Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 28.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:3x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Vyšehrad, 2012
189 s. ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-7021-849-5 (váz.)
Reflexe
němčina
Německo-český terminologický slovník
Obsahuje bibliografii na s. 45-47 a bibliografické odkazy
Německé resumé
000238598
Poděkování 11 // Schleiermacherův původní názor (Jan Kranát) 13 // 1. Ochranovec vyššího řádu 17 // 2. Názor Universa jako východisko Promluv 24 // (1) Smyslový názor 25 // (2) „Náboženský“ názor 29 // (3) Znázornění neznázornitelného 31 // 3. Imanence Nekonečna v konečném. Schleiermacherův spinozismus 34 // (1) Fichtovská inspirace 36 // (2) Potíže se Spinozou 38 // (3) Imanence Nekonečna v konečném 40 // 4. Dodatek: od názoru Universa k pocitu absolutní závislosti 43 // Bibliografie 45 // O náboženství 49 // PROMLUVA PRVNÍ // Apologie 51 // [ I. Kterak se Schleiermacher dostal k tomu promlouvat o něčem tak zapomenutém, jako je náboženství] 51 [II. Proč se s tím obrací na vzdělance a to právě německé] 57 [III. Vzdělanci mu musí naslouchat, protože pohrdají náboženstvím, aniž by je náležitě znali] 59 // [IV. Nechce vychvalovat domnelou užitečnost náboženství jako nějaký vedlejší účel. Jeho hodnotu třeba osvětlit z něho samého, ze samé jeho podstaty, anebo na ni rezignovat] 64 // PROMLUVA DRUHÁ // O podstatě náboženství 67 // [I. Náboženství není, jak se obvykle myslí, nějaké vědění či konání, metafysika či morálka nebo složenina z obojího] 67 [II. Nejdůležitější část Druhé řeči a celého díla. Skládá se ze tří rozšiřujících se koncentrických kruhů) 72 // [II. A. Základní definice náboženství jako názoru a pocitu universa; vedle metafysiky a morálky třetí podstatná a nutná část lidského ducha] 72 // [II. B1. Upřesnění této definice co do náboženského „názoru “] 74 // [II. B2. Upřesnění této definice co do náboženského „pocitu“] 79 // [II. B/C. Intermezzo: varování před možnými nedorozuměními v časti C] 82 // [II. C. Rozvedení a vysvětlení základní definice na konkrétních případech] 85 //
[II. C. la. Jednotlivé názory Nekonečna: ve vnější přírodě] 85 // [II. C. 1b. Jednotlivé názory Nekonečna: v duchovním světě] 89 // [II. C. 2. Ve vztahu k náboženským pocitům] 98 [III. Věroučné články a jednoznačné doktrinární pojmy nepatří k podstatě náboženství, nýbrž jsou sekundární a musejí být užívány a vykládány jinak než v tradičním smyslu] 101 [III. 1. Zvláštní dodatek o „Bohu“ a „nesmrtelnosti“] 104 // PROMLUVA TŘETÍ // O vzdělání k náboženství 109 // [I. Předehra] 109 // [ II. Kterak a z jakých zdrojů se člověk vzdělává v náboženství a proč to s tímto vzděláním dnes vypadá tak špatně] 113 // [III. Jak překonat nynější překážky náboženství; v současné době jsou nanejvýš vhodné podmínky pro mocný rozvoj náboženství] 120 // PROMLUVA ČTVRTÁ // O družnosti v náboženství neboli o církvi a kněžstvu 127 // [I. Úvod] 127 // [II. Pravá církev, spojení skutečně zbožných je nutné a bezúhonné] 128 // [III. Oprávněné výtky a útoky se netýkají této církve, nýbrž „církve dogmatické“, jež se kolem oné pravé církve usídlila. I ona je nutná, ovšem nevyhnutelně stižena zlořády] 135 // IIV. Ani zlořády nezpůsobuje tato dogmatická církev sama, nýbrž stát, který jí na jedné straně prokazuje nepravou úctu, na druhé straně ji neprávem využívá] 139 // [V. Návrhy, jak těmto zlořádům učinit přítrž] 145 // [VI. Rady, jak mají k nápravě zlořádů přispět zbožní, kteří chtějí náboženství pomoci] 149 // PROMLUVA PÁTÁ // O náboženstvích 153 // [I. Úvod] 153 // [II. Náboženství, pokud mu chceme plně a správně porozumět, je nutno hledat v jednotlivých náboženstvích] 154 //
[II. 1. Náboženství se individualizuje v plnosti jednotlivých speciálních forem, v „pozitivních náboženstvích“] 154 // [II. 2. Náboženství se individualizuje tím, že mezi všemi možnými názory Universa se vždy jeden stane základním, zatímco ostatní se k němu vztáhnou] 158 // [II. 3.Jen v takovéto pozitivní formě se skutečně a pravdivě jeví náboženství: takzvané přirozené náboženství je nesmysl] 164 // I III. Pojednání o jednotlivých náboženstvích, zvláště o židovství a křesťanství] 172 [III.1. Předběžné poznámky] // [III. 2. Judaismus] 175 [III.3. Křesťanství] // [III. 3a. Podstata křesťanství] 177 // [III. 3b. Osoba a princip v křesťanství] 181 // [III. 3c. Absolutnost křesťanství?] 184 // [IV. Závěr] 185 // Přehled některých termínů 187 // Překladatelská poznámka 189 // Zusammenfassung 190
(OCoLC)796019215
cnb002360634

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC