Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 10.10.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4.6) Půjčeno:41x 
BK
EB
Příručka
Vyd. 1.
Praha : Grada, 2012
154 s. ; 21 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-4217-5 (brož.)
ISBN 978-80-247-8101-3 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-8102-0 (online ; epub)
Pedagogika
Terminologický slovník
Obsahuje bibliografii na s. 149-152 a rejstřík
Anglické resumé
Popsáno podle tištěné verze
000239244
OBSAH // ÚVOD... 9 // 1. DIDAKTIKAVPRÁCI VYSOKOŠKOLSKÉHO UČITELE... 11 // 1.1 Pedagogická kompetence... 13 // 1.2 Pojetí didaktiky jako vědy... 14 // 1.3 Vznik didaktiky a vývoj jejího pojetí... 15 // 1.4 Významné osobnosti v historii didaktiky ... 17 // 1.4.1 Novovek... 17 // 1.4.2 Devatenácté století... 17 // 1.4.3 Dvacáté století... 18 // 1.5 Proč tedy didaktika? ... 19 // 2. OBSAH A CÍLE VZDĚLÁNÍ ... 21 // 2.1 Obsah vzdělání...21 // 2.2 Obsah a kurikulum ... 22 // 2.3 Typy pojetí kurikula ... 23 // 2.3.1 Filozofické pojetí... 23 // 2.3.2 Empirické a praktické pojetí... 24 // 2.4 Vzdělávací standardy ...25 // 2.5 Formy existence kurikula...26 // 2.6 Cíle výchovy a vzdělání...27 // 2.7 Dilemata cílů výchovy ...29 // 3. VÝUKOVÉ CÍLE A JEJICH STRUKTURA... 31 // 3.1 Požadavky na vlastnosti cílů výuky ... 32 // 3.2 Formulace cílů...33 // 3.3 Učební úlohy ve výuce...34 // 3.4 Formulace úloh ...36 // 4. ORGANIZAČNÍ FORMY VYSOKOŠKOLSKÉ VÝUKY... 37 // 4.1 Přednáška...38 // 4.2 Příprava přednášky ...40 // 4.3 Seminář...44 // 4.4 Příprava na seminář (cvičení)...45 // 4.5 Samostatné studium ...46 // 6 / DIDAKTIKA PRO VYSOKOŠKOLSKÉ UČITELE // 4.5.1 Zadání a vypracování referátu... 47 // 4.5.2 Jiné písemné práce (seminární, ročníkové, bakalářské, diplomové). 48 // 4.6 Praxe ...49 // 5. DIDAKTICKÉ (VYUČOVACÍ) METODY... 51 // 5.1 Klasifikace meíod ... 52 // 5.2 Výklad... 53 // 5.2.1 Problémový
výklad... 55 // 5.2.2 Vysvětlování... 56 // 5.3 Ukázka, demonstrace... 56 // 5.4 Metody participativní, kooperativní ... 58 // 5.5 Procvičování...59 // 5.6 Dialogické metody ... 59 // 5.6.1 Rozhovor... 60 // 5.6.2 Diskuse... 61 // 5.7 Učení se z textu a vyhledávání informací ...62 // 5.8 Skupinová práce...64 // 5.9 Projekty a samostatné práce...65 // 5.9.1 Projekty...65 // 5.9.2 Samostatná práce... 66 // 5.10 Kompozice - esej, seminární práce ... 67 // 5.11 Tvůrčí práce - tvůrčí psaní ... 68 // 5.12 Učení se ze zkušenosti (praxe)...69 // 5-13 Exkurze ...70 // 5.14 Brainstorming ...71 // 5.15 Situační metoda ...71 // 5.16 Inscenační metoda...72 // 5.17 Výuka podporovaná počítačem...73 // 6. DIDAKTICKÉ ZÁSADY... 77 // 6.1 Význam a vývoj didaktických zásad ... 77 // 6.2 Základní didaktické zásady...78 // 6.2.1 Zásada komplexního rozvoje osobnosti studenta... 78 // 6.2.2 Zásada védeckosti... 79 // 6.2.5 Zásada individuálního přístupu... 79 // 6.2.4 Zásada spojení teorie s praxí... 80 // 6.2.5 Zásada uvedomelosti a aktivity... 81 // 6.2.6 Zásada názornosti... 82 // 6.2.7 ZAsada přiměřenosti ... 83 // 6.2.8 ZAsada soustavnosti... 84 // 6.2.9 ZAsada trvalosti... 85 // OBSAH / 7 // 7. DIDAKTICKÁ DIAGNOSTIKA... 87 // 7.1 Charakteristické problémy hodnocení ...90 // 7.2 Diagnostické metódy používané při hodnocení ...92 // 7.2.1 Pozorováni...92 // 7.2.2 Roziiovor...92 // 7.2.3 Analýza výsledků činnosti...93
// 7.2.4 Zkoušeni (ústnízkouška) ... 94 // 7.2.5 Didaktický test... 96 // 7.3 Klasifikace... 103 // 7.4 Další metody hodnocení ... 105 // 7.4.1 Slovní hodnocení... 105 // 7.4.2 Alternativníformy hodnocení... 105 // 8. TVORBA STUDIJNÍHO A VÝUKOVÉHO TEXTU ... 107 // 8.1 lypologic textů... 107 // 8.2 Charakter textu ... ?8 // 8.2.1 Studijní text... 108 // 8.2.2 Metodický text... 109 // 8.2.3 Distanční text... 109 // 8.3 Obecné zásady při tvorbě učebního textu ... 110 // 8.4 Vyjadřování ... HO // 8.5 Fáze tvorby textu ... 111 // 8.5.1 Východiska pro tvorbu textu... 111 // 8.5.2 Studium odborné literatury... 112 // 8.5.3 Osnova... 113 // 8.5.4 Samotný text a jeho struktura... 113 // 8.5.5 Korektury a recenzní řízení... 116 // 8.5.6 Formální náležitosti ... 116 // 9. E-LEARNING A JEHO UPLATNĚNÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE... 117 // 9.1 Vymezení pojmu e-learning a jeho složky ... 118 // 9.2 LMS systém jako nástroj pro realizaci efektivního e-learningu ... 123 // 9.2.1 Charakteristika LMS systému... 123 // 9.2.2 Struktura a finkce LMS systému... 124 // 9.3 Moderní typy realizace e-learningu... 126 // 9.3.1 M-learning... 126 // 9.3.2 Blended learning... 127 // 9.3.3 E-twinning... 127 // DOSLOV ... 129 // RESUMÉ... 131 // 8 / DIDAKTIKA PRO VYSOKOŠKOLSKÚ UČITELE // SUMMARY... 133 // PŘÍLOHA 1 ... 135 // PŘÍLOHA 2... 137 // SEZNAM LITERATURY... 149 // REJSTŘÍK... 153
(OCoLC)815381294
cnb002380229

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC