Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 12.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4) Půjčeno:8x 
BK
Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2011
345 s. ; 23 cm

objednat
ISBN 978-80-7285-108-9 (brož.)
Obsahuje bibliografii na s. 339-342, bibliografické odkazy a rejstřík
Část. slovenský text, anglické resumé
000239658
I. Únor 1948 a jeho místo v českých a slovenských dejinách 20. století 11 // Únor 1948 jako významný mezník ve vývoji československé společnosti 17 // „Vítězný únor" -program, plán, realizace.„Komunistický extrém" -bolševizace a bolševismus 23 // II. Komunistický převrat a jeho bezprostřední důsledky 35 // Poválečné promény České národní rady: od vrcholného orgánu Pražského povstání k národnímu osvětovému spolku 41 // Agrárníci, Národní fronta a únor 1948 49 // Československá strana lidová a únor 1948 55 // Nekomunistické politické strany na Slovensku v priebehu februárových udalostí 1948 a formovanie nového politického systému na Slovensku 65 // Demokratická strana a osudy jej predstaviteľov po februári 1948 75 // Ústavodárné národní shromáždění po únoru 1948 83 // Národné výbory - mocenský nástroj premeny společnosti 93 // Krajský akční výbor Národní fronty v Brně a jeho role při upevňování komunistického režimu na jižní Moravě v roce 1948 103 // Obranné zpravodajství a únor 1948, podíl OBZ na perzekuci důstojnického sboru po únoru 1948 111 // Únor a anti-únor Štěpána Plačka - osobitá reflexe únorových událostí 119 // Ohlas únorových událostí a počátky odporu protikomunistickému režimu ve Slezsku a na severní Moravě 129 // III. Mezinárodní souvislosti 139 // Nezdary a prohry. Nad limity americké a britské politiky vůči Československu v letech 1947-1948 143 // Sovětský pohled na československou cestu k Únoru. Retrospektiva roku 1949 a zkušenosti s migrací 153 // Únor 1948 a jeho dopad na československo-polské vztahy 165 // Politická emigrace v Československu po únoru 1948 175 // IV. Hospodářství a společnost 183 //
Zpolitizovaná hospodářská správa versus hospodářská demokracie, svobodné podnikání a podnikatelské prostředí 187 // Február 1948-determinant ďalšieho vývoja ekonomiky na Slovensku 197 // Rozdílné přístupy a výsledky omezování soukromého podnikání v ČSR a NDR na sklonku 50. let 205 // „Bývalí lidé". Z podnikatele a manažera třídním nepřítelem - Ing. Jaromír Bečka s rodinou před „Únorem" 1948" a po něm 215 // Únor 1948-přelom v československé politice vůči Němcům? 225 Slovenská spoločnosť po februárovom prevrate 1948 235 // Likvidace spolků a vytváření masových organizací po únoru 1948 (na příkladu Českého Slezska) 245 // V. Veřejný prostor, kultura, věda a školství 257 // Revoluční kultura, reprezentace nového člověka a proměna panství v poúnorovém Československu a sovětském Rusku 261 // Proměny obrazů žen po únoru 1948 (na příkladu ženského hnutí 271 // Indoktrinace členů KSČ během I. Roku stranického školení (1949-1950). Záměry ústředí a jejich (ne)realizace v stranickém okrese Brno I. 279 // Vznik informačných bariér po februárovom prevrate 289 // Kultúrny život na Slovensku a rok 1948 297 // Čeští evangelíci a Únor 1948 307 // Univerzita Karlova a únor 1948 317 // Ideologizace vědy a školství. Formy a vlivy kulturní politiky KSČ (1945-1953) 323 // VI. Summary // Seznam pramenů a literatury // Rejstřík

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC