Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
ZTRACENO
1. vyd.
Bratislava : Centrum rodových štúdií, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 2009
318 s. ; 21 cm

ISBN 978-80-969389-7-1 (brož.)
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstříky
000239616
OBSAH // Predslov 9 // Úvod 13 // Mariana S apuooá // Akademický kapitalizmus na Slovensku 3i // Ľubica Kobooá // Úvod 31 // Dobiehať a konkurovať 38 // Zaostávanie a dobiehanie 39 // Konkurencieschopnosť 47 // Vzdelávať a vyrábať 53 // Od práva na vzdelanie k právu na volbu vzdelávacej cesty 54 Vzdelanie sa stáva fiktívnym tovarom 58 // Organizácia externého štúdia a tvorba nových noriem 60 // Od vyčísľovania dlhu k vyčísľovaniu ziskov 69 // Skúmať a apukovať 71 // Dlhodobý zámer: základný výskum sa stáva výskumom aplikovaným 72 // Prvá stratégia využívania poznatkov v praxi: trojzávitnicový model 75 // Druhá stratégia využívania poznatkov v praxi: lineárny model 76 // Protistratégia ako nástroj na získanie financovania: diskurz kvality 79 // Zverejňovať a kontrolovať 80 // Audit v časoch nedôvery 82 // Auditujúce subjekty 83 // Hodnotenie kvality verejných vysokých škôl a ich // fakulta problém „hodnotenia humanitných // a spoločenských vied“ 86 // Hodnotenie výročných správ o činnosti verejných // vysokých škôl 98 // Evaluácia Asociáciou európskych univerzít 101 // Záver ?? // Literatúra a zdroje 110 // Poznávajúci subjekt, epistemické komunity a rod 121 // Mariana S apuouá // Úvod 121 // Kto poznáva: starý problém v novom šate 129 // Epistemické komunity a vedecká spolupráca: teoretické perspektívy a politické vízie 129 // Podoby vedeckej spolupráce: pohľad do života
epistemických komunít 140 // Tvorba poznania v inter/disciplinárnom režime 162 // Tvorba poznania situovaná v epistemických komunitách 178 // Ženy a muži v akademickom prostredí: // O RODOVÝCH DIMENZIÁCH TVORBY POZNANIA 190 // Ženy, veda a rod: teoretické otázky a politické vízie 190 // Ženy, muži a rovnosť príležitostí: od rovnakosti k odlišnosti 200 Produkcia poznania a rodová diferencia 216 // Záver 228 // Literatúra 231 // ČASOVÉ DIMENZIE AKADEMICKÉHO ŽIVOTA 241 // Zuzana Kicikooá // Úvod 241 // Každodenný čas 249 // Výpovede o časových charakteristikách 250 // Výpovede o problémoch v (dnešnom) čase 261 // Stratégie do budúcnosti 269 // Pohľad na minulosť 286 // Kariérne trajektorie 290 // Tri príbehy akademickej kariéry 299 // Príbeh šťastných náhod 300 // Príbeh klasického postupu 302 // Príbeh pozitívnej podpory 305 // Problém komplementarity časových štruktúr 307 // Argumentácie o zosúlaďovaní pracovného a osobného času 308 // Stratégie „šetrenia času 310 // Záver: niet času na premýšľanie 313 // Literatúra 315 // Menný register 319 // Vecný register 321

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC