Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
4 (hodnocen1 x )
(7) Půjčeno:28x 
BK
EB
2., přeprac. a dopl. vyd.
Praha : Grada, 2012
100 s. : il. (převážně barev.) ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-4199-4 (brož.)
ISBN 978-80-247-8126-6 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-8127-3 (online ; epub)
Sestra
Obsahuje bibliografii na s. 98 a rejstřík
Popsáno podle tištěné verze
000239930
Obsah // Předmluva... 9 // 1 Úvod do první pomoci... 10 // 1.1 Dělení první pomoci... 11 // 1.2 Integrovaný záchranný systém České republiky... 12 // 2 Zhodnocení stavu postiženého... 15 // 2.1 Algoritmus ABCDE... 15 // 2.2 Prvotní vyšetření postiženého... 19 // 2.3 Druhotné vyšetření postiženého... 19 // 2.3.1 Celkové vyšetření postiženého... 20 // 3 Příruční lékárna... 23 // 3.1 Využití příruční lékárny... 23 // 3.2 Doporučený obsah příruční lékárny... 23 // 3.3 Lékárničky na pracovištích... 24 // 3.4 Příruční lékárna na akcích pro děti a zájezdech... 24 // 3.5 Lékárnička v dopravních prostředcích ... 24 // 4 Obvazová technika... 26 // 4.1 Význam obvazové techniky při první pomoci... 26 // 4.2 Zásady obvazové techniky ... 26 // 4.3 Účel obvazové techniky... 26 // 4.4 Dělení obvazů podle materiálu... 27 // 4.5 Šátkové obvazy... 27 // 4.5.1 Šátkové obvazy hlavy... 27 // 4.5.2 Šátkové obvazy horní končetiny... 28 // 4.5.3 Šátkové obvazy dolní končetiny... 29 // 4.6 Obinadlové obvazy... 31 // 4.6.1 Obinadlové obvazy hlavy... 31 // 4.6.2 Obinadlové obvazy horní končetiny... 34 // 4.6.3 Obinadlové obvazy dolní končetiny... 36 // 4.6.4 Obinadlové obvazy hrudníku ... 37 // 4.7 Náplasťové obvazy... 38 // 4.8 Prakové obvazy... 39 // 4.9 Obvazy z tuhnoucích hmot... 39 // 4.10 Obvazy z pružných hmot... 39 // 4.10.1 Obvazy horní končetiny...39 // 4.10.2 Obvazy dolní
končetiny... 41 // 4.10.3 Obvazy hlavy... 41 // 4.11 Dlahové obvazy... 42 // 5 // 5 Polohování a transport raněných... 43 // 5.1 Polohování ranených... 43 // 5.1.1 Zotavovací poloha...43 // 5.1.2 Rautekova poloha...43 // 5.1.3 Polohy vleže na zádech... 44 // 5.1.4 Polohy na břiše... 44 // 5.1.5 Poloha v polosedě... 44 // 5.1.6 Poloha na boku se skrčenými dolními končetinami // a mírně podloženou hlavou... 45 // 5.2 Transport raněných... 45 // 5.2.1 Transport raněných bez pomůcek... 45 // 5.2.2 Odsun pomocí pomůcek... 49 // 6 Neodkladná resuscitace... 54 // 6.1 Dělení neodkladné resuscitace... 54 // 6.2 Základní neodkladná resuscitace u dospělé osoby... 55 // 6.3 Základní neodkladná resuscitace u novorozence ... 57 // 6.4 Základní neodkladná resuscitace u dětí... 58 // 6.5 Zajištění dýchacích cest v přednemocniční péči... 59 // 6.5.1 Zajištění průchodnosti dýchacích cest // při základní neodkladné resuscitaci... 60 // 6.5.2 Zajištění průchodnosti dýchacích cest // při rozšířené neodkladné resuscitaci ... 63 // 6.6 Pomůcky ? obnově oběhu při rozšířené neodkladné resuscitaci... 66 // 6.7 Ukončení kardiopulmonální resuscitace... 67 // 7 Vědomí a jeho poruchy... 69 // 7.1 Dělení poruch vědomí... 69 // 7.2 Vyšetření stavu vědomí... 70 // 7.3 Bezvědomí ... 71 // 7.4 Synkopa ( kolaps, mdloba)... 73 // 8 Krvácení... 74 // 8.1 Dělení krvácení... 74 // 8.2 Rozpoznání druhu krvácení...
74 // 8.3 Způsoby ošetření krvácení... 74 // 8.3.1 Stlačení cévy přímo v ráně rukou // nebo použitím tamponu či mulu... 74 // 8.3.2 Stlačení tepny v tlakovém bodě... 75 // 8.3.3 Tlakový obvaz... 76 // 8.3.4 Přiložení zaškrcovadla - technika... 77 // 8.4 Zevní krvácení... 77 // 8.4.1 Tepenné krvácení...77 // 8.4.2 Žilní krvácení...78 // 8.4.3 Vlásečnicové krvácení... 78 // 8.5 Vnitřní krvácení... 79 // 8.5.1 Krvácení do dutiny lebeční... 79 // 8.5.2 Krvácení do dutiny hrudní (hemotorax)... 79 // 6 // 8.5.3 Krvácení do dutiny břišní (hemoperitoneum)... 79 // 8.5.4 Krvácení do měkkých tkání při zlomeninách dlouhých kostí ... 80 // 8.6 Krvácení z tělních otvorů... 80 // 8.6.1 Krvácení z nosu (epistaxe)...80 // 8.6.2 Krvácení z ucha (ottoragie)...81 // 8.6.3 Krvácení z dutiny ústní... 81 // 8.6.4 Zvracení krve (hemateméza)... 82 // 8.6.5 Vykašlávání krve (hemoptýza)... 82 // 8.6.6 Krvácení z močových cest (hematurie)... 82 // 8.6.7 Krvácení z konečníku (enteroragie, meléna)... 83 // 8.6.8 Gynekologická a porodnická krvácení (metroragie)... 83 // 9 Šok... 84 // 9.1 Typy šoku a jejich příčiny... 84 // 9.2 Fáze šoku... 85 // 9.3 Protišoková opatření - 5T... 85 // 9.4 První pomoc... 86 // 10 Křeče, křečové stavy... 87 // 10.1 Epilepsie... 87 // 10.2 Tetanie... 89 // 10.3 Tetanus ... 89 // 10.4 Febrilní křeče... 90 // 10.5 Eklampsie... 90 // 11 Rány... 92 // 11.1 Dělení
ran... 92 // 11.2 Druhy ran... 92 // 11.3 Cizí tělesa v ranách... 95 // 11.4 Cizí tělesa v tělních otvorech... 96 // 11.5 Poranění zvířaty... 97 // Literatura... 98 // Rejstřík... 99 // 7
cnb002409764

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC