Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 24.02.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
3 (hodnocen1 x )
(26.5) Půjčeno:291x 
BK
EB
Vyd. 1.
Praha : Grada, 2012
236 s. : il., portréty ; 21 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-3008-0 (brož.)
ISBN 978-80-247-8319-2 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-8320-8 (online ; epub)
Pedagogika
Dotisk 2015
Obsahuje bibliografii na s. 229-236 a bibliografické odkazy
Popsáno podle tištěné verze
000240209
Úvod // 1. Proces osvojování komunikačních schopností v předškolním věku // 1.1 Vymezení základních pojmú // 1.2 Etapy ontogeneze řeči // 1.3 Aspekty optimálního vývoje řeči // 1.4 Rizikové faktory vývoje řeči // 2. Deficity komunikační schopnosti před zahájením školní docházky // 2.1 Narušený vývoj řeči // Opoidéný vývoj řeči // Vývojová dysfázie // 2.2 Poruchy artikulace // Dyslalie // Vývojová dysartrie // 2.3 Poruchy plynulosti a tempa řeči // Koktavost // Breptavost // 2.4 Poruchy zvuku řeči // Huhňavost // Palatolalie // 2.5 (S)Elektivní mutismus // 2.6 Poruchy hlasu // // 3. Specifika jazykových rovin a potenciál jejich rozvoje u předškolních dětí 72 // 3.1 Foneticko-fonologická rovina 72 // 3.2 Lexikálne-sémantická rovina 75 // 3.3 Morfologicko-syntaktická rovina 80 // 3.4 Pragmatická rovina 83 // 4. Komunikační kompetence v předškolním vzdčlávání // 4.1 Komunikace v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání // Dítě a jeho tělo // Ditě a jeho psychika // Dítě a ten druhý // Děti a společnou // Děti a svět // 4.2 Zastoupení komunikačních kompetencí v projektu Zdravá mateřská škola // 4.3 Komunikace v programu „Začít spolu“ // 4.4 Edukativné stimulační skupiny // 4.5 Komunikace ve výchovném systému Montessori // 4.6 Rozvoj komunikační schopnosti ve Waldorfské pedagogice // 4.7 Podstata komunikace v Daltonském modelu // 5. Podpora rozvoje komunikačních kompetencí v předškolním věku // 5.1 Sluchové vnímání a fonematická diferenciace // Náměty pro rozvoj sluchového vnímání a sluchové diferenciace // 5.2 Zrakové vnímání // Náméty pro rozvoj zrakové percepce // 5.3 Dechová a fonační cvičení // Náměly pro realizaci dechových cvičeni // 5.4 Rozvoj motoriky mluvních orgánů // Náměty pro rozvoj motoriky mluvících orgánů //
5.5 Hrubá motorika // Náměly pro rozvoj hrubé motoriky // 5.6 Jemná motorika a grafomotorika // Náměty pro rozvoj jemné motoriky a grafomotoriky // 6. Vyvození správné výslovnosti // 6.1 Vokály // 6.2 Obouretné konsonanty // 6.3 Retozubné konsonanty // 6.4 Dásňové konsonanty // 6.5 1 Vrchopatrové konsonanty // 6.6 Měkkopatrové konsonanty // 6.7 Hrtanové konsonanty // Použité zdroje
(OCoLC)817050693
cnb002409575

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC