaci, která se této problematice velmi podrobně věnuje. V knize nechybí příklady realizací z Česka, Rakouska a Německa a komentované požadavky a doporučení nové tepelně-technické normy ČSN 73 0540-2 platné od listopadu 2011..
Anglické resumé
000238597
Předmluva...9 // 1 Úvod...11 // 1.1 Evropské snahy... 11 // 1.2 české souvislosti...12 // 1.3 Formy verejné podpory ...13 // 2 Energetická bilance a kategorie budov...15 // 2.1 Princip hodnoceni... 15 // 2.2 Primárni energie... 15 // 2.3 Bilanční schéma... 17 // 2.4 Kategorie ...20 // 2.4.1 Nízkoenergetické budovy...20 // 2.4.2 Pasivní budovy...20 // 2.4.3 Energeticky nulové budovy...24 // 2.4.4 Energeticky nezávislé budovy...26 // 2.5 Přehled charakteristik budov nové generace...27 // 3 Požadavky tepelné ochrany budov...31 // 3.1 Některé pojmy...31 // 3.2 Šírení tepla... // 3.2.1 Nejnižší povrchová teplota... // 3.2.2 Součinitel prostupu tepla... // 3.2.3 Průměrný součinitel prostupu tepla...38 // 3.2.4 Lineární a bodový činitel prostupu tepla...41 // 3.3 Hodnoceni podlahových konstrukcí ...42 // 3.4 Šíření vlhkosti...43 // 3.5 Šíření vzduchu konstrukcí a budovou...45 // 3.5.1 Průvzdušnost...45 // 3.5.2 Větrání...46 // 3.6 Hodnocení tepelné stability místností a budov ...48 // 4 Stavební řešení...51 // 4.1 Celkové...51 // 4.1.1 Prostup tepla...51 // 4.1.2 Tepelná setrvačnost...52 // 4.1.3 Proveditelnost a životnost...55 // 4.2 Obvodové konstrukce ...55 // 4.3 Výplně otvorů...58 // 5 Vzduchotěsnost...59 // 5.1 Vzduchotěsnost budov - význam a souvislosti ...59 // 5.2 Hodnocení vzduchotěsnosti ...60 // 5.2.1 Princip...60 // 5.2.2 Nejčastější hodnotící veličiny...61 // 5.3 Měření vzduchotěsnosti...62 // 5.3.1 Princip nejčastěji používané metody...62 // 5.3.2 Měřicí zařízení...63 // 5.3.3 Měření podle CSN EN 13839 a související otázky...63 // 5.3.4 Měření velkých budov...64 // 5.3.5 Měření zabudovaných stavebních dílů...66 // 5.3.6 Kontrola kvality měření...67 // 5.4 Kontrola vzduchotěsnosti...68 // 5.4.1 Obecné principy...68 //
5.4.2 Současný stav techniky-stručný přehled...69 // 5.4.3 časté chyby a omyly...70 // 5.4.4 Vzduchotěsnost desek OSB . . ...71 // 5.5 Reálně dosahovaná úroveň vzduchotěsnosti...74 // 6 Technické soustavy...77 // 6.1 Zdroje elektrické energie...78 // 6.1.1 Fotovoltaické systémy...78 // 6.1.2 Větrné mikroelektrárny...78 // 6.1.3 Mikrokogenerace...79 // 6.1.4 Akumulace elektrické energie...81 // 6.2 Zdroje tepla...82 // 6.2.1 Elektrické kotle a ohřívače...82 // 6.2.2 Plynové a olejové kotle a ohřívače...82 // 6.2.3 Spalovací zařízení na biopaliva...83 // 6.2.4 Tepelná čerpadla...85 // 6.2.5 Solární tepelné soustavy...88 // 6.2.6 Akumulace tepla...91 // 6.3 Zdroje chladu...92 // 6.3.1 Kompresorové chlazení...92 // 6.3.2 Sorpční chlazení...93 // 6.3.3 Nízkoenergetické chlazení...93 // 6.3.4 Akumulace chladu...98 // 6.4 Klimatizační soustavy...98 // 6.4.1 Větrací soustavy...99 // 6.4.2 Otopné soustavy... 100 // 6.4.3 Chladicí soustavy... 100 // 6.4.4 Rozvody tepla a chladu...101 // 6.5 Příprava teplé vody... 102 // 6.5.1 Tepelné ztráty a cirkulace...102 // 6.5.2 Zpětné získávání tepla ... 103 // 6.5.3 Ochrana proti legionelle... 103 // 6.6 Pomocná elektrická energie pro pohon technických soustav... 104 // 7 Fotovoltaika pro budovy... 107 // 7.1 Environmentální souvislosti... 107 // 7.2 Prvky systému a praktická využitelnost ... 108 // 7.2.1 Články a panely... 108 // 7.2.2 Zapojení a stŕídače ... 109 // 7.2.3 Odhad fotovoltaické produkce...110 // 7.3 Stínění a vliv teploty...111 // 7.4 Způsob provozu ...113 // 7.5 Príklady aplikací a cíle...114 // 8 Příklady budov...117 // 8.1 Mateřská škola v městském parku...117 // 8.1.1 Architektonické řešení...117 // 8.1.2 Stavební konstrukce...119 // 8.1.3 Energetická koncepce...121 //
8.2 Bytový dům „young corner"... 123 // 8.2.1 Architektonické řešení ... 123 // 8.2.2 Stavební řešení...126 // 8.2.3 Energetická koncepce...126 // 8.2.4 Realizace a kontrola kvality...127 // 8.3 Výzkumné centrum v Telči ...128 // 8.3.1 Architektonické řešení...128 // 8.3.2 Stavební řešení...129 // 8.3.3 Energetická koncepce...131 // 8.4 Dřevostavba se zvýšenou tepelnou setrvačností ...133 // 8.4.1 Architektonické a dispoziční řešení ... 134 // 8.4.2 Stavební konstrukce a materiálové řešení... 134 // 8.4.3 Vliv zvýšené tepelné setrvačnosti... 136 // 8.4.4 Energetická koncepce...137 // 8.5 Rodinný dům na Výsluní...139 // 8.5.1 Architektonické řešení...139 // 8.5.2 Stavební konstrukce...142 // 8.5.3 Energetická koncepce...142 // 8.5.4 Zkušenosti stavebníka ... 146 //
8.6 Základní škola Niederheide... 149 // 8.6.1 Architektonické řešeni ... 149 // 8.6.2 Energetická koncepce...151 // 8.6.3 Protisluneční ochrana ...153 // 8.6.4 Větrání... 154 // 8.6.5 Osvětlení a akustika... 154 // 8.6.6 Monitorování provozu ... 156 // 8.7 Centrum kompetence a výzkumu...157 // 8.7.1 Architektonické a stavební řešení...157 // 8.7.2 Energetická koncepce... 160 // 8.8 Novostavba bytového domu - změna z nízkoenergetického na pasivní standard 161 // 8.8.1 Architektonické a stavební řešení ...161 // 8.8.2 Vytápění a větrání... 162 // 8.8.3 Optimalizace z hlediska potřeby tepla na vytápění... 165 // 8.8.4 Vzduchotěsnost ... 166 // 8.8.5 Primární energie... 169 // 8.8.6 Shrnutí a pohled developera... 169 // 8.9 Energeticky autonomní revitalizace průmyslové čtvrti ...171 // 8.9.1 Popis projektu...171 // 8.9.2 Energetická koncepce... 174 // 8.9.3 Další prvky... 175 // 8.10 Dům v zahradě...178 // 8.10.1 Architektonické řešení...178 // 8.10.2 Stavební konstrukce...179 // 8.10.3 Energetická koncepce...181 // 8.10.4 Venkovní plochy ... 182 // 9 Závěrem... 183 // 9 // Literatura... 186 // Rejstřík... 191 // Summary... 193
(OCoLC)798994611
cnb002367009

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC