Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.01.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5.1) Půjčeno:46x 
BK
EB
Příručka
Vyd. 1.
Praha : Grada, 2012
154 s. ; 21 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-4217-5 (brož.)
ISBN 978-80-247-8101-3 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-8102-0 (online ; epub)
Pedagogika
Terminologický slovník
Obsahuje bibliografii na s. 149-152 a rejstřík
Anglické resumé
Popsáno podle tištěné verze
000239244
ÚVOD 9 // 1. DIDAKTIKA V PRÁCI VYSOKOŠKOLSKÉHO UČITELE 11 // 1.1 Pedagogická kompetence 13 // 1.2 Pojetí didaktiky jako vědy 14 // 1.3 Vznik didaktiky a vývoj jejího pojetí 15 // 1.4 Významné osobnosti v historii didaktiky 17 // 1.4.1 Novovek 17 // 1.4.2 Devatenácté století 17 // 1.4.3 Dvacáté století 18 // 1.5 Proč tedy didaktika? 19 // 2. OBSAH A CÍLE VZDĚLÁNÍ 21 // 2.1 Obsah vzdělání 21 // 2.2 Obsah a kurikulum 22 // 2.3 Typy pojetí kurikula 23 // 2.3.1 Filozofické pojetí 23 // 2.3.2 Empirické a praktické pojetí 24 // 2.4 Vzdělávací standardy 25 // 2.5 Formy existence kurikula 26 // 2.6 Cíle výchovy a vzdělání 27 // 2.7 Dilemata cílů výchovy 29 // 3. VÝUKOVÉ CÍLE A JEJICH STRUKTURA 31 // 3.1 Požadavky na vlastnosti cílů výuky 32 // 3.2 Formulace cílů 33 // 3.3 Učební úlohy ve výuce 34 // 3.4 Formulace úloh 36 // 4. ORGANIZAČNÍ FORMY VYSOKOŠKOLSKÉ VÝUKY 37 // 4.1 Přednáška 38 // 4.2 Příprava přednášky 40 // 4.3 Seminář 44 // 4.4 Příprava na seminář (cvičení) 45 // 4.5 Samostatné studium 46 // 6 / DIDAKTIKA PRO VYSOKOŠKOLSKÉ UČITELE // 4.5.1 Zadání a vypracování referátu 47 // 4.5.2 Jiné písemné práce (seminární, ročníkové, bakalářské, diplomové) 48 // 4.6 Praxe 49 // 5. DIDAKTICKÉ (VYUČOVACÍ) METODY 51 // 5.1 Klasifikace metod 52 // 5.2 Výklad 53 // 5.2.1 Problémový výklad 55 // 5.2.2 Vysvětlování 56 // 5.3 Ukázka, demonstrace 56 // 5.4 Metody participativní, kooperativní 58 // 5.5 Procvičování 59 // 5.6 Dialogické metody 59 // 5.6.1 Rozhovor 60 // 5.6.2 Diskuse 61 // 5.7 Učení se z textu a vyhledávání informací 62 // 5.8 Skupinová práce 64 // 5.9 Projekty a samostatné práce 65 // 5.9.1 Projekty 65 // 5.9.2 Samostatná práce 66 // 5.10 Kompozice - esej, seminární práce 67 // 5.11 Tvůrčí práce - tvůrčí psaní 68 //
5.12 Učení se ze zkušenosti (praxe) 69 // 5-13 Exkurze 70 // 5.14 Brainstorming 71 // 5.15 Situační metoda 71 // 5.16 Inscenační metoda 72 // 5.17 Výuka podporovaná počítačem 73 // 6. DIDAKTICKÉ ZÁSADY 77 // 6.1 Význam a vývoj didaktických zásad 77 // 6.2 Základní didaktické zásady 78 // 6.2.1 Zásada komplexního rozvoje osobnosti studenta 78 // 6.2.2 Zásada védeckosti 79 // 6.2.5 Zásada individuálního přístupu 79 // 6.2.4 Zásada spojení teorie s praxí 80 // 6.2.5 Zásada uvedomelosti a aktivity 81 // 6.2.6 Zásada názornosti 82 // 6.2.7 ZAsada přiměřenosti 83 // 6.2.8 ZAsada soustavnosti 84 // 6.2.9 ZAsada trvalosti 85 // 7. DIDAKTICKÁ DIAGNOSTIKA 87 // 7.1 Charakteristické problémy hodnocení 90 // 7.2 Diagnostické metódy používané při hodnocení 92 // 7.2.1 Pozorováni 92 // 7.2.2 Rozhovor 92 // 7.2.3 Analýza výsledků činnosti 93 // 7.2.4 Zkoušení (ústní zkouška) 94 // 7.2.5 Didaktický test 96 // 7.3 Klasifikace 103 // 7.4 Další metody hodnocení 105 // 7.4.1 Slovní hodnocení 105 // 7.4.2 Alternativníformy hodnocení 105 // 8. TVORBA STUDIJNÍHO A VÝUKOVÉHO TEXTU 107 // 8.1 lypologic textů 107 // 8.2 Charakter textu 108 // 8.2.1 Studijní text 108 // 8.2.2 Metodický text 109 // 8.2.3 Distanční text 109 // 8.3 Obecné zásady při tvorbě učebního textu 110 // 8.4 Vyjadřování HO // 8.5 Fáze tvorby textu 111 // 8.5.1 Východiska pro tvorbu textu 111 // 8.5.2 Studium odborné literatury 112 // 8.5.3 Osnova 113 // 8.5.4 Samotný text a jeho struktura 113 // 8.5.5 Korektury a recenzní řízení 116 // 8.5.6 Formální náležitosti 116 // 9. E-LEARNING A JEHO UPLATNĚNÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE 117 // 9.1 Vymezení pojmu e-learning a jeho složky 118 // 9.2 LMS systém jako nástroj pro realizaci efektivního e-learningu 123 // 9.2.1 Charakteristika LMS systému 123 //
9.2.2 Struktura a funkce LMS systému 124 // 9.3 Moderní typy realizace e-learningu 126 // 9.3.1 M-learning 126 // 9.3.2 Blended learning 127 // 9.3.3 E-twinning 127 // DOSLOV 129 // RESUMÉ 131 // SUMMARY 133 // PŘÍLOHA 1 135 // PŘÍLOHA 2 137 // SEZNAM LITERATURY 149 // REJSTŘÍK 153
(OCoLC)815381294
cnb002380229

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC