Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.04.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(11) Půjčeno:22x 
BK
1. vyd.
Praha : Grada, 2011
213 s. : il., mapy, portréty ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-247-4039-3 (brož.)
Obsahuje bibliografie
Anglické resumé
000239982
Obsah / 5 // Obsah // 0 autorech ...11 // Předmluva ...13 // 1 Úvod ...15 // Literatura a prameny ke kapitole ... // 2 Vymezení cestovního ruchu ...17 // 2.1 Základní pojmy v cestovním ruchu ... 18 // 2.2 Typologie cestovního ruchu ... 19 // 2.2.1 Formy cestovního ruchu ... 19 // 2.2.2 Druhy cestovního ruchu ...20 // 2.3 Specifika trhu cestovního ruchu ...22 // Literatura a prameny ke kapitole ...23 // 3 Vývoj cestovního ruchu ...24 // 3.1 Prvopočátky cestovního ruchu ...25 // 3.2 Moderní cestovní ruch ...25 // 3.3 Novodobý cestovní ruch ...26 // 3.3.1 Československo / Česká republika ...26 // 3.3.2 Cestovní ruch na Západě ...26 // 3.4 Současné období (po roce 1989) ... 27 // 3.4.1 Vývoj v Československu / České republice ...27 // 3.4.2 Charakteristické rysy a požadavky současného cestovního ruchu ...31 // Literatura a prameny ke kapitole ...32 // 4 Faktory ovlivňující cestovní ruch ...34 // 4.1 Lokalizační faktory ...34 // 4.1.1 Přírodní podmínky ...34 // 4.1.2 Společenské atraktivity ...35 // 4.1.3 Význam lokalizačních faktorů pro marketing destinací ...35 // 4.2 Realizační faktory ...35 // 4.2.1 Doprava ...36 // 4.2.2 Infrastruktura služeb ...36 // 4.3 Selektivní (stimulační) faktory ...37 // 4.3.1 Objektivní stimulační faktory ...38 // 4.3.2 Subjektivní stimulační faktory ...39 // Literatura a prameny ke kapitole ...39 // 6 / Cestovní ruch - podnikatelské principy a příležitosti v praxi // 5 Regiony, destinace
... // 5.1 NUTS ...40 // 5.2 Mikroregiony, turistické regiony, euroregiony ...40 // 5.2.1 Mikroregiony ... 40 // 5.2.2 Turistické regiony ... 40 // 5.3 Destinace ... 42 // Literatura a prameny ke kapitole ... // 6 Řízení cestovního ruchu v ČR ...45 // 6.1 Kompetence v oblasti řízení cestovního ruchu ...45 // 6.1.1 Stát (NUTS 1) ... 45 // 6.1.2 Kraje (NUTS 3) ... 46 // 6.1.3 Obce a města (NUTS 5) ... 47 // 6.1.4 Sdružení obcí ... 47 // 6.1.5 Podnikatelský sektor ... 47 // 6.1.6 Turistické informační centrum ...47 // Literatura a prameny ke kapitole ... // 7 Materiálně-technická základna ...49 // 7.1 Ubytovací služby v cestovním ruchu ...49 // 7.1.1 Členění ubytovacích zařízení ... 49 // 7.1.2 Hromadná ubytovací zařízení ...50 // 7.1.3 Individuální ubytovací zařízení ... 5I // 7.1.4 Terminologie ubytovacích služeb ... // 7.1.5 Základní aspekty provozu ubytovacího zařízení ...52 // 7.1.6 Klasifikace ubytovacích zařízení ... 55 // 7.2 Stravovací služby v cestovním ruchu ...56 // 7.2.1 Společné stravování ... 56 // 7.2.2 Catering ... 57 // 7.2.3 Terminologie stravovacích služeb ...53 // 7.2.4 Základní aspekty provozu stravovacího zařízení ...59 // 7.3 Cestovní kanceláře a agentury ... 60 // 7.3.1 Předmět činnosti ... 60 // 7.3.2 Situace na trhu v ČR a zahraničí ...61 // 7.3.3 Specifika služeb cestovních kanceláří ...62 // 7.4 Služby průvodců ... 63 // 7.5 Dopravní služby v cestovním ruchu ...64
// 7.5.1 Železniční doprava ... 65 // 7.5.2 Silniční doprava ... 66 // 7.5.3 Letecká doprava ... 67 // 7.5.4 Vodní (lodní) doprava ... 69 // 7.5.5 Cyklodoprava, cykloturistika ... // Obsah / 7 // 7.5.6 Další druhy dopravy ...-...73 // Literatura a prameny ke kapitole ...73 // 8 Legislativní podmínky pro služby CR ...74 // 8.1 Základní legislativní rámec ...74 // 8.1.1 Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ...74 // 8.1.2 Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ...74 // 8.1.3 Vyhláška MMR o obecných technických požadavcích na stavbu ...75 // 8.1.4 Daň z příjmů ...75 // 8.1.5 Daň z nemovitostí ...76 // 8.1.6 Daň silniční a použití vozidla pro podnikatelské účely ...76 // 8.1.7 Daň z přidané hodnoty, DPH ...77 // 8.1.8 Poplatky koncesionářské a autorské ...77 // 8.1.9 Program statistických zjišťování ...77 // 8.1.10 Požární bezpečnost, bezpečnost práce ...77 // 8.1.11 Další zákony ...77 // 8.2 Legislativa pro ubytovací služby ...78 // 8.2.1 Ubytovací služby - obsahová náplň, živnost ohlašovací volná ...78 // 8.2.2 Hostinská činnost - obsahová náplň, živnost ohlašovací řemeslná ...79 // 8.2.3 Poplatky místní ...79 // 8.2.4 Evidence činností, informační a registrační povinnosti, ochrana osobních údajů ...79 // 8.3 Legislativa pro stravovací služby ...83 // 8.3.1 Vyhláška 252/2004 sb., o požadavcích na pitnou a teplou vodu ...84 // 8.3.2 Podmínky
provozu stravovacího zařízení ... 84 // 8.3.3 HACCP ... 85 // 8.4 Legislativa pro služby cestovních agentur a kanceláří ...87 // 8.4.1 Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu -obsahová náplň, živnost volná ...87 // 8.4.2 Provozování cestovní kanceláře - obsahová náplň, živnost koncesovaná ...87 // 8.4.3 Zájezd, cestovní smlouva ...88 // 8.5 Legislativa pro průvodcovské činnosti ...90 // 8.6 Legislativa pro silniční osobní motorovou dopravu ...90 // 8.7 Další živnosti volné ...91 // 8.8 Pasová a celní služba ...91 // 8.8.1 Schengenský prostor ... 92 // 8.8.2 Víza ...92 // 8.8.3 Celní kontrola ...93 // 8.8.4 Devizová kontrola ...94 // Literatura a prameny ke kapitole ...94 // 9 Využití principů marketingového managementu v cestovním ruchu ...96 // 9.1 Vlastnosti služeb cestovního ruchu ...96 // 9.2 Rozhodovací proces a psychologické aspekty účastníků cestovního ruchu ...98 // 8 / Cestovní ruch - podnikatelské principy a příležitosti v praxi // 9.2.1 Specifika rozhodovacího procesu ... // 9.3 Nástroje marketingu v cestovním ruchu ... // 9.3.1 Strategické analýzy ... // 9.3.2 Marketingová strategie a taktika ... // 9.3.3 Marketingový mix ... // 9.3.4 Product - produkt ... // 9.3.5 Price-cena ... // 9.3.6 Place - distribuce ... // 9.3.7 Promotion - propagace ... // 9.3.8 Packaging - balíčky služeb ... // 9.3.9 Programming - programování ... // 9.3.10 People-lidé
... // 9.3.11 Partnership - partnerství ... // 9.4 Segmentace trhu cestovního ruchu ... // 9.4.1 Proces segmentace ... // 9.4.2 Segmentační kritéria ... // 9.5 Kvalita služeb v cestovním ruchu ... // 9.5.1 Kvalita jako komplexní otázka ... // 9.5.2 Přístupy ? hodnocení kvality ... // 9.5.3 Kvalita z pohledu udržitelnosti v CR ... // 9.6 Marketing destinace ... // 9.6.1 Strategický marketing destinací ... // 9.6.2 Životní cyklus destinace ... // 9.6.3 Velikost destinace a její konkurenceschopnost // 9.6.4 Image destinace ... // 9.6.5 Positioning (umisťování produktu) ... // 9.6.6 Branding (politika značky) ... // 9.6.7 Systémy klíčových produktů (obchodů) ... // 9.6.8 Distribuční sítě ... // Literatura a prameny ke kapitole ... // .. 101 , 102 . 103 . 107 . 108 . 111 . 115 . 122 . 124 . 134 . 136 , 136 // 136 // 137 // 138 // 139 141 // 141 // 142 144 // 149 // 150 // 151 // 152 154 156 158 160 160 161 // 10 Destinační management // 163 // 10.1 Organizace cestovního ruchu v destinaci // Literatura a prameny ke kapitole ... // 163 // 166 // 11 Speciální techniky v cestovním ruchu // 167 // 11.1 Timesharing ... // 11.2 Franchising ... // 11.3 Revenue/yield management (RYM) // 11.3.1 Systémy a procedury ... // 11.3.2 Strategické a taktické plánování ... // 11.3.3 Systémy zpětné vazby ... // Literatura a prameny ke kapitole ... // 167 // 168 // 169 // 170 // 171 // 173 // 174 // Obsah / 9 // 12 Podpora cestovního ruchu z verejných zdrojů
...176 // 12.1 Poslání a struktura podpůrných finančních nástrojů ... 176 // 12.2 Příprava projektu ... 178 // 12.2.1 Prvotní analýza charakteru projektu a finančního zdroje ... 179 // 12.2.2 Základní požadavky na žadatele a projekty ... 180 // 12.2.3 Realizace projektu ... 183 // 12.2.4 Udržitelnost výstupů projektu ... 184 // Literatura a prameny ke kapitole ... 185 // 13 Specifické formy cestovního ruchu ...186 // 13.1 Cestovní ruch dětí a mládeže ... 188 // 13.2 Cestovní ruch seniorů (50+) ... 189 // 13.3 Kongresový a incentivní CR (KIT) ... 190 // 13.4 Golfová turistika ... 192 // 13.5 Lázeňství a wellness ...194 // 13.6 Cestovní ruch na venkově ... 196 // 13.7 Pěší a cykloturistika ...200 // 13.8 Náboženský cestovní ruch ...202 // 13.9 Kosmická turistika ...203 // Literatura a prameny ke kapitole ...203 // Přílohy ...206 // Příloha 1: // Vytvoření metodiky hodnocení vhodnosti investičních záměrů // v rekreační plavbě v ČR ...206 // Příloha 2: // Hodnocení plnění zásad udržitelného cestovního ruchu // v ubytovacím zařízení podle ECEAT Quality Label ...211 // Shrnutí/Summary // 213
(OCoLC)757678064
cnb002219609

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC