Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.05.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(14.8) Půjčeno:74x 
BK
EB
Příručka
Vyd. 1.
Praha : Grada, 2012
183 s. : il. ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-4055-3 (brož.)
ISBN 978-80-247-8104-4 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-8105-1 (online ; epub)
Psyché
Obsahuje bibliografii na s. 169-177, bibliografické odkazy a rejstříky
Popsáno podle tištěné verze
000239120
PŘEDMLUVA 9 // Cíl knihy // Poděkování 11 // 1. ÚVOD - ČLOVĚK SI ZAČAL UVĚDOMOVAT 13 // 1.1 Počátky psychoterapie 14 // 1.2 Přístup zaměřený na člověka 15 // 1.3 Definice přístupu zaměřeného na člověka 16 // 1.4 Podmínky růstu osobnosti 17 // 1.5 Ale u nás doma to tak nefunguje 19 // 1.6 Pozitivní přijetí - trend nakho století 21 // 2. CARL ROGERS 23 // 2.1 Vývoj směru 25 // 2.1.1 Období 1940-1950: nedirekiivníporadenství 26 // 2.1.2 Období 1950-1960: psychoterapie zaměřená na klienta 26 // 2.1.3 Období 1960-1970: zážitková psychoterapie 27 // 2.1.4 Období 1970-1980: skupinová psychoterapie 28 // 2.1.5 Od roku 1980: diferencované integrační období 29 // 3. CHARAKTERISTIKY PŘÍSTUPU ZAMĚŘENÉHO NA ČLOVĚKA 31 // 3.1 Obraz člověka 32 // 3.2 Vztah směřující ? růstu osobnosti 32 // 3.2.1 Akceptace - bezvýhradné přijeti - přijetí bez podmínek 34 // 3.2.2 Empatie - empaticképorozuměni - porozuměni vcítěním 35 // 3.2.3 Opravdovost - ryzost — kongruence 37 // 3.2.4 Tabelární znázornění souhry tři proměnných 39 // 3.2.5 Vzájemnost - koaktualizace 40 // 3.2.6 Konflikt 40 // 3.3 Co se děje v procesu psychického růstu 42 // 4. TEORIE PSYCHOTERAPIE 43 // 4.1 Podmínky terapeutického procesu 44 // 4.1.1 Klient se nalézá ve stavu inkongruence 45 // 4.1.2 Dvě osoby se nacházejí v kontaktu 46 // 4.1.3 Klient vnímá bezpodmínečné pozitivní přijeli terapeutem // a jeho empatické porozuměni 47 // 4.1.4 Terapeutický vztah 49 // 4.2 Zůstat sám sebou 50 // 4.3 Proces změn v terapii 52 // 4.4 Léčivý charakier přístupu zamířeného na člověka - psychosomatické a somatické změny // 4.5 Kritika přístupu zaměřeného na člověka // 4.6 Na co působí terapie zaměřená na člověka // 4.7 Stupně vývoje osobnosti v terapeutickém procesu //
4.7.1 Sedm fázi procesu vývoje osobnosti // 4.7.2 Jiná pocLíni vývoje v terapii // 5. DIREKTIVNĚ - NEDIREKTIVNĚ // 6. SELF // 6.1 Aktualizační tendence // 6.2 Funkce self // 6.3 Self, self-koncept, self-struktura // 6.4 Proces vývoje a reorganizace self // 6.5 Self-aktualizace // 6.6 Pluralistická koncepce self a práce na hranicích vědomí // 7. TEORIE OSOBNOSTI A CHOVÁNÍ // 8. ETIOPATOGENEZE PSYCHICKÝCH PORUCH A OTÁZKA DIAGNÓZY // 8.1 Teorie inkongruence promítnutá do teorie Lva Simonoviče Vygotského // 8.2 Otázka psychologické diagnostiky // 8.3 Psychoterapie a diagnostika // 9. PSYCHOTERAPIE A PSYCHIATRIE // 9.1 Psychoterapie při těžkých poruchách // 10. STÁT SE TERAPEUTEM A SOCIÁLNÍM PRACOVNÍKEM // 11. ENCOUNTEROVÉ SKUPINY // 11.1 Vznik a vývoj skupinového hnutí // 11.2 Proces v encounterové skupině // 11.3 Kritika encountcrových skupin // 11.4 Encounterová skupina v porovnání s jinými přístupy // 11.5 Konflikt ve skupině // 11.6 Facilitátor a jeho výcvik // 11.7 Zpětné vazby ze skupin // 11.8 Průběh jedné ze skupin s mladistvými // 11.8.1 Prvniskupina // 11.8.2 Druhá skupina // 11.8.3 Třetí skupina // 12. VZTAHY A PODMÍNKY V RODINĚ // 12.1 Podmínky pro zlepšení vztahu // 12.2 Výsledek zlepšujícího se vztahu // 12.3 Příklady vlivu negativního přístupu // 13. PROCES RŮSTU OSOBNOSTI V RANÉ ONTOGENEZI 145 // 14. VÝZKUM 147 // 15. ROZŠÍŘENÝ POJEM EMPATIE - EMPATICKÉ POROZUMĚNÍ 151 // ZÁVĚR 157 // PŘÍLOHA - NĚKTERÉ DEFINICE 159 // Definice podle Carla Rogerse 159 // Některé další úvahy 166 // LITERATURA 169 // VĚCNÝ REJSTŘÍK. 178 // JMENNÝ REJSTŘÍK 18?
cnb002380230

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC