Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.01.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(7) Půjčeno:28x 
BK
EB
Příručka
4., aktualiz. vyd.
Praha : Grada, 2012
232 s. ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-4332-5 (brož.)
ISBN 978-80-247-8191-4 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-8192-1 (online ; epub)
Psyché
Obsahuje bibliografie a rejstřík
Popsáno podle tištěné verze
000239484
OBSAH // PŘEDMLUVA ? 1. VYDÁNÍ...9 // PŘEDMLUVA ? 2. VYDÁNÍ...:...11 // PŘEDMLUVA ? 3. VYDÁNÍ...12 // PŘEDMLUVA ? 4. VYDÁNÍ...13 // 1. ÚVOD...15 // 1.1 Historické poznámky...15 // 1.2 Legislativa...16 // 1.3 Psychiatrický znalecký posudek...25 // 2. OBECNÁ PSYCHOPATOLOGIE...27 // 2.1 Poruchy vědomí...27 // 2.2 Poruchy myšlení...29 // 2.3 Poruchy vnímání...30 // 2.4 Poruchy emotivity...31 // 2.5 Poruchy jednání...32 // 2.6 Poruchy paměti...35 // 2.7 Poruchy intelektu...36 // 2.8 Poruchy pudů...37 // 2.9 Poruchy osobnosti...37 // 2.10 Vyšetřovací metody v psychiatrii... 38 // 3. SPECIÁLNÍ PSYCHIATRIE...41 // 3.1 Organické duševní poruchy (F00-F09)...41 // 3.1.1 Syndrom demence...42 // 3.1.2 Syndrom amnestický...51 // 3.1.3 Syndrom kvalitativní poruchy vědomi...51 // 3.1.4 Jiné organicky podmíněné poruchy osobnosti a chováni...55 // 3.2 Duševní poruchy a poruchy chování vyvolané účinkem psychoaktivních látek // (F10-F19)...-...56 // 3.2.1 Poruchy vyvolané požíváním alkoholu (F 10.x)...58 // 3.2.2 Poruchy vyvolané požíváním opioidu (Fl I.x)...67 // 3.2.3 Poruchy vyvolané požíváním kanabinoidit (Fl2.x)...69 // 3.2.4 Poruchy vyvolané užíváním sedativ nebo hypnotik (FI3.x)...70 // 3.2.5 Poruchy vyvolané požíváním kokainu (Fl4.x)-.’.s...70 // 3.2.6 Poruchy vyvolané požíváním jiných stimulandi (včetně kofeinu) (Fl5.x).71 // 3.2.7 Poruchy vyvolané požíváním halucinogenu (FI 6.x)...72 // 3.2.8 Poruchy
vyvolané užíváním tabáku (ľ17.x)...72 // 3.2.9 Poruchy vyvolané užíváním organických rozpouštědel (FI8.x)...72 // 3.2. ! O Poruchy vyvolané požíváním několika látek a požíváním jiných psychoaktivních látek (FI9.x)...‘...73 // 3.3 Schizofrenie, schizofrenní poruchy a poruchy s bludy (F20-F29)...74 // 3.3.1 Schizofrenie (F20)...74 // 3.3.2 Schizotypniporucha (F2I)...78 // 3.3.3 Poruchy s bludy...78 // 3.4 Afcktivní poruchy (BO-F39)...81 // 3.5 Neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem a somatoformní poruchy // (F40-F47)...83 // 3.6 Behaviorální syndromy spojené s fyziologickými poruchami a somatickými // faktory (F50-F59)...86 // 3.7 Poruchy osobnosti a chování u dospělých (F60-F69)...89 // 3.7.1 Specifické poruchy osobnosti (F60)...89 // 3.7.2 Přetrvávající změna osobnosti po katastrofické zkušenosti (F62.0)...93 // 3.7.3 Návykové a impulzivní poruchy (F63)...94 // 3.7.4 Kompenzační neuróza (F68.0)...96 // 3.8 Mentální retardace (F70-F79)...98 // 3.9 Literatura...100 // 4. FORENZNÍ PEDOPSYCHIATRIE...105 // 4.1 Úvod a historické poznámky...105 // 4.2 Posuzování trestní odpovědnosti dětí a mladistvých...107 // 4.2.1 Výňatky ze zákona o soudnictví ve věcech mládeže 218/2003 Sb...107 // 4.2.2 Znalecké posudky z psychiatrie ? adolescentů...118 // 4.2.3 Poruchy chováni a zneužíváni návykových látek...119 // 4.2.4 Mentální retardace (MR)...132 // 4.2.5 Psychotické poruchy...132 // 4.3 Posuzování
svěřování dětí do péce...136 // 4.3.1 Vybrané paragrafy...137 // 4.3.2 Rozvody...139 // 4.3.3 Běžná praxe znaleckého posuzováni...141 // 4.4 Hodnocení věrohodnosti...147 // 4.5 lýrané, zanedbávané a sexuálně zneužívané dítě...151 // 4.5.1 Sexuální zneužíváni dítěte...153 // 4.6 Problematika odškodňování...156 // 4.7 Způsobilost ? právním úkonům...161 // 4.8 Základní rysy delikvencc mladistvých v České republice...163 // 4.9 Literatura... 169 // 5. SOUDNÍ SEXUOLOGIE...171 // 5.1 Úvod...171 // 5.2 Sexuální chování...I73 // 5.2.1 Normalita sexuálního chováni...174 // 5.3 Forenzní posuzování sexuálního chování...174 // 5.3.1 Diagnostické metody...176 // 5.4 Poruchy pohlavní identity...178 // 5.5 Poruchy sexuální preference...178 // 5.5.1 Přehled poruch sexuální preference...179 // 5.6 Poruchy sexuální preference a sexuální dclikvence...188 // 5.7 Ochranné léčení sexuálních delikventů...190 // 5.8 Posuzování bolesti a ztížení společenského uplatnění u sexuálních poruch...192 // 5.9 Literatura...193 // 6. PSYCHOLOGICKÁ ZNALECKÁ ČINNOST...195 // 6.1 Úvod... 195 // 6.2 Psychologie, psychodiagnostika, metody psychologického vyšetření...196 // 6.2.1 Klinické metody...197 // 6.2.2 Metody testové, testy...199 // 6.2.3 Psychologický znalecký posudek...201 // 6.3 Osobnost...202 // 6.3.1 Inteligence...204 // 6.3.2 Temperament...206 // 6.3.3 Charakter...208 // 6.3.4 Agresivita...209 // 6.4 Motivace...214
// 6.5 Věrohodnost...222 // 6.6 Literatura...226 // REJSTŘÍK // 229
(OCoLC)817048542
cnb002390579

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC