Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.09.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(15.6) Půjčeno:78x 
BK
2., dopl. a přeprac. vyd.
Praha : Galén, c2008
319 s. : il. (některé barev.) ; 29 cm

objednat
ISBN 978-80-7262-501-7 (váz.)
Dotisk 2012
Obsahuje bibliografie a rejstřík
000239859
Anatomie reprodukčních orgánů -- (Jan Hořejší, Rastislav Druga) -- Vývoj reprodukčních orgánů -- Vývoj vaječníku -- Vývoj odvodných pohlavních cest -- Vývoj zevních pohlavních orgánů -- Vývoj prsů -- Klinická anatomie -- Vaječník (ovarium, oophoron) -- Stavba ovaria -- Ovariální cyklus -- Cévní zásobení a inervace -- Vejcovod (tuba uterina, tuba Fallopii, -- salpinx) -- Stavba vejcovodu -- Transportní funkce vejcovodu -- Cévní zásobení a inervace -- Děloha (uterus, metra, hystera) -- Stavba děložní stěny -- Děložní změny v průběhu života -- Cévní zásobení a inervace -- Závěsný a podpůrný aparát dělohy -- Pochva (vagina, kolpos) -- Stavba stěny -- Topografické vztahy -- Cévní zásobení a inervace -- Močový měchýř (vesica urinaria, cystis) -- Konečník (rectum, proktos) -- Pánevní peritoneum -- Zevní rodidla (vulva, cunnus, -- pudendum femininum externum) -- Pánevní dno -- Prs (mamma, mastos) -- Cévní zásobení a inervace -- Inervace orgánů ženské pánve -- Sympatická inervace -- Cajalovy intersticiální buňky -- Fyziologie reprodukčních orgánů -- (Jaroslav Živný) -- Syntéza, metabolismus -- a mechanismus účinku hormonů -- Sekrece estrogenů -- Sekrece gestagenů -- Sekrece androgenů -- Vazba na proteiny -- Mechanismus účinku pohlavních -- hormonů -- Metabolismus a vylučování -- pohlavních steroidů -- Fyziologické účinky pohlavních -- hormonů -- Estrogeny -- Gestageny
-- Androgeny -- Relaxin -- Inhibin, aktivin a folistatin -- Menstruační cyklus -- Ovariální cyklus -- Primární folikul -- Sekundární folikul -- Terciární folikul -- Graafův folikul -- Tvorba pohlavních steroidů -- luteální fázi -- Děložní cyklus -- Endometriální cyklus -- Myometriální cyklus -- Cervikální cyklus -- Vaginální cyklus -- Regulace ovariální činnosti -- Gonadoliberin -- Prolaktin -- Gonadotropiny -- Katecholestrogeny -- Regulace menstruačního cyklu -- Vyšetřovací metody -- (Jindřich Tošner Evžen Čech) -- Obecné zásady -- Pohovor s nemocnou -- Rodinná anamnéza -- Osobní anamnéza -- Gynekologická anamnéza -- Nynější onemocnění -- Gynekologické vyšetření -- Celkové vyšetření -- Vyšetření břicha -- Pohled (inspekce) -- Pohmat (palpace) -- Poklep (perkuse) -- Poslech (auskultace) -- Měření (menzurace) -- Vyšetření zevních rodidel -- Vyšetření vnitřních rodidel pochvou -- Vnitřní vyšetření pohmatem -- Vyšetření cervikálního sekretu -- Kolposkopie a cytologické -- vyšetření -- Rektální vyšetření -- Vyšetření prsů -- Hodnocení vyšetření -- Výkaz gynekologického vyšetření -- pro potřeby pojišťoven -- Gynekologické vyšetření v dětském -- věku -- Mikrobiologická a imunologická -- vyšetření -- Obecné laboratorní metody -- Laboratorní diagnostika těhotenství. Diagnóza neplodnosti -- a hormonální vyšetření -- Pohlavně přenosné choroby -- Predoperační
a pooperační vyšetření -- Krevní obraz -- Sedimentace erytrocytu -- Vyšetření hladiny C-reaktivního proteinu -- Testy funkce ledvin -- Jaterní testy -- Diabetes mellitus -- Diferenciální diagnostika pelvialgií -- Zánět -- Koagulační poruchy -- Sledování vlivu hormonální -- substituční terapie -- Nádorové markery -- Ostatní speciální vyšetření -- Funkční testy -- Měření bazálních teplot -- Progesteronový test -- Estrogenový estrogen -- -progesteronový test -- Gonadotropinový test -- Klomifenový test -- Luteinizační tyreotropní test -- (LH-RH test) -- Metoklopramidový test -- Thyroxin releasing hormone test -- (TRH test) -- Genetické vyšetření -- Zobrazovací metody -- Rentgenové metody -- Nativní snímek břicha -- Rentgenové vyšetření hrudníku -- Rentgenové vyšetření skeletu -- Hodnocení množství kostní hmoty -- Mamografie -- Mamografická stereotaxe -- Duktografie (galaktografie) -- Hysterosalpingografie -- Další rtg kontrastní metody -- Pánevní arteriografie, venografie -- Pánevní lymfografie -- Fistulografie -- Intravenózni vylučovací -- urografie -- Ascendentní pyelografie -- Cystografie -- Uretrocystografie -- Kontrastní vyšetření -- trávicího ústrojí -- Irigografie -- Výpočetní tomografie -- Magnetická rezonance -- Radionuklidová diagnostika -- Ultrazvuková diagnostika -- Ultrazvuková zobrazovací technika -- Transabdominální vyšetření -- Transvaginální vyšetření -- Transperineální
a transvestibulární -- vyšetření -- Vyšetření prsů -- Dopplerovské vyšetřovací metody -- Metody tenzometrické -- Kymoinsuflace (pertubace) -- Urodynamická vyšetření -- Endoskopické vyšetřovací metody , -- Vaginoskopie -- Hysteroskopie -- Laparoskopie -- Cystoskopie -- Rektoskopie -- Kolonoskopie -- Operační diagnostické metody -- Sondáž, dilatace -- Excize -- Probatorní kyretáž -- Punkce operační, bioptická -- Probatorní laparotomie -- Orgánová diagnostika -- Zevní rodidla -- Pochva -- Děložní hrdlo -- Děložní tělo -- Vejcovody -- Ovaria -- Parametria -- Prsy -- Gynekologické operace -- (Karel Citterbart) -- Zásady gynekologického -- operovaní -- Příprava nemocné k operaci -- Příprava psychická -- Obecná somatická příprava -- Speciální somatická příprava -- Operační přístupy -- Přístup vaginální -- (gynekologická poloha) -- Přístup břišní stěnou -- Laparotomie -- Laparoskopie/celioskopie -- Způsoby znecitlivení -- Místní znecitlivení -- Celkové znecitlivení -- Pooperační péče -- Pooperační komplikace -- Základní terminologie -- nejběžnějších operací -- Operace na děložních přívěscích -- Operace na děloze -- Vrozené vývojové vady -- (Jan Hořejší) -- Určení pohlaví -- Ageneze a dysgeneze gonád Malformace intersexuální -- Hermaphroditismus verus -- Pseudohermaphroditismus -- femininus -- Pseudohermaphroditismus masculinus -- Poruchy vývoje paramezonefrických --
(Müllerových) vývodů -- a jejich derivátů -- Poruchy průchodnosti gynatrézie -- Aplasia uteri et vaginae -- Poruchy splývaní paramezonefrických -- (Müllerových) vývodů -- Kombinované poruchy vývoje Müllerových vývodů (syndrom inkompletního zdvojení vnitřních -- rodidel) -- Jiné vývojové vady dělohy -- Sdružené vrozené vývojové vady -- Odchylné vyústění močové trubice -- Malformace střeva -- Drobné anomálie rodidel -- Endokrinní syndromy -- (Igor Crha) -- Syndrom polycystických ovarií , -- Etiologie -- Teorie primární poruchy -- sekrece gonadotropinů -- Teorie primární poruchy ovariální -- a adrenální steroidogeneze -- Teorie primární poruchy -- metabolismu inzulínu -- Diagnostika -- Hyperandrogenémie -- Chronická anovulace -- Morfologie ovarií -- Diferenciální diagnostika -- Terapie -- Syndromy spojené -- s hyperprolaktinémií -- Předčasné ovariální selhání -- Různé syndromy s projevy -- ovariální dysfunkce -- Amenorea při ztrátě hmotnosti -- Anorexia nervosa (mentální anorexie) -- Bulimie -- Stresová amenorea -- Léky indukovaná amenorea -- Poruchy cyklu drogově závislých -- Pseudocyesis nepravé těhotenství, -- graviditas spuria -- Sheehanův syndrom -- Simmondsova kachexie -- panhypopituitarismus -- Kallmannův-de Morcierův syndrom Lawrenceův-Moonův-Biedlův -- syndrom -- Dystrophia adiposogenitalis -- Granulomatózní onemocnění -- Histiocytóza X -- Syndrom endokraniózy -- Syndrom
rezistentního ovaria -- (Savageové) -- Syndromy spojené s vrozenými vývojovými vadami genitálu -- Nepravidelnosti menstruačního cyklu -- (Igor Crha) -- Úvod -- Fyziologický menstruační cyklus -- Menstruační dysfunkce -- Amenorea -- Poruchy rytmu menstruačního cyklu Poruchy intenzity a délky menstruace., -- Přídatná krvácení -- Metroragie -- Dysfunkční krvácení -- Dysmenorea -- Premenstruační syndrom -- Dětská gynekologie -- (Jan Hořejší) -- Gynekologie dětského -- a adolescentního věku -- Pohlavní dospívání dívky -- Sekundární pohlavní znaky -- Pubertální změny na rodidlech -- Tělesný růst -- Přehled pubertálního dospívání -- Záněty rodidel -- Vulvovaginitis -- Rozdělení výtoků -- Klinický význam a diagnóza -- vulvovaginitidy -- Terapie a prevence vulvovaginitid -- Adnexitis (salpingooophoritis) -- Synechia vulvae infantum -- Krvácení z rodidel -- Krvácení z rodidel -- v klidovém období -- Úrazy rodidel -- Zánět -- Cizí těleso v pochvě -- Pubertas praecox -- Zhoubný nádor pochvy -- nebo děložního hrdla -- Krvácení z rodidel v období puberty a dospělosti -- Menarche -- Primární amenorea -- Menstruační cyklus -- Juvenilní metroragie -- Mentální anorexie -- Autoimunitní poškození ovaria -- Poruchy pohlavního dospívání -- Pubertas praecox -- Předčasná puberta gonadotropin -- -dependentní -- Předčasná puberta gonadotropin -- -nondependentní -- Pubertas praecox ovariogenes --
Diferenciální diagnostika -- Inkompletní forma -- Retardace pohlavního dospívání -- Hypergonadotropní (periferní) -- poruchy -- Hypogonadotropní (centrální) -- poruchy -- Pubertas tarda -- Nádory rodidel -- Nádory pochvy -- Nádory vaječníku -- Nepravé nádory vaječníku -- Pravé nádory vaječníku -- Germinální nádory -- Nádory ze specifického -- mezodermu gonád -- Klinický obraz ovariálních -- nádorů -- Diferenciální diagnóza -- ovariálních nádorů -- Ochrana gonád před nepříznivým -- účinkem onkologické léčby -- Úrazy rodidel -- Forenzní dětská gynekologie -- Gynekologická balneoterapie dětí a dorostu -- Sexualita ženy -- (Michal Pohanka) -- Sexualita ženy v jednotlivých životních obdobích -- Dětská sexualita -- Puberta -- Předmanželská sexualita -- Manželská sexualita -- Sexuálni chovaní v průběhu -- těhotenství a po porodu -- Sexuální chovaní -- v postmenopauze -- Fyziologie sexuálních funkcí ženy , -- Model Masterse a Johnsonové -- Model biopsychosociální sexuální reakce -- Diagnóza sexuální dysfunkce -- Klasifikace sexuálních dysfunkcí dle mezinárodní klasifikace nemocí (MKN-10) -- Nízká nebo chybějící sexuální apetence (poruchy libida) -- Poruchy sexuální vzrušivosti -- Poruchy orgasmu -- Dyspareunie a algopareunie -- Vaginismus -- Sexuální dysfunkce vázané na gynekologické obtíže a operace -- Premenstruační tenze -- Gynekologické záněty -- Sterilizace --
Gynekologické operace -- Mastektomie -- 10. Plánované rodičovství a antikoncepce -- (Zdeněk Rokyta) -- Ženská antikoncepce -- Přirozené metody regulace fertility -- Kalendářní metoda -- Hlenová metoda -- Teplotní metoda -- Metoda krystalizace slin -- Kojení jako antikoncepce -- Bariérová a chemická antikoncepce -- Spermicidy -- Vaginální diafragma -- Cervikální pesar -- Ženský kondom femidom -- Vaginální hubky -- Vaginální výplachy -- Nitroděložní antikoncepce -- Nitroděložní tělísko -- Rizika a nežádoucí účinky IUD -- Kombinovaná hormonální -- antikoncepce -- Typy kombinované perorální antikoncepce -- Antikoncepční náplast -- Transvaginální antikoncepce -- Indikace a kontraindikace kombinované hormonální -- antikoncepce -- Příznivé účinky kombinované -- hormonální antikoncepce -- Nepříznivé účinky kombinované -- hormonální antikoncepce -- Gestagenní antikoncepce -- Perorální forma (minipilulka) -- Injekční forma -- Podkožní implantáty -- Vaginální kroužky -- Imunologická antikoncepce -- Postkoitální antikoncepce -- Metody postkoitální antikoncepce -- Vysoké dávky estrogenu -- Estrogen-progestační směsi »Yuspe metoda« -- Vysoké dávky gestagenů -- Danazol -- Mifepriston -- Zavedení IUD jako postkoitální antikoncepce -- Mužská antikoncepce -- Metody supresivní -- Metody bariérové -- Přirozená metoda regulace fertility -- Sterilizace -- Ženská sterilizace -- Sterilizace
abdominální -- Sterilizace vaginální -- Sterilizace transcervikální -- Mužská sterilizace -- Metoda vazektomie -- Interrupce -- Umělé ukončení těhotenství -- do ukončeného 12. týdne -- Miniinterrupce -- Ukončení těhotenství -- staršího než 8 týdnů -- Komplikace operačního ukončen gravidity -- Farmakologické ukončení těhotenství -- Umělé ukončení těhotenství -- ve druhém trimestru těhotenství -- Medikamentózni -- Operační -- Záněty -- (Vít Unzeitig) -- Vulvitis -- Inflammatio glandulae vestibularis -- maj oris seu Bartholini -- Colpitis -- Fyziologie poševního ekosystému -- Poruchy poševního ekosystému -- Klinicko-patologické formy poruch ekosystému -- Bakteriální vaginóza -- Lactobacillosis -- Colpitis bacterialis -- Trichomoniasis (colpitis parasitaria) -- Colpitis mycotica -- Colpitis virosa -- Cervicitis -- Endometritis -- Hluboký pánevní zánět -- Gonorrhoea -- Syphilis (lues) -- Endometrióza -- (Pavel Ventruba) -- Etiologie -- Patogeneze -- Diagnostika -- Klasifikace -- Klasifikace podle lokalizace -- Endometriosis genitalis -- Endometriosis extragenitalis -- Klasifikace podle stupně závažnosti. Klinický obraz -- Asymptomatická forma endometriózy -- Symptomatická forma endometriózy -- Komplikace endometriózy -- Terapie endometriózy -- Medikamentózni léčba -- Chirurgická léčba -- Kombinovaná hormonální -- a chirurgická léčba -- Léčba poruchy plodnosti -- spojené s endometriózou -- Prognóza
endometriózy -- Prevence -- Poruchy plodnosti -- (Pavel Ventruba) -- Definice -- Prevalence a epidemiologie -- neplodnosti -- Fyziologie reprodukce -- Vývoj folikulů, ovulace -- Spermiogeneze -- Oplození fertilizace in vivo -- Anatomie a funkce vejcovodu -- a dělohy -- Poruchy plodnosti u ženy -- Ovariální faktor -- Vyšetřovací metody -- Příčiny poruch ovulace -- Diagnóza anovulace -- Hyperprolaktinemická anovulace -- Hypogonadotropní anovulace -- Hypergonadotropní anovulace -- Normogonadotropní anovulace Terapie ovariálního faktoru -- Indukce ovulace -- Antiestrogeny -- Gonadotropiny -- Agonisté dopaminu -- Glukokortikoidy -- Úprava poruch luteální fáze -- Chirurgická léčba -- Dárcovství oocytu -- Tuboperitoneální faktor -- Funkce vejcovodu v reprodukci -- Příčiny -- Vyšetřovací metody -- Terapie -- Endometrióza -- Diagnostika -- Terapie -- Děložní faktor -- Diagnostika -- Terapie -- Cervikální faktor -- Příčiny -- Terapie -- Poševní faktor -- Příčiny -- Terapie -- Imunologický faktor -- Antispermatozoidní protilátky -- Imunologické vlastnosti ejakulátu -- Mechanismus imunizace -- Diagnostika antispermatozoidních protilátek -- Terapie imunologicky podmíněné -- sterility -- Kondomová terapie -- Imunosupresivní terapie -- Metody asistované reprodukce -- Antiovariální protilátky -- Diagnostika antiovariálních -- protilátek -- Protilátky proti zona pellucida -- Protilátky proti cytoplazmě oocytu, buňkám
theca folliculi interna, membrána granulosa -- a corpus luteum -- Terapie -- Psychogenní faktor -- Infertilita ženy -- Příčiny -- Příčiny ze strany plodu -- Příčiny ze strany matky -- Gynekologické příčiny -- Celková onemocnění -- Vyšetřovací metody -- Terapie -- Prevence a terapie v těhotenství -- Poruchy plodnosti u muže -- Etiologie -- Vyšetřovací metody -- Terapie -- Nevysvětlená neplodnost , -- Diagnostika -- Prognóza -- Terapie -- Prevence poruch plodnosti -- Asistovaná reprodukce -- (Karel Řežábek) -- Základní metody asistované reprodukce -- Inseminace vpravení spermií -- do rodidel ženy -- In vitro fertilizace IVF -- Kryokonzervace spermií, -- oocytů a embryí -- Kryokonzervace spermatu -- Indikace kryokonzervace -- spermií -- Postup po rozmrazení -- kryospermií -- Kryokonzervace oocytů -- Indikace kryokonzervace oocytů -- Postup po rozmrazení -- kryokonzervovaných oocytů -- Kryokonzervace embryí -- Indikace kryokonzervace -- embryí -- Postup po rozmrazení -- kryokonzervovaných embryí -- Potřebná vyšetření a indikace -- metod AR -- Stimulace ovarií k IVF -- Odběr oocytů při IVF -- Laboratorní část IVF , -- Embryotransfer a následná -- podpora -- Pravděpodobnost otěhotnění -- po AR -- Pravděpodobnost mnohočetného -- těhotenství -- Zákonná úprava asistované -- reprodukce -- Ovariální hyperstimulační syndrom -- Diagnostika -- Léčba OHSS -- Prognóza OHSS -- Prevence OHSS -- Mimoděložní
těhotenství po IVF Programy darovaných spermií, oocytů a embryí -- Dárci/dárkyně -- Odměna za darování -- Anonymita darování -- Darované sperma indikace -- Výběr dárce spermatu -- pro konkrétní neplodný pár -- Použití spermatu od dárců -- Darované oocyty indikace -- Výběr dárkyně oocytů -- pro konkrétní neplodný pár -- Použití oocytů od dárkyně -- Příprava příjemky ně -- na embryotransfer -- z darovaných oocytů -- Pravděpodobnost otěhotnění -- po transferu embryí -- z darovaných oocytů -- Darovaná embrya -- Prekancerózy a nádory -- (Lukáš Rob) -- Základy onkogynekologie -- Terminologie prekanceróz a nádorů -- Kinetika nádorového růstu -- Možnosti léčby -- Chirurgická terapie -- Chemoterapie -- Radioterapie -- Hormonální terapie -- Nádory vulvy -- Nenádorová epitelová onemocnění -- Lichen sclerosus -- Hyperplasia squamosa -- Ostatní dermatózy -- Nepravé nádory -- Nezhoubné nádory -- Prekancerózy -- Zhoubné nádory -- Spinocelulární karcinom -- Melanom -- Adenokarcinomy -- Mezenchymové nádory -- Metastatické nádory -- Nádory pochvy -- Nenádorové změny a benigní -- nádory -- Prekancerózy -- Zhoubné nádory -- Spinocelulární karcinom -- Diagnóza -- Terapie -- Prognóza -- Karcinom z jasných buněk -- (clear cell) -- Embryonální rabdomyosarkom -- (sarcoma botryoides) -- Metastatické nádory -- Nádory děložního hrdla -- Nenádorové změny a nezhoubné -- nádory -- Prekancerózy
-- Epidemiologie, rizikové faktory -- a patogeneze -- Klinický obraz -- Screening, diagnostika -- Kolposkopie -- Kolposkopická terminologie -- a klasifikace -- Cervikografie -- Onkologická cytologie -- Biopsie -- Typizace HPV -- Terapie -- Destrukční metody -- Ablační (excizní) metody -- Prognóza -- HPV vakcíny -- Zhoubné nádory -- Diagnostika -- Šíření -- Terapie -- Prognóza -- Nádory děložního těla -- Pseudotumory a nezhoubné nádory -- Endometriální polyp -- Leiomyom -- Prekancerózy -- Zhoubné nádory -- Karcinom endometria -- Diagnostika -- Terapie -- Prognóza -- Sarkomy -- Endometriální stromální sarkom -- Maligní smíšený mezodermální nádor (MMMT karcinosarkom) -- Adenosarkom -- Rabdomyosarkom -- Leiomyosarkom -- Nádory vejcovodu -- Nenádorové změny a nezhoubné -- nádory -- Zhoubné nádory -- Nádory vaječníku -- Epitelové nádory -- Symptomatologie -- Diagnostika -- Cesty šíření -- Terapie -- Prognóza -- Nádory z germinálních buněk Nádory ze zárodečných pruhů -- a stromatu -- Metastatické nádory -- Gestační trofoblastická nemoc -- Mola hydatidosa partialis -- Mola hydatidosa completa -- Mola invasiva (proliferans, -- destruens) -- Choriokarcinom -- Descenzus orgánů malé pánve -- (Michael Halaška) -- Terminologie -- Etiologie -- Incidence -- Anatomická východiska -- Močová roura (uretra) -- Pochva -- Závěsný aparát pochvy -- První etáž (level I) -- Druhá etáž (level II) -- Třetí etáž
(level III) -- Porucha závěsu -- Pánevní dno -- Svaly (diaphragma pelvis) -- Diaphragma urogenitale -- Perineum -- Symptomy -- Popis funkčních symptomů -- Vyšetření -- Vyšetření a popis prolapsu -- pánevních orgánů -- Doplňkové techniky fyzikálního vyšetření -- Zobrazovací metody -- Ultrazvuk -- Kontrastní radiografie -- Magnetická rezonance -- Snímání tlaku -- Zevní pozorování -- Operační léčba descenzu -- Typické nálezy -- Operační metody -- Vaginální hysterektomie -- aravaginální defekt -- a jeho řešení -- Plastiky poševní -- Rekonstrukce perinea -- Urogynekologie -- (Alois Marfan) -- Fyziologie mikce -- Anatomické předpoklady -- kontinence moči u žen -- Inervace močového měchýře -- a uretry -- Vegetativní nervstvo -- Parasympatikus -- Sympatikus -- Mediatory přenosu -- Neurotransmitery -- Inervace příčně pruhovaného -- svalu uretry -- Fyziologie mikce a mechanismus -- kontinence -- Klasifikace poruch funkce dolních -- močových cest -- Fáze shromažďování moči -- Funkce měchýře -- Funkce uretry během -- shromažďování moči -- Fáze vyprazdňování moči -- Funkce měchýře při mikci -- Funkce uretry při mikci -- Přehled standardizované terminologie funkce -- dolních cest močových -- Příznaky dolního močového -- traktu LUTS -- Poruchy plnění -- Poruchy vyprazdňování -- Postmikční příznaky -- Příznaky sdružené se sexuálním -- stykem -- Příznaky sdružené s prolapsem
-- pánevních orgánů -- Projevy dysfunkce dolního -- močového traktu LUTD -- Měření frekvence, závažnosti a vlivu příznaků dolního -- močového traktu -- Lékařské vyšetření -- Urodynamická pozorování -- a podmínky (conditions) -- , Urodynamická technika -- Plnící cystometrie -- Vjemy z močového měchýře -- vnímané v průběhu plnící -- cystometrie -- Detruzorová funkce v průběhu -- plnící cystometrie -- Compliance během plnící -- cystometrie -- Kapacita močového měchýře -- Uretrální funkce během -- plnící cystometrie -- Hodnocení uretrální funkce -- Měření močového proudu -- (uroflowmetrie) -- Podmínky (stav) -- Zjednodušená klasifikace inkontinence moči -- Stresová inkontinence -- Urgentní inkontinence -- Hyperaktivní detruzor (motorická -- urgentní inkontinence) -- Hypersenzitivní detruzor -- (senzorická urgentní -- inkontinence) -- Hyperaktivní močový měchýř -- Reflexní inkontinence -- Paradoxní (přebytková) -- inkontinence -- Vyšetřovací metody -- Anamnéza -- Frekvence močení a množství -- moči -- Laboratorní vyšetření -- Fyzikální vyšetření a klinické testy Urodynamické vyšetřovací metody -- Elektromyografie -- Uretrální elektrická vodivost -- Studium vodivosti nervů, latence reflexů a evokovaných potenciálů -- »Leak point pressure« -- Zobrazovací metody -- Ultrazvukové parametry -- dolního močového traktu -- Magnetická rezonance -- Léčba inkontinence
moči -- Léčba urgence (OAB) nebo urgentní inkontinence moči -- Ovlivnění chování močového měchýře -- Medikamentózni léčba -- Parasympatolytika -- Léky se smíšeným účinkem (spasmolytickým -- a parasympatolytickým) -- Tricyklická antidepresiva -- Estrogeny -- Elektrická stimulace -- Chirurgická léčba -- Léčba stresové inkontinence moči -- 18. Náhlé příhody -- (Milan Kudela) -- Diferenciální diagnostika náhlých příhod břišních -- Graviditas extrauterina -- Diagnostika -- Terapie -- Torze adnex -- Chirurgické náhlé příhody břišní -- komplikující těhotenství -- Gynekologické zevní krvácení -- ohrožující život -- Stavy bezvědomí -- Náhlé příhody břišní v dětské gynekologii -- Nemoci prsu -- (Pavel Strnad) -- Vyšetřovací metody -- Klinické metody -- Paraklinické metody -- Rizikové faktory karcinomu prsu., Rodinná anamnéza výskytu -- karcinomu prsu -- Vek -- Hormonální a reprodukční rizikové -- faktory -- Vliv hormonů na riziko -- karcinomu prsu -- Nezhoubná onemocnění prsu -- Mastopatie (dysplazie, -- fibrocystické změny prsu) -- Rozdělení nezhoubných lézí prsu Prekurzorové léze (prekancerózy) -- Atypická duktální hyperplazie -- Lobulární neoplazie -- Epidemiologie lobulární neoplazie -- Management lobulární neoplazie. Rizikový vliv nezhoubných -- lézí prsu -- Riziko invazivního karcinomu u ADH -- Kombinace ADH s dalšími rizikovými faktory -- Karcinomy prsu in situ
-- Duktální karcinom in situ (DCIS) -- Epidemiologie duktálního karcinomu in situ -- Management DCIS -- Stručná patogeneze karcinomu in situ a invazivního karcinomu -- Invazivní karcinomy -- Duktální karcinom -- Lobulární karcinom -- Tubulární karcinom -- Medulární karcinom -- Kribriformní karcinom -- Mucinózní koloidní, gelatinózní karcinom -- Papilární karcinom -- Mikropapilární karcinom -- Vzácně se vyskytující karcinomy -- Speciální typy karcinomu prsu -- Pagetův karcinom bradavky -- Inflamatorní zánětlivý -- karcinom -- Bilaterální karcinom prsu -- Metastatický karcinom v prsu -- Prognostické a prediktivní faktory -- karcinomu prsu -- TNM klasifikace nádorů prsu -- Vztah mezi TNM a délkou intervalu -- přežití -- Terapie karcinomu prsu -- Chirurgická terapie -- Stručný vývoj chirurgické léčby karcinomu prsu -- Konzervativní chirurgie prsu -- Chirurgie axily -- Nové trendy chirurgie karcinomu prsu -- Detekce a vyšetření sentinelové uzliny u karcinomu prsu -- Chirurgie nehmatných lézí prsu Rádioterapie karcinomu prsu -- Obligatórni rádioterapie -- Fakultativní rádioterapie: -- Chemoterapie -- Hormonální terapie -- Aditivní hormonální terapie -- Biologická léčba -- Klimakterium -- (Tatana Rešlová) -- Terminologie -- Ovariální stárnutí a evoluce -- menopauzy -- Endokrinní a klinické charakteristiky fází ovariálního stárnutí -- Perimenopauza -- Přechod k menopauze -- Postmenopauza -- Projevy
nedostatku estrogenu -- Časné projevy deficitu estrogenu -- Vazomotorické symptomy -- Psychické symptomy -- Léčba vazomotorických -- symptomů -- Nefarmakologická léčba -- Farmakologická léčba -- Důsledky dlouhodobého deficitu estrogenu -- Kůže a kožní adnexa -- Urogenitální atrofie -- Osteoporóza -- Kardiovaskulární systém -- Sexualita -- Centrální nervový systém -- Hormonální substituční léčba časných a pozdních projevů -- deficitu estrogenu -- Indikace -- Obecná doporučení -- Kontraindikace ET/EPT -- Situace vyžadující speciální posouzení pro doporučení ET/EPT Estrogeny a progestageny -- používané v ET/EPT -- Způsoby aplikace výhody -- a nevýhody -- Perorální aplikace estrogenu -- Transdermální terapeutické -- systémy (TTS) -- Subkutánní implantáty E2 -- Vaginální krém a tablety -- s obsahem estradiolu -- Léčebné režimy -- Optimální dávky estrogenu -- a progestagenů -- Úloha androgenů v hormonální substituční léčbě -- E-AT a kardiovaskulární systém -- E-AT a vazomotorické potíže -- Postmenopauza a psychosexuální -- změny -- Chirurgická menopauza a E-AT Nej častější nežádoucí účinky ET/EPT a jejich řešení -- Děložní krvácení -- Mastodynie -- Rizika ET/EPT -- Karcinom prsu -- Ischemická choroba srdeční -- Trombembolická nemoc -- Náhlá příhoda mozková -- Demence -- Osteoporóza -- Karcinom endometria -- Ovari alni karcinom -- Předčasná menopauza Závěr --
Právní a etická problematika v gynekologii -- (Pavel Čepičky) -- Právní problematika -- v gynekologii -- Obecná část -- Právní normy -- Postup lege artis -- a) Co není postup lege artis -- b) Výjimky z postupu lege artis -- c) Vitium artis -- Informovaný souhlas -- Odmítnutí informovaného -- souhlasu -- Dříve vyjádřená přání -- Výjimky z informovaného souhlasu -- Povinná mlčenlivost -- Výjimky z povinné mlčenlivosti -- Speciální část -- Preventivní péče v gynekologii -- Dispenzární péče v gynekologii -- Pracovní neschopnost v gynekologii -- a) Obecná část -- b) Speciální část -- Lázeňská péče v gynekologii -- Interrupce -- Sterilizace -- Asistovaná reprodukce -- Znásilnění a pohlavní zneužívání -- Znásilnění -- Pohlavní zneužívání -- Etická problematika v gynekologii -- Obecná část -- Pojmy -- Etický kodex České lékařské -- komory -- Etický kodex Práva pacientů -- Speciální část -- Interrupce -- Sterilizace -- Asistovaná reprodukce -- Psychosomatika v gynekologii -- (Zuzana Líbalová) -- Obecná část -- Klasifikace -- Epidemiologie -- Diagnostika -- Základní principy terapie -- Psychoendokrinologické aspekty -- stresu -- Speciální část -- Pánevní bolest -- Hormonální poruchy -- Menstruační cyklus -- Amenorea -- Premenstruační syndrom -- Dysmenorea -- Klimakterium -- Sterilita -- a) Psychosomatické příčiny sterility -- b) Psychosomatické důsledky sterility -- Regulace
reprodukce -- Antikoncepce -- Sterilizace -- Interrupce -- Psychologické důsledky některých somatických gynekologických -- onemocnění -- Inkontinence moči -- Pohlavně přenosné choroby -- Nádory rodidel -- Gynekologické operace -- Akutní psychologické komplikace gynekologické operační léčby -- a) Predoperační úzkost -- b) Pooperační delirium -- c) Pooperační únava -- Dlouhodobé psychologické komplikace gynekologických operací -- a) Hysterektomie -- b) Vulvektomie -- c) Mastektomie
(OCoLC)236557487
cnb001794936

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC