Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.04.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(19.2) Půjčeno:94x 
BK
2., dopl. a přeprac. vyd.
Praha : Galén, c2008
319 s. : il. (některé barev.) ; 29 cm

objednat
ISBN 978-80-7262-501-7 (váz.)
Dotisk 2012
Obsahuje bibliografie a rejstřík
000239859
Autoský kolektiv V // Předmluva k druhému vydání XXIII // Předmluva k prvnímu vydání XXIV // 1. Anatomie reprodukčních orgánů (Jan Hořejší, Rastislav Druga) // 1.1. Vývoj reprodukčních orgánů 1 // 1.1.1. Vývoj vaječníku 1 // 1.1.2. Vývoj odvodných pohlavních cest 1 // 1.1.3. Vývoj zevních pohlavních orgánů 1 // 1.1.4. Vývoj prsů 2 // 1.2. Klinická anatomie 2 // 1.2.1. Vaječník (ovarium, oophoron) 2 // 1.2.2. Vejcovod (tuba uterina, tuba Fallopii, salpinx) 4 // 1.2.3. Děloha (uterus, metra, hystera) 5 // 1.2.4. Závěsný a podpůrný aparát dělohy 8 // 1.2.5. Pochva (vagina, kolpos) 8 // 1.2.6. Močový měchýř (vesica urinaria, cystis) 10 // 1.2.7. Konečník (rectum, proktos) 10 // 1.2.8. Pánevní peritoneum 10 // 1.2.9. Zevní rodidla (vulva, cunnus, pudendum femininum externum) 10 // 1.2.10. Pánevní dno 11 // 1.2.11. Prs (mamma, mastos) 12 // 2. Fyziologie reprodukčních orgánů (Jaroslav Živný) // 2.1. Syntéza, metabolismus a mechanismus účinku hormonů 18 // 2.1.1. Sekrece estrogenů 20 // 2.1.2. Sekrece gestagenů 20 // 2.1.3. Sekrece androgenů 20 // 2.1.4. Vazba na proteiny 20 // 2.2. Mechanismus účinku pohlavních hormonů 21 // 2.3. Metabolismus a vylučování pohlavních steroidů 21 // 2.4. Fyziologické účinky pohlavních hormonů 22 // 2.4.1. Estrogeny 22 // 2.4.2. Gestageny 22/ // 2.4.3. Androgeny 22 // 2.4.4. Relaxin 23 // 2.4.5. Inhibin, aktivin a folistatin 23 // 2.5. Menstruační cyklus 23 // 2.5.1. Ovariální cyklus 23 // 2.5.2. Děložní cyklus 24 // 2.5.3. Vaginální cyklus 25 // 2.6. Regulace ovariální činnosti 25 // 2.6.1. Gonadoliberin 26 // 2.6.2. Prolaktin 26 // 2.6.3. Gonadotropiny 27 // 2.6.4. Katecholestrogeny 27 // 2.6.5. Regulace menstruačního cyklu 27 // 3. Vyšetřovací metody (Jindřich Tošner, Evžen Čech) // 3.1. Obecné zásady 29 // 3.2. Gynekologické vyšetření 32 //
3.2.1. Celkové vyšetření 32 // 3.2.2. Vyšetření břicha 32 // 3.2.3. Vyšetření zevních rodidel 33 // 3.2.4. Vyšetření vnitřních rodidel pochvou 33 // 3.2.5. Vnitřní vyšetření pohmatem 34 // 3.2.6. Vyšetření cervikálního sekretu 35 // 3.2.7. Kolposkopie a cytologické vyšetření 35 // 3.2.8. Rektální vyšetření 35 // 3.2.9. Vyšetření prsů 36 // 3.2.10. Hodnocení vyšetření 36 // 3.2.11. Výkaz gynekologického vyšetření pro potřeby pojišťoven 36 // 3.2.12. Gynekologické vyšetření v dětském věku 37 // 3.3. Mikrobiologická a imunologická vyšetření 37 // 3.4. Obecné laboratorní metody 37 // 3.4.1. Laboratorní diagnostika těhotenství 37 // 3.4.2. Diagnóza neplodnosti a hormonální vyšetření 37 // 3.4.3. Pohlavně přenosné choroby 38 // 3.4.4. Předoperační a pooperační vyšetření 38 // 3.4.5. Diabetes mellitus 40 // 3.4.6. Diferenciální diagnostika pelvialgií 40 // 3.4.7. Zánět 40 // 3.4.8. Koagulační poruchy 40 // 3.4.9. Sledování vlivu hormonální substituční terapie 40 // 3.4.10. Nádorové markery 41 // 3.4.11. Ostatní speciální vyšetření 42 // 3.5. Funkční testy 42 // 3.5.1. Měření bazálních teplot 42 // 3.5.2. Progesteronový test 42 // 3.5.3. Estrogenový - estrogen-progesteronový test 43 // 3.5.4. Gonadotropinový test 43 // 3.5.5. Klomifenový test 43 // 3.5.6. Luteinizační tyreotropní test (LH-RH test) 43 // 3.5.7. Metoklopramidový test 43 // 3.5.8. Thyroxin releasing hormone test (TRH test) 43 // 3.6. Genetické vyšetření 43 // 3.7. Zobrazovací metody 44 // 3.7.1. Rentgenové metody 44 // 3.7.2. Magnetická rezonance 48 // 3.7.3. Radionuklidová diagnostika 49 // 3.7.4. Ultrazvuková diagnostika 50 // 3.8. Metody tenzometrické 54 // 3.8.1. Kymoinsuflace (pertubace) 54 // 3.8.2. Urodynamická vyšetření 55 // 3.9. Endoskopické vyšetřovací metody 55 // 3.9.1. Vaginoskopie 55 //
3.9.2. Hysteroskopie 55 // 3.9.3. Laparoskopie 55 // 3.9.4. Cystoskopie 56 // 3.9.5. Rektoskopie 56 // 3.9.6. Kolonoskopie 56 // 3.10. Operační diagnostické metody 56 // 3.10.1. Sondáž, dilatace 57 // 3.10.2. Excize 57 // 3.10.3. Probatorní kyretáž 57 // 3.10.4. Punkce operační, bioptická 58 // 3.10.5. Probatorní laparotomie 58 // 3.11. Orgánová diagnostika 58 // 3.11.1. Zevní rodidla 58 // 3.11.2. Pochva 58 // 3.11.3. Děložní hrdlo 58 // 3.11.4. Děložní tělo 59 // 3.11.5. Vejcovody 59 // 3.11.6. Ovaria 59 // 3.11.7. Parametria 59 // 3.11.8. Prsy 59 // 4. Gynekologické operace (Karel Citterbart) // 4.1. Zásady gynekologického operování 61 // 4.2. Příprava nemocné k operaci 61 // 4.3. Operační přístupy 62 // 4.3.1 Přístup vaginální (gynekologická poloha) 63 // 4.3.2. Přístup břišní stěnou 63 // 4.4. Způsoby znecitlivění 65 // 4.4.1. Místní znecitlivění 65 // 4.4.2. Celkové znecitlivění 65 // 4.5. Pooperační péče 66 // 4.6. Pooperační komplikace 66 // 5. Vrozené vývojové vady (Jan Hořejší) // 5.1. Určení pohlaví 69 // 5.2. Ageneze a dysgeneze gonád 69 // 5.3. Malformace intersexuální 70 // 5.3.1. Hermaphroditismus verus 70 // 5.3.2. Pseudohermaphroditismus femininus 70 // 5.3.3. Pseudohermaphroditismus masculinus 71 // 5.4. Poruchy vývoje paramezonefrických (Müllerových) vývodů a jejich derivátů 71 // 5.4.1. Poruchy průchodnosti - gynatrézie 71 // 5.4.2. Aplasia uteri et vaginae 72 // 5.4.3. Poruchy splývání paramezonefrických (Müllerových) vývodů 73 // 5.4.4. Kombinované poruchy vývoje Müllerových vývodů (syndrom inkompletního zdvojení vnitřních rodidel) 74 // 5.4.5. Jiné vývojové vady dělohy 75 // 5.5. Sdružené vrozené vývojové vady 75 // 5.5.1. Odchylné vyústění močové trubice 75 // 5.5.2. Malformace střeva 75 // 5.6. Drobné anomálie rodidel 75 //
6. Endokrinní syndromy (Igor Crha) // 6.1. Syndrom polycystických ovarií 77 // 6.1.1. Etiologie 78 // 6.1.2. Diagnostika 7 8 // 6.1.3. Terapie 79 // 6.2. Syndromy spojené s hyperprolaktinémií 79 // 6.3. Předčasné ovariální selhání 81 // 6.4. Různé syndromy s projevy ovariální dysfunkce 81 // 6.4.1. Amenorea při ztrátě hmotnosti 81 // 6.4.2. Anorexia nervosa (mentální anorexie) 82 // 6.4.3. Bulimie 82 // 6.4.4. Stresová amenorea 82 // 6.4.5. Léky indukovaná amenorea 82 // 6.4.6. Poruchy cyklu drogově závislých 82 // 6.4.7. Pseudocyesis - nepravé těhotenství, graviditas spuria 82 // 6.4.8. Sheehanův syndrom 82 // 6.4.9. Simmondsova kachexie - panhypopituitarismus 83 // 6.4.10. Kallmannův-de Morcierův syndrom 83 // 6.4.11. Lawrenceův-Moonův-Biedlův syndrom 83 // 6.4.12. Dystrophia adiposogenitalis 83 // 6.4.13. Granulomatózní onemocnění 83 // 6.4.14. Histiocytóza X 83 // 6.4.15. Syndrom endokraniózy 83 // 6.4.16. Syndrom rezistentního ovaria (Savageové) 83 // 6.4.17. Syndromy spojené s vrozenými vývojovými vadami genitálu 83 // 7. Nepravidelnosti menstruačního cyklu (Igor Crha) // 7.1. Fyziologický menstruační cyklus 85 // 7.2. Menstruační dysfunkce 86 // 7.2.1. Amenorea 86 // 7.2.2. Poruchy rytmu menstruačního cyklu 87 // 7.2.3. Poruchy intenzity a délky menstruace 87 // 7.2.4. Přídatná krvácení 89 // 7.2.5. Metroragie 89 // 7.2.6. Dysfunkční krvácení 89 // 7.2.7. Dysmenorea 90 // 7.2.8. Premenstruační syndrom 91 // 8. Dětská gynekologie (Jan Hořejší) // 8.1. Gynekologie dětského a adolescentního věku 93 // 8.2. Pohlavní dospívání dívky 93 // 8.2.1. Sekundární pohlavní znaky 93 // 8.2.2. Pubertální změny narodidlech 93 // 8.2.3. Tělesný růst 94 // 8.2.4. Přehled pubertálního dospívání 94 // 8.3. Záněty rodidel 94 // 8.3.1. Vulvovaginitis 94 // 8.3.2. Adnexitis (salpingooophoritis) 95 //
8.4. Synechia vulvae infantum 96 // 8.5. Krvácení z rodidel 97 // 8.5.1. Krvácení z rodidel v klidovém období 97 // 8.5.2. Krvácení z rodidel v období puberty a dospělosti 97 // 8.6. Poruchy pohlavního dospívání 100 // 8.6.1. Pubertas praecox 100 // 8.6.2. Retardace pohlavního dospívání 102 // 8.7. Nádory rodidel 103 // 8.7.1. Nádory pochvy 103 // 8.7.2. Nádory vaječníku 103 // 8.8. Úrazy rodidel 106 // 8.9. Forenzní dětská gynekologie 106 // 8.10. Gynekologická balneoterapie dětí a dorostu 107 // 9. Sexualita ženy (Michal Pohanka) // 9.1. Sexualita ženy v jednotlivých životních obdobích 109 // 9.2. Fyziologie sexuálních funkcí ženy 110 // 9.3. Diagnóza sexuální dysfunkce 111 // 9.4. Klasifikace sexuálních dysfunkcí dle mezinárodní klasifikace nemocí (MKN-10) 112 // 9.5. Sexuální dysfunkce vázané na gynekologické obtíže a operace 113 // 10. Plánované rodičovství a antikoncepce (Zdeněk Rokyta) // 10.1. Ženská antikoncepce 117 // 10.1.1. Přirozené metody regulace fertility 117 // 10.1.2. Bariérová a chemická antikoncepce .118 // 10.1.3. Nitroděložní antikoncepce 119 // 10.1.4. Kombinovaná hormonální antikoncepce 121 // 10.1.5. Gestagenní antikoncepce 123 // 10.1.6. Imunologická antikoncepce 124 // 10.1.7. Postkoitální antikoncepce 124 // 10.2. Mužská antikoncepce 125 // 10.2.1. Metody supresivní 125 // 10.2.2. Metody bariérové 125 // 10.2.3. Přirozená metoda regulace fertility 125 // 10.3. Sterilizace 125 // 10.3.1. Ženská sterilizace 126 // 10.3.2. Mužská sterilizace 126 // 10.4. Interrupce 127 // 10.4.1. Umělé ukončení těhotenství do ukončeného 12. týdne 127 // 10.4.2. Umělé ukončení těhotenství ve druhém trimestru těhotenství 128 // 11. Záněty (Vít Unzeitig) // 11.1. Vulvitis 130 // 11.1.1. Inflammatio glandulae vestibularis majoris seu Bartholini 132 // 11.2. Colpitis 132 //
11.2.1. Bakteriální vaginóza 134 // 11.2.2. Lactobacillosis 135 // 11.2.3. Colpitis bacterialis 135 // 11.2.4. Trichomoniasis (colpitis parasitaria). 136 // 11.2.5. Colpitis mycotica 136 // 11.2.6. Colpitis virosa 137 // 11.3. Cervicitis 137 // 11.4. Endometritis 138 // 11.5. Hluboký pánevní zánět 139 // 11.6. Gonorrhoea 141 // 11.7. Syphilis (lues) 141 // 12. Endometrióza (Pavel Vent ruba) // 12.1. Etiologie 143 // 12.2. Patogeneze 144 // 12.3. Diagnostika 144 // 12.4. Klasifikace 145 // 12.4.1. Klasifikace podle lokalizace 145 // 12.4.2. Klasifikace podle stupně závažnosti. 145 // 12.5. Klinický obraz 145 // 12.6. Komplikace endometriózy 145 // 12.7. Terapie endometriózy 146 // 12.7.1. Medikamentózní léčba 146 // 12.7.2. Chirurgická léčba 146 // 12.7.3. Kombinovaná hormonální a chirurgická léčba 146 // 12.7.4. Léčba poruchy plodnosti spojené s endometriózou 146 // 12.8. Prognóza endometriózy 147 // 12.9. Prevence 147 // 13. Poruchy plodnosti (Pavel Ventruba) // 13.1. Prevalence a epidemiologie neplodnosti 149 // 13.2. Fyziologie reprodukce 149 // 13.2.1. Vývoj folikulů, ovulace 149 // 13.2.2. Spermiogeneze 150 // 13.2.3. Oplození - fertilizace in vivo 150 // 13.2.4. Anatomie a funkce vejcovodu a dělohy 150 // 13.3. Poruchy plodnosti u ženy 150 // 13.3.1. Ovariální faktor 150 // 13.3.2. Tuboperitoneální faktor 153 // 13.3.3. Endometrióza 154 // 13.3.4. Děložní faktor 155 // 13.3.5. Cervikální faktor 155 // 13.3.6. Poševní faktor 156 // 13.3.7. Imunologický faktor 156 // 13.3.8. Psychogenní faktor 157 // 13.3.9. Infertilita ženy 157 // 13.4. Poruchy plodnosti u muže 158 // 13.4.1. Etiologie 159 // 13.4.2. Vyšetřovací metody 159 // 13.4.3. Terapie 160 // 13.5. Nevysvětlená neplodnost 160 // 13.5.1. Diagnostika 160 // 13.5.2. Prognóza 161 // 13.5.3. Terapie 161 // 13.6. Prevence poruch plodnosti 161 //
14. Asistovaná reprodukce (Karel Řežábek) // 14.1. Základní metody asistované reprodukce 163 // 14.2. Kryokonzervace spermií, oocytů a embryí 165 // 14.2.1. Kryokonzervace spermatu 166 // 14.2.2. Kryokonzervace oocytů 166 // 14.2.3. Kryokonzervace embryí 166 // 14.3. Potřebná vyšetření a indikace metod AR 167 // 14.4. Stimulace ovarií k IVF 168 // 14.5. Odběr oocytů při IVF 170 // 14.6. Laboratorní část IVF 170 // 14.7. Embryotransfer a následná podpora 171 // 14.8. Pravděpodobnost otěhotnění po AR 172 // 14.9. Zákonná úprava asistované reprodukce 173 // 14.10. Ovariální hyperstimulační syndrom 174 // 14.11. Mimoděložní těhotenství po IVF 176 // 14.12. Programy darovaných spermií, oocytů a embryí 176 // 14.12.1. Darované sperma - indikace 177 // 14.12.2. Darované oocyty - indikace 178 // 14.12.3. Darovaná embrya 178 // 15. Prekancerózy a nádory (Lukáš Rob) // 15.1. Základy onkogynekologie 179 // 15.1.1. Terminologie prekanceróz a nádorů 179 // 15.1.2. Kinetika nádorového růstu 179 // 15.1.3. Možnosti léčby 180 // 15.2. Nádory vulvy 181 // 15.2.1. Nenádorová epitelová onemocnění 181 // 15.2.2. Nepravé nádory 182 // 15.2.3. Nezhoubné nádory 182 // 15.2.4. Prekancerózy 182 // 15.2.5. Zhoubné nádory 184 // 15.3. Nádory pochvy 186 // 15.3.1. Nenádorové změny a benigní nádory 186 // 15.3.2. Prekancerózy 187 // 15.3.3. Zhoubné nádory 187 // 15.4. Nádory děložního hrdla 188 // 15.4.1. Nenádorové změny a nezhoubné nádory 188 // 15.4.2. Prekancerózy 188 // 15.4.3. Zhoubné nádory 195 // 15.5. Nádory děložního těla 199 // 15.5.1. Pseudotumory a nezhoubné nádory 199 // 15.5.2. Prekancerózy 200 // 15.5.3. Zhoubné nádory 201 // 15.6. Nádory vejcovodu 206 // 15.6.1. Nenádorové změny a nezhoubné nádory 206 // 15.6.2. Zhoubné nádory 206 // 15.7. Nádory vaječníků 206 //
15.7.1. Epitelové nádory 207 // 15.7.2. Nádory z germinálních buněk 210 // 15.7.3. Nádory ze zárodečných pruhů a stromatu 210 // 15.7.4. Metastatické nádory 211 // 15.8. Gestaění trofoblastická nemoc 211 // 15.8.1. Mola hydatidosa partialis 211 // 15.8.2. Mola hydatidosa completa 211 // 15.8.3. Mola invasiva (proliferans, destruens) 212 // 15.8.4. Choriokarcinom 212 // 16. Descenzus orgánů malé pánve (Michael Halaška) // 16.1. Etiologie 216 // 16.2. Incidence 216 // 16.3. Anatomická východiska 217 // 16.3.1. Močová roura (uretra) 217 // 16.3.2. Pochva 217 // 16.3.3. Pánevní dno 218 // 16.3.4. Symptomy 219 // 16.4. Vyšetření 219 // 16.5. Operační léčba descenzu 220 // 17. Urogynekologie (Alois Martan) // 17.1. Fyziologie mikce 223 // 17.1.1. Anatomické předpoklady kontinence moči u žen 223 // 17.1.2. Inervace močového měchýře a uretry 225 // 17.1.3. Fyziologie mikce a mechanismus kontinence 226 // 17.2. Klasifikace poruch funkce dolních močových cest 227 // 17.2.1. Fáze shromažďování moči 227 // 17.2.2. Fáze vyprazdňování moči 227 // 17.3. Přehled standardizované terminologie funkce dolních cest močových 228 // 17.3.1. Příznaky dolního močového traktu-LUTS 228 // 17.3.2. Projevy dysfunkce dolního močového traktu - LUTD 228 // 17.3.3. Urodynamická pozorování a podmínky (conditions) 229 // 17.3.4. Zjednodušená klasifikace inkontinence moči 230 // 17.4. Vyšetřovací metody 232 // 17.4.1. Anamnéza 232 // 17.4.2. Laboratorní vyšetření 232 // 17.4.3. Fyzikální vyšetření a klinické testy 233 // 17.4.4. Urodynamické vyšetřovací metody 233 // 17.4.5. Elektromyografie 234 // 17.4.6. Uretrální elektrická vodivost 234 // 17.4.7. Studium vodivosti nervů, latence reflexů a evokovaných potenciálů 234 // 17.4.8. »Leak point pressure« 234 // 17.4.9. Zobrazovací metody 234 // 17.5. Léčba inkontinence moči 236 //
17.5.1. Léčba urgence (OAB) nebo urgentní inkontinence moči 236 // 17.5.2. Léčba stresové inkontinence moči 237 // 18. Náhlé příhody (Milan Kudela) // 18.1. Diferenciální diagnostika náhlých příhod břišních 244 // 18.1.1. Graviditas extrauterina 244 // 18.1.2. Torze adnex 247 // 18.1.3. Chirurgické náhlé příhody břišní komplikující těhotenství 248 // 18.2. Gynekologické zevní krvácení ohrožující život 248 // 18.3. Stavy bezvědomí 249 // 18.4. Náhlé příhody břišní v dětské gynekologii 249 // 19. Nemoci prsu (Pavel Strnad) // 19.1. Vyšetřovací metody 251 // 19.1.1. Klinické metody 251 // 19.1.2. Paraklinické metody 251 // 19.2. Rizikové faktory karcinomu prsu 253 // 19.2.1. Rodinná anamnéza výskytu karcinomu prsu 253 // 19.2.2. Věk 254 // 19.2.3. Hormonální a reprodukční rizikové faktory 255 // 19.2.4. Vliv hormonů na riziko karcinomu prsu 255 // 19.3. Nezhoubná onemocnění prsu 256 // 19.3.1. Mastopatie (dysplazie, fibrocystické změny prsu) 256 // 19.3.2. Rozdělení nezhoubných lézí prsu 256 // 19.4. Prekurzorové léze (prekancerózy) 257 // 19.4.1. Atypická duktální hyperplazie 257 // 19.4.2. Lobulámí neoplazie 257 // 19.4.3. Rizikový vliv nezhoubných lézí prsu 258 // 19.5. Karcinomy prsu in situ 258 // 19.5.1. Duktální karcinom in situ (DCIS) 258 // 19.5.2. Stručná patogeneze karcinomu in situ a invazivního karcinomu 259 // 19.6. Invazivní karcinomy 259 // 19.6.1. Prognostické a prediktivní faktory karcinomu prsu 261 // 19.6.2. TNM klasifikace nádorů prsu 262 // 19.6.3. Vztah mezi TNM a délkou intervalu přežití 263 // 19.7. Terapie karcinomu prsu 263 // 19.7.1. Chirurgická terapie 263 // 19.7.2. Radioterapie karcinomu prsu 266 // 19.7.3. Chemoterapie 266 // 19.7.4. Hormonální terapie 266 // 19.7.5. Biologická léčba 266 // 20. Klimakterium (Taťána Rešlová) // 20.1. Terminologie 269 //
20.2. Ovariální stárnutí a evoluce menopauzy 269 // 20.3. Endokrinní a klinické charakteristiky fází ovariálního stárnutí 270 // 20.4. Projevy nedostatku estrogenu 271 // 20.4.1. Časné projevy deficitu estrogenu 271 // 20.4.2. Důsledky dlouhodobého deficitu estrogenů 272 // 20.5. Hormonální substituční léčba časných a pozdních projevů deficitu estrogenů 276 // 20.5.1. Indikace 276 // 20.5.2. Obecná doporučení 276 // 20.5.3. Kontraindikace ET/EPT 276 // 20.5.4. Situace vyžadující speciální posouzení pro doporučení ET/EPT 276 // 20.5.5. Estrogeny a progestageny používané v ET/EPT 277 // 20.5.6. Způsoby aplikace - výhody a nevýhody 277 // 20.5.7. Léčebné režimy 277 // 20.5.8. Optimální dávky estrogenů a progestagenů 278 // 20.5.9. Úloha androgenů v hormonální substituční léčbě 278 // 20.5.10. Nejčastější nežádoucí účinky ET/EPT a jejich řešení 278 // 20.5.11. Rizika ET/EPT 278 // 20.6. Závěr 279 // 21. Právní a etická problematika v gynekologii (Pavel Čepičky) // 21.1. Právní problematika v gynekologii 281 // 21.1.1. Obecná část 281 // 21.1.2. Speciální část 284 // 21.2. Etická problematika v gynekologii .286 // 21.2.1. Obecná část 286 // 22. Psychosomatika v gynekologii (Zuzana Líbalová) // 22.1. Obecná část 289 // 22.1.1. Klasifikace 289 // 22.1.2. Epidemiologie 289 // 22.1.3. Diagnostika 289 // 22.1.4. Základní principy terapie 290 // 22.1.5. Psychoendokrinologické aspekty stresu 291 // 22.2. Speciální část 291 // 22.2.1. Pánevní bolest 291 // 22.2.2. Hormonální poruchy 292 // 22.2.3. Regulace reprodukce 294 // 22.2.4. Psychologické důsledky některých somatických gynekologických onemocnění 296 // Rejstřík 299
(OCoLC)236557487
cnb001794936

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC