Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 28.05.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:3x 
BK
Vyd. 1.
Brno : Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2004
100 s. : il. (některé barev.) ; 21 cm

objednat
ISBN 80-7013-403-8 (brož.)
300 výt.
Obsahuje bibliografii na s. 97
Určeno pro obor sanitář pro autoptické oddělení, autoptický laborant
000238921
I. PREPARAČNÍ LABORATOŘ // 1 Funkce preparační laboratoře 4 // 2 Vybaveni preparační laboratoře 4 // 01 Inštrumentárium 4 // 02 Chemikálie 5 // 03 Laboratorní sklo a ostatní vybavení 6 // 04 Přístrojové vybavení 7 // II. PITVA // 3 Druhy pitev 11 // 05 Pitva anatomická 11 // 06 Pitva patologicko-anatomická 11 // 07 Pitva zdravotní 11 // 08 Pitva soudní 12 // 4 Zevní ohledání 12 // 5 Eviscerace 13 // 09 Otevření lebky 13 // 10 Otevření trupu 16 // 11 Otevření dutiny hrudní 18 // 12 Eviscerace krčních a hrudních orgánů 20 // 13 Eviscerace břišních orgánů 21 // 6 Pitva orgánů 22 // 14 Mozek 22 // 15 Krční orgány, plíce, srdce 23 // 16 Játra, žaludek, slinivka, slezina 27 // 17 Komplex urogenitální 29 // 1 Speciální eviscerační techniky 31 // 18 Pitva varlat a nadvarlat 31 // 19 Pitva dutiny středoušní 31 // 20 Otevření páteřního kanálu, pitva míchy 32 // 21 Pitva novorozence 32 // III. ZÁKLADY HISTOLOGICKÉ TECHNIKY // 8 Fixace 34 // 22 Hlavní druhy fixačních tekutin 39 // 989 Zalévací metody v histologii 43 // 23 Zalévání do parafinu 43 // 24 Zalévání do celoidinu 44 // 25 Zalévání do želatiny 45 // 10 Barvení histologických řezů 45 // 26 Základní barvení hematoxylin-eozin 46 // 11 Základy zpracování tvrdých tkání 46 // 27 Odvápnění 47 // 28 Zpracování neodvápněné tkáně 49 // IV. ZÁKLADY PREPARÁTORSTVÍ // 12 Osteologická preparace 51 // 29 Biologická macerace 51 //
30 Chemická hydrolýza bílkovin 51 // 31 Preparace lebek a jednotlivých kostí 52 // 32 Preparace jemných objektů 52 // 33 Preparace trypsinem 53 // 34 Preparace chrupavčitých koster 53 // 13 Anatomické preparáty a jejich uchovávání 53 // 35 Kaiserlingova metoda 54 // 36 Joresova metoda 54 // 37 Další osvědčené metody 55 // 14 Rekolorizační metoda 56 // 15 Metoda ukládání muzejních preparátů 56 // 38 Uzavírání do nádob 56 // 39 Zalévání objektů do pryskyřice 57 // 40 Parafinová konzervační metoda 58 // 16 Katetrizace 58 // 41 Technika uzlování 58 // 42 Katetrizace jednotlivých orgánů 64 // V. SPECIÁLNÍ PREPARAČNÍ METODY // 17 Nástřikové preparáty 68 // 18 Korozívni preparáty 69 // 43 Korozívni preparát celoidinový 69 // 44 Korozívni preparát ze samopolymerizujících pryskyřic 70 // 45 Korozívni preparát kovový 71 // 46 Korozívni preparát ledviny 72 // 994 7 Korozívni preparát plic 73 // 48 Korozívni preparát srdce 74 // 49 Korozívni preparát jater 75 // 19 Průhledné preparáty anatomické 75 // 50 Splateholtzova metoda 76 // 51 Průsvitný praparát ledviny 76 // 52 Průsvitný praparát kostí 77 // 53 Průsvitný preparát plodu 78 // 20 Preparáty vnitřní anatomie 80 // 21 Suché preparáty 81 // 22 Průřezové preparáty 81 // 23 Odlévání modelů a náhrad chybějících částí preparátů 81 // 24 Koronarografie 88 // 25 Výukový preparát převodního systému srdečního 90 // 26 Nástřik mízních cév 92 // 27 Preparáty mozku 93 // 28 Barvení kostí azalirinem 94 // 29 Balzamace 95 // Literatura 97
(OCoLC)85116881
cnb001413078

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC