Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 12.09.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(14) Půjčeno:70x 
BK
EB
Příručka
Vyd. 1.
Praha : Grada, 2012
183 s. : il. ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-4055-3 (brož.)
ISBN 978-80-247-8104-4 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-8105-1 (online ; epub)
Psyché
Obsahuje bibliografii na s. 169-177, bibliografické odkazy a rejstříky
Popsáno podle tištěné verze
000239120
OBSAH // PŘEDMLUVA...9 // Cíl knihy...? // Poděkování...11 // 1. ÚVOD - ČLOVĚK SI ZAČAL UVĚDOMOVAT...13 // 1.1 Počátky psychoterapie...14 // 1.2 Přístup zaměřený na člověka...15 // 1.3 Definice přístupu zaměřeného na člověka...16 // 1.4 Podmínky růstu osobnosti...17 // 1.5 Ale u nás doma to tak nefunguje...19 // 1.6 Pozitivní přijetí - trend nakho století...21 // 2. CARL ROGERS...23 // 2.1 Vývoj směru...25 // 2.1.1 Období 1940-1950: nedirekiivníporadenství...26 // 2.1.2 Období 1950-1960: psychoterapie zaměřená na klienta...26 // 2.1.3 Období 1960-1970: zážitková psychoterapie...27 // 2.1.4 Období 1970-1980: skupinová psychoterapie...28 // 2.1.5 Od roku 1980: diferencované integrační období...29 // 3. CHARAKTERISTIKY PŘÍSTUPU ZAMĚŘENÉHO NA ČLOVĚKA...31 // 3.1 Obraz člověka... 32 // 3.2 Vztah směřující ? růstu osobnosti... 32 // 3.2.1 Akceptace - bezvýhradné přijeti - přijetí bez podmínek...34 // 3.2.2 Empatie - empaticképorozuměni - porozuměni vcítěním...35 // 3.2.3 Opravdovost - ryzost — kongruence...37 // 3.2.4 Tabelární znázornění souhry tři proměnných...39 // 3.2.5 Vzájemnost - koaktualizace...40 // 3.2.6 Konflikt...40 // 3.3 Co se děje v procesu psychického růstu...42 // 4. TEORIE PSYCHOTERAPIE...43 // 4.1 Podmínky terapeutického procesu...44 // 4.1.1 Klient se nalézá ve stavu inkongruence...45 // 4.1.2 Dvě osoby se nacházejí v kontaktu...46 // 4.1.3 Klient vnímá bezpodmínečné
pozitivní přijeli terapeutem // a jeho empatické porozuměni...47 // 4.1.4 Terapeutický vztah...49 // 4.2 Zůstat sám sebou...50 // 4.3 Proces změn v terapii...52 // 4.4 Léčivý charakier přístupu zamířeného na člověka - psychosomatické // a somatické změny... // 4.5 Kritika přístupu zaměřeného na člověka... // 4.6 Na co působí terapie zaměřená na člověka... // 4.7 Stupně vývoje osobnosti v terapeutickém procesu... // 4.7. J Sedm fázi procesu vývoje osobnosti... // 4.7.2 Jiná pocLíni vývoje v terapii... // 53 // 54 // 55 // 57 // 58 63 // 5. DIREKTIVNĚ - NEDIREKTIVNĚ // 6. SELE... // 6.1 Aktualizační tendence... // 6.2 Funkce self... // 6.3 Self, scif-koncept. self-struktura... // 6.4 Proces vývoje a reorganizace self... // 6.5 Self-aktualizace... // 6.6 Pluralistická koncepce self a práce na hranicích vědomí // 72 // 72 // 74 // 75 75 79 81 // 7. TEORIE OSOBNOSTI A CHOVÁNÍ // 8. ETIOPATOGENEZE PSYCHICKÝCH PORUCH A OTÁZKA DIAGNÓZY .. // 8.1 Teorie inkongruence promítnutá do teorie Lva Simonoviče Vygotského. // 8.2 Otázka psychologické diagnostiky... // 8.3 Psychoterapie a diagnostika... // .. 101 // .. 103 .. 106 .. 108 // 9. PSYCHOTERAPIE A PSYCHIATRIE... // 9.1 Psychoterapie při těžkých poruchách... // 10. STÁT SE TERAPEUTEM A SOCIÁLNÍM PRACOVNÍKEM // 11. ENCOUNTEROVÉ SKUPINY... // 11.1 Vznik a vývoj skupinového hnutí... // 11.2 Proces v encountcrové skupině... // 11.3 Kritika cncountcrových skupin...
// 11.4 Encounterová skupina v porovnání s jinými přístupy // 11.5 Konflikt ve skupině... // 11.6 Facilitátor a jeho výcvik... // 11.7 Zpětné vazby ze skupin... // 11.8 Průběh jedné ze skupin s mladistvými... // II.8.I Prvniskupina... // 11.8.2 Druhá skupina... // 11.8.3 Iteti skupina... // 115 // 116 117 // 127 // 128 // 130 // 131 // 132 // 134 // 135 135 137 // 12. VZTAHY A PODMÍNKY V RODINĚ // 12.1 Podmínky pro zlepšení vztahu___ // 12.2 Výsledek zlepšujícího se vztahu_ // 12.3 Příklady vlivu negativního přístupu // 139 // 141 // 143 // 143 // 13. PROCES RŮSTU OSOBNOSTI V RANÉ ONTOGENEZI...145 // 14. VÝZKUM...*47 // 15. ROZŠÍŘENÝ POJEM EMPATIE - EMPATICKÉ POROZUMĚNÍ...151 // ZÁVĚR...*57 // PŘÍLOHA - NĚKTERÉ DEFINICE...*59 // Definice podle Carla Rogerse...>.,...*59 // Některé další úvahy... X...166 // LITERATURA...*69 // VĚCNÝ REJSTŘÍK. .../...u-_...*78 // JMENNÝ REJSTŘÍK...*8* // ‘4
cnb002380230

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC