Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 10.09.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.8) Půjčeno:3x 
SE
Seriál, periodikum
Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, [1997]-
sv. ; 22 cm
Externí odkaz    Online verze: https://www.mpsv.cz/web/cz/vyvoj-vybranych-ukazatelu-zivotni-urovne-v-ceske-republice 

2010-2012
1993/2011
Ročenka
Popsáno podle: roč. 1993-2011 (2012)
Součástí názvu je označení rozmezí let
Jednotlivé svazky mají ISBN
Převážně tištěno napříč
Zpracoval Odbor analýz a statistik MPSV ČR
978-80-86878-03-4 (1993-2006 ; brož.) 978-80-7421-018-1 (1993-2009 ; brož.) 978-80-7421-030-3 (1993-2010 ; brož.) 978-80-7421-046-4 (1993-2011 ; brož.)
000239129
OBSAH - ROK 1993-2011 : Poznámky ke zdrojům a metodice uváděných dat 5-9 // Tabulka č. 1 Nominální čisté peněžní příjmy domácností vletech 1993-2011 10-11 // Tabulka č. 2 Nominální a reálné čisté peněžní příjmy jednotlivých typů domácností v letech 1993 - 2011 12-25 // Tabulka č. 3 Struktura nominálních čistých peněžních příjmů domácností v letech 1993 - 2011 26-32 // Tabulka č. 4 Nominální čisté peněžní příjmy vybraných typů domácnosti v letech 2004 - 2009 podle šetření "Příjmy a životní podmínky domácností" (EU - SILC) 33 // Tabulka č. 5 Nominální čisté peněžní příjmy domácností v letech 2002 - 2009 podle krajů (EU - SILC) 34-36 // Tabulka č. 6 Příjmy a výdaje v sektoru domácností v letech 1993 - 2000 (podle statistiky národních účtů) 37-38 // Tabulka č. 7 Příjmy a výdaje v sektoru domácnosti v letech 2001 - 2009 (podle statistiky národních účtů) 39-40 // Tabulka č. 8 Příjmy a výdaje v sektoru domácností v letech 2010 - 2011 (podle statistiky národních účtů) 41 // Tabulka č. 9 Průměrná hrubá měsíční nominální mzda (na přepočtené počty) v letech 2000 - 2011 42-44 // Tabulka č. 10 Průměrná hrubá měsíční nominální mzda (na fyzické osoby) v letech 2000 - 2011 45-47 // Tabulka č. 11 Průměrná hrubá měsíční nominální mzda (na přepočtené počty) v letech 2000 - 2011 v NH ČR podle odvětví - sekce CZ-NACE 48-49 // Tabulka č. 12 Průměrná hrubá měsíční nominální mzda (na přepočtené počty) v letech 2008 - 2011 podle krajů 50 // Tabulka č. 13 Průměrná hrubá měsíční nominálni mzda (na přepočtené počty) v letech 2008 - 2011 podle velikosti zpravodajské jednotky 51 // Tabulka 1.14 Nominální a reálný starobní důchod vletech 1993-2011 52-53 //
Tabulka č. 15 Relace průměrného starobního důchodu ? průměrné nominální mzdě (na přepočtené počty) v NH ČR v letech 2000-2011 54 // Tabulka č. 16 Nominální čisté peněžní výdaje jednotlivých typů domácností v letech 1993 - 2011 (měsíční průměr v Kč a meziroční indexy v % na 1 člena domácnosti) 55-56 // Tabulka č. 17 Struktura nominálních čistých peněžních výdajů jednotlivých typů domácností v letech 1993 - 2011 57-70 // Tabulka č. 18 Růst spotřebitelských cen (životních nákladů) domácností v letech 1993 - 2011 (měsíční průměr v %) 71 // Tabulka č. 19 Růst spotřebitelských cen (životních nákladů) v průběhu let 1993 - 2011 za domácnosti celkem 72-75 // Tabulka č. 20 Růst spotřebitelských cen (životních nákladů) domácností v letech 1993 - 2011 podle účelu užití 76-77 // Tabulka č. 21 Průměrné spotřebitelské ceny vybraných druhů zboží a služeb v letech 1993 - 2011 78-81 // Tabulka č. 22 Průměrná roční míra změny harmonizovaného indexu spotřebitelských cen /HICP/ v letech 1997- 2011 v ČR a v Evropské unii (%) 82 // Tabulka č. 23 Vývoj celkových vkladů domácností v ČR vletech 1993-2011 83 // Tabulka č. 24 Vývoj korunových vkladů domácností vletech 1993-2011 84 // Tabulka č. 25 Vývoj úvěrů (půjček) domácností v ČR vletech 1993-2011 85 // Tabulka č. 26 Vývoj částek životního minima v letech 1991 - 2006 86-87 // Tabulka č. 27 Částky životního a existenčního minima v letech 2007 - 2012 (v Kč za měsíc) 88 // Tabulka č. 28 Vývoj minimální mzdy v letech 1991 - 2011 89 // Tabulka č. 29 Populace žijící pod hranicí chudoby v Evropské unii go v letech 2005-2010 (%)
(OCoLC)85014444
cnb001005571

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC