Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.06.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:3x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Institut pro místní správu Praha, 2009
119 s. ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-86976-16-7 (brož.)
Skripta
300 výt.
Obsahuje bibliografii na s. 107-110 a bibliografické odkazy
000239638
I. Otevření problematiky péče o kulturní dědictví -- 1.1. Několik slov úvodem -- 1.2. Přehled základních vybraných pojmů -- II. Stručný historický přehled vývoje úsilí o zachování -- kulturních statků národů -- II. 1. Úvod -- 11.2. Několik poznámek k vývoji památkové péče ve světě -- 11.3. Vývoj památkové péče v zemích Koruny české -- III. Kulturní dědictví a památková péče -- 111.1. Úvodem ke kulturnímu dědictví České republiky -- 111.2. Památkový fond České republiky -- 111.2.1. Kulturní památky -- 111.2.2. Národní kulturní památky -- 111.2.3. Památkově chráněná území -- 111.3. Sbírkové fondy, muzea a galerie -- 111.31. Úvodem -- 111.32. Historie muzejnictví v Čechách, na Moravě a ve Slezsku -- III.3.3. Předměty kulturní hodnoty -- 111.4. Archivnictví -- 111.4.1. Archivnictví jako obor x -- 111.4.2. Archiválie uznané jako kulturní památky a prohlášené za národní kulturní památky -- IV. Kulturní památky ve vztahu k zahraničí -- IV1. Nástroje a principy mezinárodní spolupráce -- IV.2. Dokumenty Rady Evropy -- IV.2.1. Úmluva o ochraně archeologického dědictví Evropy La Valetta 1992 (Maltská úmluva) -- IV.2.2. Úmluva o ochraně architektonického dědictví Evropy Granada 1985 (Granadská úmluva) -- IV.3. Dokumenty UNESCO -- IV.31. Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví -- IV.3.2. Úmluva o opatřeních k zákazu a zamezení nedovoleného
dovozu, vývozu a převodu vlastnictví kulturních statků -- IV.3.3. Haagské úmluvy IV.4. Dokumenty ICOMOS -- IV. 5. Některé podrobnosti právních předpisů -- evropských zemí a zemí Evropské unie -- IV.5.1. Církevní památky -- V. Zakládání ochrany kulturních památek -- V.l. Pojem kulturní památky a její definice -- V. 1.1. Od pamětihodnosti ke kulturní památce -- V.l.2. Kulturní památka jako závazný pojem -- V. 1.3. Kulturní dědictví v definicích mezinárodních úmluv -- V.2. Proces zakládání ochrany věcí jako kulturních památek -- V.2.1. Soupisy památek -- V.2.2. Kulturní památky ve světle zákona o kulturních památkách -- V.2.3. Kulturní památky podle zákona o státní památkové péči -- V.2.4. Některé aspekty ústavnosti zákona -- č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči -- V. 3. Proces rušení prohlášení věci za kulturní -- památku -- VI. Evidence kulturních památek -- VI. 1. Počátky evidence kulturních památek -- VI.2. Evidence kulturních památek podle zákona o státní památkové péči -- VI.3 Metodické dokumenty upravující vedení Ústředního seznamu kulturních památek -- VI.4. Vztah evidence kulturních památek k výkonu státní památkové péče -- VII. Hodnota kulturní památky -- VILI. Kulturní památka -- VII.2. K procesu zakládání ochrany kulturních památek -- VIL 3 Hodnotová kritéria kulturních památek -- VII.3.1 Základní předpoklady pro posouzení kulturní
památky -- VII.3.2 Hodnotová kritéria kulturních památek -- VII.4. K evidenci kulturních památek -- VIII. Přílohy -- Příloha č. 1 Památky zapsané na seznamu světového dědictví UNESCO -- Příloha č. 2 Seznam národních kulturních památek -- Příloha č. 3 Seznam památkových rezervací -- Příloha č. 4 Seznam památkových zón -- Příloha č. 5 Přehled základní literatury -- Příloha č. 6 Přehled právních předpisů a jiných normativních aktů na úseku státní památkové péče -- Příloha č. 7 Výběr souvisejících právních předpisů (včetně dříve platných norem)
(OCoLC)465269086
cnb001863513

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC