Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.01.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(11) Půjčeno:44x 
BK
EB
Vyd. 1.
Praha : Grada, 2012
368 s., iv s. obr. příl. : il. (některé barev.) ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-4108-6 (brož.)
ISBN 978-80-247-8221-8 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-8222-5 (online ; epub)
Dotisk 2017
Obsahuje bibliografii na s. 358 a rejstřík
Anglické resumé
Popsáno podle tištěné verze
000239482
Obsah // Obsah // Seznam zkratek // Úvod... // 1 Historie radiologie fZíienéÉ5e;Jľ/...17 // 2 Část obecná Tomáš í aJÁ. Zdeněk Seidl, Andrea Burgetová)...21 // 2.1 Historie objevení rentgenového záření...21 // 2.2 Rentgenové záření...22 // 2.2.1 Vznik a vlastnosti rentgenového obrazu ...25 // 2.2.2 Kvalita RTG obrazu...26 // 2.2.3 Rentgenka...28 // 2.2 - x nstrukce RTG přístrojů, nářadí a pomůcky ...31 // 2.2.5 Elektronické zobrazovací detektory RTG záření...35 // 2.2.6 Projekce RTG zobrazení u planární rentgenové diagnostiky ...36 // 2.2.“ RTG subtrakční radiografie - DSA ...37 // 2.2.8 RTG kostní denzitometrie ...38 // 2.2.9 RTG mamografie ...38 // 2.3 Ultrazvuk ... 39 // 2.3.1 Základní fyzikální informace ...39 // 2.3.2 Lékařská ultrasonografie ...40 // 2.3.3 Dopplerovská ultrasonografie ...43 // 2.4 Výpočetní tomografie (CT) ...44 // 2.4.1 Historický úvod ...44 // 2.4.2 Rentgenová tomografie - CT...47 // 2.4.3 Mnohodetektorové, multi-slice a spirální CT ...48 // 2.4.4 Diagnostické použití. ...49 // 2.5 Magnetická rezonance ...51 // 2.5.1 Základní principy zobrazování magnetickou rezonancí...51 // 2.5.2 Zobrazovací sekvence ...58 // 2.5.3 Magnetizační transfer ...61 // 2.5.4 Rekonstrukce obrazů magnetické rezonance...62 // 2.5.5 Magnetická rezonanční angiografie (MRA) ...66 // 2.5.6 Zobrazování difúze magnetickou rezonancí (DWI) ...67 // 2.5.7 Zobrazování perfuze magnetickou rezonancí (PWI)
...67 // 2.5.8 Funkční magnetická rezonance (fMRl)...68 // 2.5.9 MR spektroskopie ...69 // 2.5.10 Kontraindikace ? vyšetření MR...70 // 2.6 Pozitronová emisní tomografie a CT (PET/CT)...70 // 2.7 Jednofotonová emisní tomografie (SPÉCT), SPECT/CT...71 // 2.8 Projekce (obecné poznámky) ...71 // 2.9 Specifika radiologie u dětí ... .73 // 2 Příprava pacienta před vyšetřením v radiodiagnostice ...74 // 2.10.1 RTG skiaskopie ...74 // 2.10.2 Příprava na USG vyšetření...74 // 5 // 2.103 Príprava na CT vyšetření...75 // 2.10.4 Příprava na MR vyšetření ...76 // 2.11 Kontrastní látky ...76 // 2.11.1 Kontrastní látky v RTG diagnostice ...76 // 2.11.2 Kontrastní látky v USG diagnostice ...80 // 2.11.3 Kontrastní látky pro magnetickou rezonanci...80 // 2.12 Radiační ochrana ...82 // 2.12.1 Veličiny a jednotky v radiační ochraně...83 // 2.12.2 Radiobiologie...85 // 2.12.3 Základní principy radiační ochrany...88 // 2.12.4 Ochrana před RTG zářením v radiodiagnostice ...92 // 2.12.5 Osobní monitorování - dozimetrie ...95 // 2.12.6 Klasifikace zdrojů ionizujícího záření...96 // 2.12.7 Kategorizace pracovišť ...97 // 2.12.8 Kategorizace radiačních pracovníků...98 // 2.12.9 Radiační nehody a mimořádné události ... 100 // 2.12.10 Zpracování programu zabezpečování jakosti ... 101 // 3 Zobrazení v traumatológii 103 // 3.1 Obecná část... 103 // 3.1.1 Základní rentgenologické vyšetření... 103 // 3.1.2 Základní
rysy zlomenin... 104 // 3.1.3 Popis rentgenového obrazu... 104 // 3.2 Speciální část ... 106 // 3.2.1 Zlomeniny článků prstů... 106 // 3.2.2 Zlomeniny metakarpů a karpálních kůstek... 106 // 3.2.3 Zlomeniny předloktí... 107 // 3.2.4 Zlomeniny humeru... 109 // 3.2.5 Zlomeniny lopatky a klíční kosti... 111 // 3.2.6 Zlomeniny žeber... 111 // 3.2.7 Zlomeniny pánve ... 111 // 3.2.8 Zlomeniny stehenní kosti a čéšky ... 112 // 3.2.9 Zlomeniny bércových kostí, hlezna a nohy... 119 // 4 Zobrazovací diagnostika hrudníku (Andrea Burgetová) ...123 // 4.1 Vyšetřovací metody ... 123 // 4.1.1 Nativní snímek hrudníku... 123 // 4.1.2 Nativní snímek kostních částí hrudníku ... 128 // 4.1.3 Bronchografie... 128 // 4.1.4 Angiografie... 129 // 4.1.5 Výpočetní tomografie (CT) ... 129 // 4.1.6 Ultrasonografické vyšetření (USG)... 130 // 4.1.7 Magnetická rezonance (MR)... 131 // 4.2 Nejčastější patologické nálezy v plicích... 131 // 4.2.1 Vývojové vady a plieni onemocnění novorozenců ... 131 // 4.2.2 Edém plic... 132 // 4.2.3 Záněty... 132 // 6 // // Obsah // 4.2.4 Atelaktáza, plieni kolaps ... 135 // 4.2.5 Plieni emfyzém...136 // 4.2.6 Získané cysty a dutiny v plíci...136 // 4.2.7 Plieni fibróza, voštinovitá plíce ... 137 // 4.2.8 Tumory... 13 // 4.3 Nejčastější patologické nálezy pleury ... 141 // 4.3.1 Pleurální tekutina... 141 // 4.3.2 Pneumothorax (PNO) ... 141 // 4.3.3 Mezoteliom... 143 // 4.4 Nejčastější patologické
nálezy mediastina... 143 // 4.5 Intervenční radiologie... 145 // 5 Zobrazovací diagnostika gastrointestinálního traktu (GIT) ... 147 // (Andrea Burgetová) // 5.1 Vyšetřovací metody ...?... 147 // 5.1.1 Nativní snímek břicha (skiagrafie)... 148 // 5.1.2 Skiaskopická vyšetření s použitím kontrastní látky ... 151 // 5.1.3 Angiografie... 160 // 5.1.4 Ultrasonografie (USG)... 161 // 5.1.5 CT... 161 // 5.1.6 MR ... 162 // 5.2 Nejčastější patologické nálezy ... 163 // 5.2.1 Náhlé příhody břišní (NPB)... 163 // 5.2.2 Jícen ... 165 // 5.2.3 Žaludek a duodenum ... 168 // 5.2.4 Tenké střevo... 169 // 5.2.5 Tlusté střevo... 171 // 5.3 Intervenční radiologie... 174 // 5.3.1 Balónkové dilatace jícnových stenóz... 174 // 5.3.2 Zavedení jícnových stentů ... 174 // 5.3.3 Perkutánní gastrostomie... 174 // 5.3.4 Terapie krvácení do gastrointestinálního traktu, terapie při léčbě // chronické mezenteriální ischemie ... 174 // o Játra, žlučové cesty, pankreas, slezina a intervenční radiologie...175 // (Andrea Burgetová) // 6.1 Játra... 1 5 // 6.1.1 Vyšetřovací metody... 175 // 6.1.2 Nejčastější patologické nálezy... 176 // 6.2 Žlučové cesty ... 178 // 6.2.1 Vyšetřovací metody... 178 // 6.2.2 Nejčastější patologické nálezy... 181 // 6.3 Pankreas ... 183 // 6.3.1 Vyšetřovací metody... 183 // 6.3.2 Nejčastější patologické nálezy... 183 // 6.4 Slezina... 185 // 6.4.1 Vyšetřovací metody... 185 // 7
6A2 Nejčastější patologické nálezy... 185 // ?.5 Intenenční radiologie... 186 // - Zobrazovací diagnostika urotraktu a prostaty (Andrea Burgetová)...189 // “1 Vyšetřovací metody ... 189 // 7.2 Nejčastější patologické nálezy ... 194 // 8 Zobrazovací diagnostika v gynekologii (Andrea Burgetová) ...203 // 8.1 Vyšetřovací metody ...204 // 8.2 Nejčastější patologické nálezy ...206 // 9 Zobrazovací diagnostika prsů (Andrea Burgetová)...211 // 9.1 Vyšetřovací metody ... 211 // 9.2 Nejčastější patologické nálezy ...213 // 10 Zobrazovací diagnostika srdce a cév (Martin Mašek)...219 // 10.1 Zobrazení cév...219 // 10.1.1 Neinvazivní metody... 219 // 10.1.2 Invazivní metody...221 // 10.2 Zobrazení srdce...228 // 11 Neuroradiologie (Zdeněk Seidl, Manuela Vaněčková) ...233 // 11.1 Obecnáčást... 233 // 11.1.1 Nativní RTG vyšetření...233 // 11.1.2 Výpočetní tomografie (CT) ...237 // 11.1.3 Magnetická rezonance (MR)...242 // 11.1.4 Angiografické vyšetření (AG), DSA ...249 // 11.1.5 Perimyelografické vyšetření (PMG) ...249 // 11.1.6 Pozitronová emisní tomografie PET a hybridní přístroj PET/CT . 250 // 11.1.7 Jednofotonová emisní tomografie SPÉCT a hybridní přístroj // SPET/CT...?...252 // 11.1.8 Pneumoeencefalografické vyšetření (PEG)...252 // 11.1.9 Ultrasonografické vyšetření...252 // 11.2 Speciální neuroradiologie...253 // 11.2.1 Vývoj nervového systému a vývojové vady...253 // 11.2.2 Bílá
hmota mozková...257 // 11.2.3 Neurokutánní onemocnění (fakomatózy, neurovývojová // onemocnění)...262 // 11.2.4 Poranění mozku, hlavy...264 // 11.2.5 Cévní onemocnění mozku...269 // 11.2.6 Cévní malformace ...278 // 11.2.7 Intervenční neuroradiologie...282 // 11.2.8 Mozkové nádory... 283 // 11.2.9 Zánětlivá onemocnění nervového systému ...290 // 11.2.10 Patologické procesy selární oblasti ...295 // 11.2.11 Hydrocefalus... // 11.2.12 Degenerativní onemocnění nervového systému ...301 // 3 // // Obsah // 11.2.13 Patologické procesy lebky, mening, obličejových dutín // 11.2.14 Degenerativní onemocnení páteře... // 11.2.15 Traumatické léze páteře... // 11.2.16 Nádory míchy a páteře... // 11.2.17 Nenádorová onemocnění míchy a páteře... // 304 // 307 // 314 // 317 // 322 // 12 Zobrazovací diagnostika orbity a očního bulbu... // i Zdeněk Seidl, Manuela Vaněčková) // 12.1 Trauma orbity, očních struktur, přítomnost cizího tělesa // 12.2 Nádory očnice... // 12.3 Patologické procesy svalů orbity ... // 12.4 Oční bulbus... // 12.5 Optický nerv... // 12.6 Slzná žláza ... // 325 // 326 // 327 // 329 // 330 // 333 // 334 // 13 Zobrazovací diagnostika v stomatologii // (Zdeněk Seidl, Manuela Vaněčková) // 337 // 14 Nukleární medicína (Eva Hoffmannová) ... // 14.1 Úvod ... • ;---/ ; • ; // 14.2 Detekce záření a principy zobrazování v nukleární medicíně // 14.3 Radiofarmaka... • --- ;...
14.4 Klinické využití nejčastějších metod nukleární medicíny .. . // 14.4.1 Scintigrafie skeletu... // 14.4.2 Perfuzní a ventilační scintigrafie plic ... // 14.4.3 Metody nukleární medicíny v kardiológii... // 14.4.4 Metody nukleární medicíny v onkologii... // 14.4.5 Diagnostika zánětů... // 14.4.6 Metody nukleární medicíny v nefrologii... // 14.4.7 Klinická indikace v neurologii... // 14.4.8 Klinická indikace v endokrinológii... // 14.4.9 Využití při zobrazení lymfatických cest a uzlin . .. // 14.5 Terapeutické využití otevřených zářičů... // 14.6 Radiační ochrana v nukleární medicíně... // 339 // 339 // 340 // 341 // 342 342 344 344 346 346 348 // 348 // 349 349 349 351 // Příloha... // Věstník ministerstva zdravotnictví ČR // 353 // 353 // Literatura Rejstřík . Souhrn .. Summary // 358 // 359 // 367 // 368 // Barevná příloha // 9
cnb002391527

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC