Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 31.10.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(10.2) Půjčeno:61x 
BK
1. vyd.
Praha : Galén : Karolinum, c2011
219 s. : il. (některé barev.) ; 28 cm

objednat
ISBN 978-80-7262-706-6 (Galén ; brož.)
ISBN 978-80-246-1895-1 (Karolinum ; brož.)
Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze
000238889
5 // Obsah // PŘEDMLUVA ¦ Motorické míSni dráhy .36 // ¦ Dráhy miSnich reflexů .39 // ANATOMIE CENTRÁLNÍHO ¦ Následky přerušení míchy // NERVOVÉHO SYSTÉMU // Rastislav Draga, Miloš Grim, Petr Dubový 3. Mozkový’ kmen, truncus encepltalicus ..41 // Rastislav Druga // 1. Obecná anatomie nervového systému .11 3.1. Zevní popis mozkového kmene .42 // Petr Dubový, Rastislav Draga, Miloš Grim ¦ .Medulla oblongata // 1.1. Neuron ¦ Pons Varali .44 // ¦ Bunééné télo .11 ¦ Fossa rhomboidea .44 // ¦ Dcndrity ¦ Mesencephalon .44 // ¦ Axon .13 3.2. Vnitřní stavba mozkového kmene ..45 // ¦ Axonálni transport ¦ Jádra hlavových nervů, nuclei nervorum // ¦ Komunikace mezi neurony .14 cranialium .46 // ¦ Typy chemických synapsi . 14 ¦ Retikulární formace, formatio reticularis. .55 // ¦ Synapse mezi neuronem a efektorem .15 ¦ Jádra specifická pro jednotlivé oddíly // ¦ Neuromediátory (neurotransmitery) mozkového kmene .58 // a jejich receptory ¦ Bílá hmota mozkového kmene .63 // ¦ Klasifikace neuronů .17 // 1.2. Gliové buůky 4. Mozeček, cerebellum // ¦ Astrocyty . 18 Rastislav Druga // ¦ Oligodendrocyty . 18 4.1. Poloha a zevní popis ..65 // ¦ Mikrogliové buňky .19 4.2. Kůra mozečku, cortex cerebelli ..67 // ¦ Ependymové buňky .19 ¦ Stratum moleculare ..68 // 1.3. F.xtracelulárni prostor ¦ Stratum gangliosum (vrstva Purkyňových // 1.4. Stavba Šedé a bílé hmoty CNS .19 bunék) ..68
// ¦ Stratum granulare // 2. Mícha, medulla spinalis .19 4.3. Bílá hmota mozečku ..71 // Rastislav Draga, Miloš Grim 4.4. Mozečková jádra, nuclei cerebellares ..71 // 2.1. MfSní nervy 4.5. Spoje mozečku a jeho funkční členéni ..72 // ¦ Topografické vztahy v cauda equina .23 ¦ Aferentní spoje mozečku ..72 // 2.2. MiSni segmenty ¦ Efcrentní spoje mozečku ..75 // ¦ Vertebromedulárni topografie .25 4.6. Anatomické a funkční členéni mozečku ..78 // 2.3. Stavba Šedé hmoty mišni 4.7. Funkce mozečku // ¦ Neurony Šedé hmoty míSni .26 // 2.4. Členéni Šedé hmoty mí Sní, Rexcdovy lamely .30 5. Mezi mozek, diencephalon ..79 // ¦ Charakteristiky Rexedových lamel Rastislav Druga // a jejich srovnání s míSnimi jádry .30 5.1. Thalamus // 2.5. Členční bílé hmoty miSní, míSní dráhy .30 ¦ Zevní popis thalamu ..80 // ¦ Senzitivní míSni dráhy .30 ¦ Neurony thalamu ..82 // 6 // Anatomie centrálního nervového systému // ¦ Jádra thalamu a jejich spoje 84 // ¦ Funkční organizace thalamu 92 // 5.2. Epithalamus 93 // 5.3. Subthalamus 94 // 5.4. Hypothalamus 96 // ¦ Stavba hypothalamu 96 // ¦ Spoje hypothalamu 97 // ¦ Funkce hypothalamu 100 // 6. Koncový mozek, telencephalon Rastislav Druga 101 // ? Vývoj tclenccfala 101 // ¦ Vývoj gyrifikace hemisfér 103 // ¦ Zevní popis hemisfér, gyrifikace 104 // 6.1. Bazálni telencefalon 108 // ¦ Septum 108 // ¦ Substantia innominata 109 // 6.2. Bazálni
ganglia 109 // ¦ Corpus striatum 110 // ¦ Globus pallidus 114 // ¦ Claustrum 119 // ¦ Corpus amygdaloideum 119 // 6.3. Mozková kůra, cortex cerebri 119 // ¦ Allocortex 120 // ¦ Neocortex ¦ Limbický systém a limbická kôrová 128 // oblast 142 // 6.4. Bílá hmota hemisféry 147 // ¦ Vlákna projekční 147 // ¦ Vlákna asociační 149 // ¦ Vlákna komisurální 151 // 6.5. Funkční a anatomické rozdíly // mezi hemisférami 152 // ¦ Tepny zásobující plexus choroidei, // arteriae choroideae...170 // ¦ Mozkové žíly...173 // 10. Molekulárně biologické mechanismy // vývoje nervového systému...175 // Miloš Grim, Petr Dubový, Rastislav Druga ? Neurulace...175 // 10.1. Prolifcrace a diferenciace neuroepitelových // bunék a apoptóza...177 // ¦ Buněčná smrt, apoptóza, za vývoje // nervového systému...177 // 10.2. Segmentace nervové trubice...177 // ¦ Mozkové váčky...177 // ¦ Neuromery...177 // ¦ Diferenciace neuronů podle polohy...179 // ¦ Diferenciace buněk neurální trubice // v dorzoventrálni ose...179 // ¦ Mediolaterálni specifikace míšních // motoneuronú...180 // 10.3. Epidermové plakody...180 // 10.4. Neurální lišta a buňky, // které se z ní diferencují...181 // 10.5. Neurotrofni růstové faktory...182 // ¦ Postnatální neurogeneze...183 // 10.6. Vývoj jednotlivých oddílů CNS...183 // ¦ Mícha...183 // ¦ Rhombencephalon, rhombomery, // Hox geny...184 // ¦ Mozeček...184 // ¦ Mesencephalon...184
// ¦ Prosencephalon, prosomery, Pax geny.185 // 10.7. Vývojové vady CNS...186 // 7. Komorový systém a cirkulace likvoru...154 // Rastislav Druga // 7.1. Komorový systém...154 // 7.2. Liquor cerebrospinalis a jeho cirkulace..157 // 8. Obaly centrálního nervstva, meninges...159 // Rastislav Druga // 8.1. Tvrdá plena, dura mater...159 // 8.2. Pavučnice, arachnoidea...162 // 8.3. Omozečnice, pia mater...162 // 9. Cévní zásobení centrálního nervstva...162 // Rastislav Druga // 9.1. Cévní zásobení míchy...163 // 9.2. Cévní zásobení mozkového kmene // a mozečku...164 // 9.3. Cévní zásobení mozku...166 // ¦ Mozkové tepny...166 // ¦ Tepny kotové...169 // ¦ Tepny centrální (bazálni), // arteriae centrales (basales)...170 // 11. Přehled drah centrálního // nervového systému...186 // Rastislav Druga // ¦ Jednoneuronové a víceneuronové // dráhy...186 // ¦ Funkční děleni drah - senzitivní, // motorické...186 // ¦ Název dráhy...186 // ¦ Uspořádání drah...187 // 11.1. Senzitivní dráhy...187 // ¦ Organizační principy míšních // a kmenových senzitivních drah...187 // ¦ Lemniskální systém...188 // ¦ Anterolaterálni systém...189 // ¦ Dráhy spinocerebellárni, // Ir spinocerebellares...190 // ¦ Senzitivní dráhy hlavových nervů...190 // 11.2. Dráhy míšních a hlavových reflexů...192 // 11.3. Motorické dráhy...192 // ¦ Motorické korové dráhy...192 // ¦ Motorické dráhy kmenové...198 // Obsah // 7
¦ Členční motorických míšních systémů.. ..198 11.8. Spoje limbického systému 214 // 11.4. Dráhy smyslových orgánů .199 ¦ Spoje gyrus cinguli 214 // ¦ Zraková dráha .199 ¦ Spoje gyrus parahippocampalis 214 // ¦ Čichová dráha ..205 ¦ Spoje hippokampálni formace 214 // ¦ Chuťová dráha ..208 ¦ Spoje amygdaly 214 // ¦ Sluchová dráha ..208 11.9. Komisurální korové spoje // ¦ Vestibulárni dráha 11.10. Asociační korové spoje 215 // 11.5. Spoje bazálnich ganglii ..213 11.11. Délení drah podle exprese mediátorů // ¦ Striatum (nucleus caudatus, putamen) ..213 (chemické dráhy) // ¦ Globus pallidus ..213 ¦ Cholinergní systém 215 // 11.6. Spoje mozečku ¦ Monoamincrgní systém 216 // ¦ Aferentní spoje mozečku ..214 ¦ Histaminergní systém 218 // ¦ Hferentní spoje mozečku ..214 ¦ Glutamátový systém 218 // 11.7. Spoje retikulární formace ¦ GABAcrgní systém 218 // ¦ Aferentní spoje ..214 ¦ Peptidové systémy 219 // ¦ Eferentní spoje ¦ Neurony cxprimujíci oxid dusnatý 219
(OCoLC)724296431
cnb002164077

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC