Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.10.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(10) Půjčeno:20x 
BK
EB
1. vyd.
Praha : Grada, 2012
192 s. : portréty ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-4293-9 (brož.)
ISBN 978-80-247-8122-8 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-8123-5 (online ; epub)
čeština
Obsahuje bibliografii na s. 185-189, bibliografické odkazy a rejstřík
Část. souběžný anglický text, anglické resumé
000239247
O autorech 5 // Předmluva 6 // Úvod 8 // Část I Ontologické základy etiky // 1. Etika tradiční, podnikatelská a environmentální 14 // 1.1 Co je etika 14 // 1.2 k předpokladům konstituování etiky podnikání 19 // 1.2.1 Podnikatelská etika v širším smyslu 20 // 1.2.2 Etika podnikání v užším smyslu 23 // 1.3 k předpokladům konstituování environmentální etiky 25 // 2. Evolučně ontologické pojetí člověka, přírody, kultury 30 // 2.1 k problému člověka 30 // 2.2 K problému přírody 34 // 2.3 k problému kultury 37 // 3. Ekonomika a příroda 42 // 3.1 Příroda, kultura, ekonomika 42 // 3.1.1 Příroda 42 // 3.1.2 Kultura 43 // 3.1.3 Ekonomika 44 // 3.2 Ekonomika a příroda 47 // 3.3 Problém konstituování biofilní ekonomiky 49 // 4. Práce, technika, příroda 56 // 4.1 Lidská práce 56 // 4.2 Tři technologické úrovně práce 59 // 4.2.1 První typ antropo-technického systému 59 // 4.2.2 Druhý typ antropo-technického systému 60 // 4.2.3 Třetí typ - automatizace 61 // 4.3 Příroda a budoucnost lidské práce 63 // 4.3.1 Mohou všichni vyhovět nárokům intelektuální práce? 65 // 4.3.2 Skrytost privatizace a pustošení Země 67 // 4.3.3 Falešná neutralita práce duševní 68 // 5. Výchova a vzdělání pro globalizovanou kulturu 70 // 5.1 Evolučně ontologické minimum pro ekonomy 72 // 5.2 Od soupeření ke spolupráci se Zemí 74 // 5.3 Biofilní přestavba ekonomického vzdělání 78 // Část II Environmentální etika // 1. Základní východiska 84 // 2. Definice základních pojmů 85 // 2.1 Definice základních pojmů týkajících se environmentalismu 85 // 2.2 Definice pojmů týkajících se ekonomismu 88 // 3. Ekonomismus 90 // 3.1 První přiblížení a stručný historický exkurz 90 // 3.1.1 Ekonomismus jako pozdní variace na mechanisticko-atomistické téma 90 //
3.1.2 Ekonomismus jako scientistický omyl 91 // 3.1.3 Ekonomismus jako ideologie znovunastolování nesouméřitelnosti // pod maskou symetrie příležitostí 93 // 3.2 Shrnutí 94 // 4. Environmentalismus (nové zelené ideologie) 96 // 4.1 Klasifikace environmentální etiky u Erazima Koháka a Clare Palmer 96 // 4.2 Základní koncepty v environmentální etice 99 // 4.2.1 Environmentální biocentrická etika 99 // 4.2.2 Environmentální ekocentrická a systémová etika 101 // 4.2.3 Antropocentrismus 104 // 4.2.4 Hlubinné ekologická environmentální etika 106 // 4.2.5 Sociálně ekologická environmentální etika 109 // 4.2.6 Zoocentrická environmentální etika 116 // 4.2.7 Teocentrismus 118 // 5. Ekonomismus kontra environmetalismus 121 // 5.1 Odlišný „mentální věk“ super-teorie ekonomismu a super-teorií // environmentalismu a ekologismu 121 // 5.2 Rozdílná metodická východiska obou přístupů 122 // 5.3 Rozdílný přístup k pojetí času 123 // Část III Etika v podnikatelské praxi // 1. O podnikatelské etice kriticky 126 // 2. Etická stránka základních ekonomických problémů 128 // 3. Etika v přístupu k výrobním faktorům 131 // 3.1 Půda 131 // 3.2 Práce 135 // 3.3 Kapitál 140 // 4. Společenská odpovědnost podnikání 147 // 4.1 Teorie participujících skupin 149 // 5. Etické chování podniku je konkurenční výhodou 151 // 6. Strategie CSR a nové formy firemní odpovědnosti 155 // 6.1 Strategie CSR 155 // 6.2 Nové formy projevů firemní odpovědnosti 162 // 7. LOHAS - nový životní styl a trend v podnikání 168 // 8. Podnikatelská etika na mezinárodních trzích 173 // 8.1 Etické kodexy 175 // Shrnutí 177 // Summary 178 // Deklarace závislosti 179 // Declaration of Dependence 182 // Literatura 185 // Rejstřík věcný 190
cnb002387749

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC