Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 1.
Hradec Králové : Gaudeamus, 2010
viii, 179 s. : il. ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-7435-094-8 (brož.)
Recenzované monografie ; 5
Nad názvem: Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu
200 výt.
Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
Anglické resumé
Vydavatel: Univerzita Hradec Králové
000239090
2 Mobilní technologické inovace a jejich dynamika -- 2.1 Základní pojmy -- 2.1.1 ICT -- 2.1.2 Mobilní ICT -- 2.2 Úvod do problematiky -- 2.3 Technologická inovace je primárně podnikatelský fenomén -- 2.4 Typy mobilních zařízení -- 2.4.1 Mobilní telefon -- 2.4.2 PDA (Personal Digital Assistant) -- 2.4.3 Přenosný počítač (Laptop/Notebook) -- 2.4.4 Čtečka RFID -- 2.5 Dynamika mobilního internetu -- 2.6 Dostupné mobilní technologie v České republice 2.6.1 Komunikační kontext -- 3 m-Commerce -- 3.1 m-Presence -- 3.2 m-Payment -- 3.3 m-Banking -- 3.4 m-Purchasing -- 3.5 m-Procurement -- 3.6 m-Shop -- 3.7 Powershopping a nastavení ceny zákazníkem -- 3.8 m-Marketing -- 3.8.1 Česká asociace mobilního marketing -- 3.8.2 Mobile Marketing Association -- 3.9 m-Auction -- 3.10 Mass Customisation -- 3.11 m-Care -- 4 Dotazníkové šetření a jeho rozbor -- 4.1 Cíle dotazníkového šetření a v něm použité metody -- 4.2 Dotazník -- 4.3 Technika dotazování -- 4.4 Základní vzorek -- 4.5 Vybrané výsledky dotazníkového šetření -- 4.6 Mobilní zařízení a jejich využití ve firmě -- 4.7 Operační systémy mobilních zařízení -- 4.8 SMS komunikace a SMS marketing -- 4.9 Shrnutí vybraných výsledků kapitoly -- 5 Ekonomické aspekty investování -- do mobilních technologií -- 5.1 Mobilní technologie v ekonomice podniku -- a problematika soft-technologie -- 5.2 Nejčastěji užívané metody hodnocení investic a jejich nedostatky vzhledem
k mobilním technologiím -- 5.2.1 Nedostatky nejčastěji užívaných metod vzhledem k mobilním technologiím -- 5.2.2 Metoda splacení investice -- 5.2.3 Metoda čisté současné hodnoty -- 5.2.4 Metoda vnitřního výnosového procenta -- a rentabilita investice -- 5.2.5 Metoda indexu ziskovosti -- 5.3 Metody a specifičnost hodnocení přínosů mobilních technologií -- 5.3.1 Čistá současná hodnota v bodě zvratu -- a ekvivalentní roční hodnota -- 5.3.2 Rentabilita managementu -- 5.3.3 Analýza užitné hodnoty -- 5.3.4 Goodwill -- 5.4 Shrnutí -- 6 Podniková architektura a mobilita -- 6.1 Podniková architektura -- 6.2 Popis vybraných zástupců podnikových architektur -- 6.2.1 Zachmanův framework -- 6.2.2 The Open Group Architecture Framework (TOGAF) -- 6.3 Servisně orientovaná architektura (SOA) -- 6.4 Mobilita v podnikových procesech -- 6.4.1 Základní charakteristiky mobilních procesů -- 6.4.2 Typy mobilních objektů -- 6.5 Mobilizace podnikových procesů -- 6.5.1 Mobilní příležitosti -- 6.5.2 Metoda „Process Landscaping" -- 6.5.3 Modifikovaná metoda -- 6.6 Metriky mobility -- 6.6.1 Míra závislosti -- 6.6.2 Míra mohutnosti -- 6.6.3 Časová náročnost -- 6.6.4 Míra souvislosti/spojitosti -- 6.6.5 Míra lokační závislosti -- 6.7 Modely využití mobilního přístupu -- 6.7.1 Komunikační centrála -- 6.7.2 Organizace činností -- 6.7.3 Zpřístupnění vnitropodnikových systémů -- 6.7.4 Podpora vztahu firma zákazník B2C --
6.7.5 Sběr dat -- 6.7.6 Znalostní management -- 6.7.7 M-Commerce -- 6.7.8 Náhrada distribuovaného přístupu -- 6.8 Mobilita v kontextu podnikové architektury -- 6.9 Mobilita a servisně orientovaná architektura -- 7 Popis a zachycení mobility -- 7.1 Business Process Modeling Notation -- 7.2 BPMN a čas -- 7.2.1 Časová složka BPMN -- 7.3 BPMN a pozice -- 7.3.1 Ukázky použití -- 7.4 Metodika zavedení a podpory mobilního přístupu -- 8 Mobilní klient -- 8.1 Tenký klient -- 8.2 Tlustý klient -- 8.3 Hybridní klient -- 8.4 Komunikační protokoly -- 8.4.1 Odlehčené protokoly -- 8.4.2 Webové služby -- 8.4.3 RMI -- 8.4.4 REST architektura -- 8.5 Zabezpečení -- 8.5.1 RMI s pomocí SSL -- 8.5.2 SSL na Tomcatu -- 8.6 Problematika asynchronní komunikace -- 9 Mobilní návrhové vzory, mobilně využitelné návrhové vzory -- 9.1 Návrhové vzory v mobilních architekturách -- 9.2 Odlišnosti návrhových vzorů v mobilním prostředí -- 9.2.1 Mobilně využitelné návrhové vzory -- 9.2.2 Modifikovatelné návrhové vzory -- 9.2.3 Návrhové vzory, které nelze využít -- v mobilním prostředí -- 9.3 Klasické návrhové vzory a jejich využití -- v mobilním prostředí -- 9.3.1 Inversion of Control -- 9.3.2 Dependency Injection -- 9.3.3 Factory method -- 9.3.4 Flyweight -- 9.3.5 Facade -- 9.3.6 Další vzory -- 9.4 Návrhové vzory specifické pro mobilní prostředí -- 9.4.1 AddNew -- 9.4.2 Edit -- 9.4.3 Search -- 9.4.4 Erase -- 9.5 Možnosti využití
a rozvoje návrhových vzorů -- pro mobilní architektury -- Použitá literatura -- 10 Inteligence a mobilita, ambientnost, mobilní agenty, -- 10.1 Multiagentní systémy v mobilním prostředí -- 10.1.1 Architektura JADE -- 10.1.2 Rozšíření JADE-LEAP pro podporu mobilních prostředí -- 10.2 Mobilní agenty -- 10.2.1 Impementace mobilních agentů -- ve frameworku JADE -- 11 Využití mobilního kontextu -- 11.1 Kontext -- 11.2 Komunikace mezi zařízeními -- 11.3 Kontextové údaje -- 11.3.1 Poloha -- 11.3.2 Orientace zařízení v prostoru -- 11.3.3 Světelný senzor -- 11.3.4 Obraz kamery -- 11.3.5 Čas -- 11.3.6 Osoby -- 11.3.7 Systémové zdroje -- 11.3.8 Vyjádření -- 11.3.9 High-level kontextové údaje -- 11.3.10 Uživatelský záměr -- 11.3.11 Stav uživatele -- 11.3.12 Výdrž a cache-ování kontextů -- 11.4 Využitelnost kontextové informace -- 11.4.1 Pasivní podpora uživatele -- 11.4.2 Aktivní využívání kontextu -- 11.4.3 Využití / studie -- 11.4.4 Mobilní marketing -- 11.4.5 Rekonfigurace aplikací -- 12 Mobilita v komunitních bezdrátových sítích -- 12.1 Charakteristika komunitních bezdrátových sítí -- 12.2 Používané technologie -- 12.3 Mobilita uživatelů -- 12.3.1 Autentizace a autorizace uživatelů, -- zabezpečení -- 12.4 Mobilita uživatelů v rámci sítě -- 12.5 Mobilita uživatelů mezi sítěmi -- 12.6 Architektura systému s podporou WLAN roamingu -- 12.7 Bezpečnostní aspekty mobility -- 12.8 Mobilita v komunitních
sítích v České republice -- 13 Mobilita ve vyučovacím procesu -- 13.1 Vyučovací proces -- 13.2 E-learning -- 13.3 Problematika výukových prostředí -- 13.4 Mobilní vyučovací proces
(OCoLC)730406761
cnb002159980

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC