Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.02.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(11.3) Půjčeno:34x 
BK
EB
1. vyd.
Praha : Grada, 2012
200 s. ; 21 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-3469-9 (brož.)
ISBN 978-80-247-8336-9 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-8337-6 (online ; epub)
Sestra
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
Popsáno podle tištěné verze
000239978
Obsah // Obsah // Předmluva ... 7 // 1 Základní etické pojmy a teorie {Marek Vácha)... 9 // 1.1 Úvodní myšlenky... 9 // 1.2 Etický problém a postup při jeho řešení... 13 // 1.3 Vztah mezi přírodními vědami a etikou: // co je a co by mělo být... 15 // 1.4 Etika, morálka, mrav... 15 // 1.5 Počátky etiky a problém svobody... 17 // 1.6 Svoboda mezi behaviorismem a genetickým determinismem... 20 // 1.7 Kdo je osoba?... 24 // 1.8 Základní etické teorie...28 // 2 Etika ctností {Jana Heřmanová)... 40 // 2.1 Renesance etiky ctností...40 // 2.2 Pojem ctnost...42 // 2.3 Ctnost a etika v ošetřovatelství...43 // 2.4 Etika pečování ...53 // 3 Etika odpovědnosti {Jana Heřmanová)... 59 // 3.1 Stručný vývoj etiky odpovědnosti...59 // 3.2 Odpovědnost podle Emmanuela Lévinase ...60 // 3.3 Sestra a odpovědnost...66 // 3.4 Odpovědnost a pečování...67 // 4 Důstojnost {Hana Svobodová)... 71 // 4.1 Pojem „lidská důstojnost“...71 // 4.2 Historický pohled na lidskou důstojnost...72 // 4.3 Důstojnost jako právní hodnota...76 // 4.4 Důstojnost a lékařská praxe...79 // 4.5 Lidská důstojnost a sebeurčení v ošetřovatelství ...81 // 5 Etická problematika bolesti a utrpení // {Marie Zvoníčková, Jan Slovák)... 85 // Úvod...- 85 // 5.1 Vymezení utrpení z pohledu filosoficko-etického...— 85 // 5 // Etika v ošetřovatelské praxi // 5.2 Soucit jako reakce na utrpení...87 // 5.3 Utrpení pacienta a role sestry...90 // 5.4 Soucit
a role sestry...93 // 5.5 Utrpení a cíle ošetřovatelské péče...94 // 6 Etické problémy na počátku života (Marek Vácha)... 98 // Úvod...98 // 6.1 Etická problematika asistované reprodukce...98 // 6.2 Etická problematika interrupce...105 // 7 Etické aspekty péče o nemocné dítě (Jana Heřmanová)...120 // Úvod...120 // 7.1 Práva dítěte...120 // 7.2 Práva dětských pacientů...121 // 7.3 Rozhodování o zdravotní péči...125 // 7.4 Vztah sestra - dítě - rodiče - další zdravotníci ...129 // 7.5 Problematika týrání a zanedbávání péče... 131 // 7.6 Rozhodování o péči u extrémně nezralých plodů // a novorozenců s vrozenou vývojovou vadou...135 // 7.7 Ukončení léčby a výživy na jednotce intenzivní péče... 137 // 7.8 Paliativní péče v pediatrii...138 // 8 Etická problematika práce na odděleních intenzivní péče // (Jana Heřmanová)...144 // Úvod...144 // 8.1 Komunikace na oddělení intenzivní péče...144 // 8.2 Odpovědnost sester za péči a „problémoví“ pacienti... 149 // 8.3 Pacient v terminálním stavu na oddělení intenzivní péče.154 // 9 Etické aspekty péče o onkologicky nemocné a umírající pacienty // (Jana Heřmanová)...165 // Úvod...165 // 9.1 Komunikace s těžce nemocným a umírajícím pacientem... 166 // 9.2 Etické problémy na konci života...174 // Rejstřík...198 // Souhrn/Summary... 200 // 6
cnb002409581

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC