Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(33) Půjčeno:33x 
BK
Vyd. 1.
Hradec Králové : Gaudeamus, 2011
197, liii s. : il., 1 formulář ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-7435-108-2 (brož.)
Recenzované monografie ; 7
Nad názvem: Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta
Obsahuje bibliografii na s. 172-196 a bibliografické odkazy
Anglické resumé
Vydavatel: Univerzita Hradec Králové
000239443
1 Základní psychologické koncepce morálního vývoje -- 1.1 Psychoanalytická teorie morálního vývoje -- 1.2 Morální vývoj z pohledu teorie sociálního učení -- 1.3 Kognitivní teorie morálního vývoje -- 1.3.1 Jean Piaget -- 1.3.1.1 Vývoj vztahu k pravidlům -- 1.3.1.2 Morální heteronomie a autonomie -- 1.3.1.3 Vývoj dětského chápání trestů -- (imanentní spravedlnost) -- 1.3.1.4 Shrnutí a hodnocení Piagetovy koncepce -- 1.3.1.5 Aplikace Piagetovy metody v současné škole -- 1.3.2 Lawrence Kohlberg -- 1.3.2.1 Úrovně a stadia morálního vývoje -- 1.3.2.2 Charakteristické znaky stadiální teorie -- 1.3.2.3 Metoda interview: morální dilemata -- 1.3.2.4 Shrnutí a hodnocení Kohlbergovy koncepce -- 1.3.2.5 Reakce současných žáků na Kohlbergova dilemata -- 1.3.2.5.1 Výzkumná procedura -- 1.3.2.5.2 Analýza morálního úsudku žáků (psychologický pohled) -- 1.3.2.5.3 Analýza průběhu diskusí z pedagogického hlediska -- 2 K základním tématům psychologie morálky -- 2.1 Odlišnost pohlaví a morální vývoj -- 2.1.1 Psychologické odlišnosti ve hře chlapců a dívek -- 2.1.2 Utváření mužské a ženské identity -- 2.1.3 Stadia morálního vývoje podle C. Gilliganové -- 2.2 Inteligence a morální vývoj -- 2.3 Vztah kognitivní a emocionální složky v morálním vývoji -- 2.3.1 Role afektivní složky v morálním vývoji -- 2.3.2 Vazby mezi mravními kategoriemi -- 2.3.3 Mravní přesvědčení a proces interiorizace
norem -- 2.3.4 Náboženství a morální vývoj -- 2.4 Vztah morálního usuzování a morálního jednání -- 2.4.1 Mravní chování -- 2.4.2 Stadiální teorie a mravní chování -- 2.4.3 Konvence a morální normy (psychologie sociálních domén) -- 2.5 Věkové zvláštnosti dítěte a morální vývoj -- 2.5.1 Premorální fáze vývoje -- 2.5.2 Základy morálního vědomí ve fázi heteronomní morálky -- 2.5.3 Nesoulad mezi úrovní mravního úsudku dítěte -- a jeho jednáním -- 2.5.4 Podmínky rozvoje autonomní morálky -- 3 Psychologie zla a dobra ■ -- 3.1 Lidská agrese jako nástroj zla -- 3.1.1 Milgramovi „učitelé" aneb obžaloba poslušnosti -- 3.1.2 Zimbardovi „dozorci" a fenomén situačního zla -- 3.1.3 Skupinové zlo a jeho institucionalizovaná podoba -- 3.2 Prosociální chování a altruismus -- 3.2.1 Definice prosociálnosti a altruismu -- 3.2.2 Vývoj prosociálního chování a altruismu -- 3.2.3 Činitelé ovlivňující altruistické chování -- 3.2.4 Empatie a sociální kontext -- 3.2.5 Sociální perspektivy a mravní chování -- 3.2.6 Prosociální a etické chování -- 4 Školní podvádění -- jako psychologicko-pedagogický problém -- 4.1 Vymezení pojmů -- 4.2 Výstupy výzkumu školního podvádění -- 4.3 Závěry a shrnutí -- 5 Kapitoly z mravní výchovy 121 -- 5.1 K minulému a současnému stavu mravní výchovy 121 -- 5.2 Cíle a obsah mravní výchovy 123 -- 5.3 Metody mravní výchovy 125 -- 5.3.1 Direktivní
metody 126 -- 5.3.2 Indirektivní metody 135 -- 6 Škola a výchova k hodnotám 139 -- 6.1 Pojem hodnota 139 -- 6.2 Kategorizace hodnot a hodnotová struktura 140 -- 6.3 Utváření hodnotového systému 141 -- 6.4 Výchova k hodnotám 142 -- 6.5 Projekty a programy výchovy k hodnotám 143 -- 6.6 Hodnoty a kurikulární dokumenty ČR 147 -- 7 Škola a výchova charakteru žáků 148 -- 7.1 Projekt výchovy charakteru T. Lickony 149 -- 7.2 Model výchovy charakteru M. Berkowitze 152 -- 8 Role učitele při utváření charakteru žáků 154 -- 8.1 Výzkum etické stránky učitelské profese 156 -- 8.2 Výsledky a jejich analýza 157 -- 8.2.1 Mravní působení školy 157 -- 8.2.2 Etický kodex a pedagogická profese 158 -- 8.2.3 K projevům neetického chování pedagogů 159 -- 8.2.4 K úrovni realizace mravní výchovy ve školách 167 -- 8.2.5 Shrnutí a závěry 169 -- Závěr 170 -- Literatura 172 -- Přílohy 197
(OCoLC)746836247
cnb002184182

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC