Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4) Půjčeno:4x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Institut pro místní správu, 2008
99 s. ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-86976-15-0 (brož.)
Skripta
3000 výt.
000239634
1. PRÁVNÍ POSTAVENÍ A CHARAKTERISTIKA OBCE -- 1.1 Základní charakteristika obce -- 1.2 Obec jako základní územní samosprávný celek -- 1.3 Obec jako právnická osoba a veřejnoprávní korporace -- 1.4 Kategorie obcí -- 1.5 Názvy obcí, jejich částí, ulic a veřejných prostranství, číslování budov -- 1.6 Vlajka, znak a razítko obce -- 1.7 Občané obce a jejich práva -- 2. ÚZEMÍ OBCE A JEHO ZMĚNY -- 2.1 Území obce -- 2.2 Sloučení a připojení obcí -- 2.3 Vznik nové obce -- 2.4 Oddělení části obce -- 2.5 Změny území města -- 3. PŮSOBNOST OBCE -- 3.1 Obecná charakteristika působnosti obce 3.2 Samostatná působnost obce -- 3.2.1 Hospodaření obce -- 3.2.2 Spolupráce obcí s jinými obcemi a dalšími subjekty -- 3.2.3 Správní delikty -- 3.2.4 Výkon samostatné působnosti v územně členěných statutárních městech -- 33 Přenesená působnost obce -- 3.3.1 Základní rozsah výkonu přenesené působnosti obcemi -- 3.3.2 Obce s pověřeným obecním úřadem -- 3.3.3 Obce s rozšířenou působností -- 33.4 Veřejnoprávní smlouvy -- 3 3 5 Výkon přenesené působnosti v územně členěných statutárních městech -- 4. PRÁVNÍ PŘEDPISY OBCE -- 4.1 Obecná charakteristika právních předpisů obce -- 4.2 Obecně závazné vyhlášky obce -- 4.3 Nařízení obce -- 4.4 Platnost a účinnost právních předpisů obcí -- 4.5 Evidence a přístupnost právních předpisů obcí, dozor nad vydáváním právních předpisů
obce -- 5. ORGÁNY OBCE -- 5.1 Obecná charakteristika orgánů obce Názvy orgánů obce dle typu obce: -- 5.2 Zastupitelstvo obce -- 5.2.1 Charakteristika zastupitelstva obce -- 5.2.2 Práva a povinnosti členů zastupitelstva obce -- 5.2.3 Odměňování členů zastupitelstva obce -- 5.2.4 Pravomoci zastupitelstva obce -- 5.2.5 Zasedání zastupitelstva obce, rozpuštění zastupitelstva obce, správce obce -- 5.3 Rada obce -- 5.3.1 Charakteristika rady obce 5.3.2 Pravomoci rady obce -- 5.4 Starosta obce -- 5.5 Obecní úřad -- 5.5.1 Struktura a pravomoci obecního úřadu -- 5.5.2 Tajemník obecního úřadu -- 5.6 Orgány zastupitelstva a rady obce, zvláštní orgány obce -- 5.6.1 Orgány zastupitelstva obce -- 5.6.2 Orgány rady obce -- 5.6.3 Zvláštní orgány obce -- 6. DOZOR A KONTROLA ČINNOSTI ORGÁNŮ OBCÍ -- 6.1 Obecná charakteristika dozoru a kontroly -- 6.2 Dozor nad vydáváním a obsahem obecně závazných vyhlášek obcí -- 6.3 Dozor nad vydáváním usnesení, rozhodnutí -- a jiných opatření obce v samostatné působnosti -- 6.4 Dozor nad vydáváním a obsahem nařízení obcí -- 6.5 Dozor nad vydáváním usnesení, rozhodnutí -- a jiných opatření obce v přenesené působnosti -- 6.6 Dozor nad vydáváním usnesení, rozhodnutí a jiných opatření orgánů městských obvodů a městských částí územně členěných statutárních měst -- 6.7 Informační povinnosti v rámci dozoru -- 6.8 Základní charakteristika kontroly, vymezení
kontrolních orgánů -- 6.9 Práva a povinnosti kontrolujícího -- 6.10 Protokol o kontrole výkonu samostatné nebo přenesené působnosti a námitky proti protokolu o kontrole výkonu samostatné nebo přenesené působnosti -- 7. ÚKOLY PRO ZÁJEMCE -- 8. KLÍČ K ŘEŠENÍ TESTŮ A ÚKOLŮ PRO ZÁJEMCE -- 9. SEZNAM POUŽITÝCH PIKTOGRAMŮ
(OCoLC)316676618
cnb001829841

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC