Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.01.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(7.3) Půjčeno:66x 
BK
EB
Vyd. 1.
Praha : Grada, 2012
253 s. : il. ; 21 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-4054-6 (brož.)
ISBN 978-80-247-8074-0 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-8075-7 (online ; epub)
Pedagogika
Obálkový podnázev: pro odborné vzdělávání
Obsahuje bibliografii na s. 240-248 a rejstřík
Popsáno podle tištěné verze
000239056
OBSAH // Předmluva... 9 // 1. Základy vysokoškolské pedagogiky... H // 1.1 Strategic vysokoškolského vzdélávání a výuky...12 // 1.1.1 Strategie vysokoškolského vzdélávání na mezinárodní // a evropské úrovni ...13 // 1.1.2 Strategie vysokoškolského vzdélávání na národní úrovni... 14 // 1.1.3 Strategie vysokoškolské výuky na úrovni vysoké Školy.18 // 1.1.4 Strategie výuky na vysoké škole s ohledem na typy // studentů...19 // 1.2 Obsah vzdelávaní a jeho transformace ...22 // 1.3 Výchovně-wxJélávací cíl...24 // 1.4 Didaktické prostředky ve vysokoškolské výuce...25 // 2. Základy psychologie pro vysokoškolské pedagogy... 34 // 2.1 Psychologie osobnosti ...34 // 2.1.1 Vymezeni osobnosti...34 // 2.1.2 (Anitele působící na rozvoj osobnosti ...33 // 2.1.3 Struktura osobnosti...35 // 2.1.4 Dynamika - motivace osobnosti...41 // 2.2 Psychologické principy sociální komunikace ...42 // 2.2.1 Co je sociální komunikace...42 // 2.2.2 Proč komunikujeme?...43 // 2.2.3 Složky komunikačního procesu...44 // 2.2.4 Bariéry efektivní komunikace...47 // 2.2.5 Komunikační kontinuum ...49 // 2.3 Transakční analýza - osobnostní a komunikační teorie...31 // 2.3.1 Egostavy...51 // 2.3.2 Transakce...33 // 2-3-3 53 // 2.?.4 Životní pozice...34 // 2.4 Řešení zátěžových situací...55 // 2.4.1 Pojem stres...55 // 2.4.2 Psychická odolnost...63 // 2.4.3 Zdroje odolnosti v prostředí...71 // 3. Profesní standard vysokoškolského
učitele... 73 // 3.1 Trendy a strategie reforem ...73 // 3.2 Model profesního rozvoje...74 // 3.3 Profesní standard...76 // 3.4 Profesní příprava ...80 // 4. Rozvoj dovedností v pedagogické komunikaci... 81 // 4.1 Komunikativní kompetence vysokoškolského učitele // a její funkce...82 // 4.1.1 Funkce komunikativní kompetence v práci vysokoškolského // učitele ...83 // 4.1.2 Obecné schéma vývoje komunikativní kompetence // vysokoškolského učitele...83 // 4.1.3 Hodnocení komunikativní kompetence vysokoskobkého // učitele ...84 // 4.1.4 Moderní pedagogická komunikace - přechod // k humanizujícím formám komunikace na vysokých školách...86 // 4.2 Využívání prostředků verbální a nonverbální komunikace...88 // 4.3 Zásady příprav a realizace prezentace s podporou // prezentačního programu ...92 // 4.3.1 Výbér vhodných technických prostředků (didaktické // techniky) a technologie jejich využívání...92 // 5. Psychické zvláštnosti vysokoškolských studentů... 96 // 5.1 Rozdělení vysokoškolských studentů ...96 // 5.2 Psychická charakteristika adolescentů...101 // 5.3 Psychická charakteristika mladších dospělých...104 // 5.4 Psychická charakteristika středních dospělých ...110 // 5.5 Psychická charakteristika starších dospělých...113 // 5.6 Současní vysokoškolští studenti ...117 // 5.7 Role vysokoškolských studentů ...119 // 6. Výuka studentů se speciálními vzdělávacími potřebami... 121
// 6.1 Postavení současné speciální pedagogiky ...121 // 6.2 Struktura referenčního pole speciální pedagogiky // v akademickém prostředí...123 // 6.3 Vysokoškolská speciální pedagogika...124 // 6.4 Pedagogická charakteristika vysokoškolského studenta // se speciálními potřebami, jež vnikly v důsledku zrakového postižení ...125 // 6.5 Vysokoškolský student se sluchovým postižením ...130 // 6.6 Vysokoškolský student se specifickými poruchami učení...136 // 6.7 Vysokoškolský student s omezením hybnosti, tělesným // postižením, chronickým onemocněním a oslabením ...140 // 6.8 Vysokoškolský student s narušenou komunikační schopností . . 141 // 6.9 Podpora vysokoškolských studentů se speciálními potřebami - // důležitý úkol do budoucna...142 // 7. Didaktická technika a informační technologie... 144 // 7.1 Materiální didaktické prostředky...144 // 7.2 Učební pomůcky...I4g // 7.3 Didaktická technika...152 // 7.4 Technické výukové prostory a účelová zařízení...157 // 7.5 Informační a komunikační technologie ve vzdělávání...158 // 7.5.1 Digitální generace studentů...I59 // 7.5.2 Osobni vzdělávací prostředí...160 // 7.5.3 Internet jako prostředí pro vzdélávání ...161 // 7.5.4 E-vzdélávání...164 // 7.5-5 E-learning...I67 // 7.5.6 M-learning... 172 // 7.5.7 Web 2.0... ...173 // 7.5.8 RSS...179 // 7.5.9 Podcasting...180 // 7.5.10 Multimédia ...180 // 7.5.U Blogy... 181 // 7.5.12 Wiki
systémy...183 // 7.5.13 Vérohodnost digitálních zdroji ...184 // 7.5.14 Ochrana duševního vlastnictví digitálních zdrojů..186 // 7.5.15 Licencování digitálních zdrojů...191 // 8. Evaluace ve vzdělávání, hodnocení výsledků výuky ... 194 // 8.1 Evaluace ve vzdělávání...194 // 8.1.1 Systém evaluace vzdělávacího procesu na ČZU v Praze .. 194 // 8.2 Metodika zjišťování výsledků vzdělávání...203 // 8.2.1 Ústní examinace...207 // 8.2.2 Písemné zjiliování výsledků ve vzdélávání - didaktické // testy // 208 // 9. Vybrané aspekty vzdělávání na vysoké škole... 226 // 9.1 Pedagogická role a styl učitele a studenta na vysoké škole.226 // 9.2 Úspěšnost studenta a hodnocení výsledků studia...230 // 9.3 Sebereflexe učitele ...233 // 9.4 Efektivita vzdělávání ...235 // Literatura // 240 // Rejstřík // 249
(OCoLC)815381070
cnb002374691

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC