Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 24.09.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(10) Půjčeno:10x 
BK
EB
Příručka
Vyd. 1.
Praha : Grada, 2008
169 s. : il. ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-1625-1 (brož.)
ISBN 978-80-247-6282-1 (online ; pdf)
Vedení lidí v praxi
Obsahuje bibliografii na s. 169
Také máte dojem, že porady jsou "zbytečným mrháním časuu" či "nenasytným žroutem energiee"? Přemýšlíte o tom, jak čas strávený na poradách nepromrhat, jak udělat z porad efektivní setkání pracovníků, namísto nudné hodinky podřimování? Pak je příručka Jak efektivně vést porady určena právě vám. Autorka vás krok za krokem provede základními principy vedení porad, nabídne k tomuto procesu potřebné nástroje a poradí, jak zvládnout a přežít krizové situace, jak využít poradu k motivování, nastartování pracovníků i k prevenci jejich "psychickému vyhořeníí"..
000240241
KOMUNIKACE // Komunikace proč a jak // Základy komunikace naslouchání // Naslouchání a komunikace // Naslouchání sobě // Naslouchání druhým // Úrovně naslouchání // Otázky a komunikace // Otázky uzavřené // Otázky otevřené // Asertivní otázky // Uzavřené versus otevřené otázky // Některé další typy otázek // Čas a komunikace // Jak ovlivňuje čas naši komunikaci // Jak zlepšit komunikaci v čase // Osobní a pracovní vztahy a komunikace // Sebevědomí // Sebedůvěra // Překážky v komunikaci // Sdělení a obsah sdělení // Překážky vnější // Překážky vnitřní // Vysílač-přijímač // Komunikace a porada // Příprava porady // Průběh porady // Koncepce a konstrukce porady // Komunikace na poradě // Komunikace, porady a důslednost // Komunikace, zpětné vazby a důslednost // STRUKTUROVANÁ ŘÍZENÁ DISKUSE JAKO METODA // Vymezení pojmů // Negativní jevy na poradách // Čas a jeho dodržování // Pozornost účastníků porady // Program a téma porad // Osobní komunikace // Další možné příčiny negativních vlivů a nedostatků porad // Týmová práce // Efektivní kulatý stůl® strukturovaná řízená diskuse // Význam strukturované řízené diskuse // Vliv strukturované řízené diskuse na efektivitu práce // METODIKA STRUKTUROVANÉ ŘÍZENÉ DISKUSE // Účastníci strukturované řízené diskuse // Facilitátor // Prezentující // Účastníci diskuse // Zapisovatel // Fáze strukturované řízené diskuse //
Příprava // Průběh // Zpracování porady výstupy // Realizace úkolů // Role účastníků ve strukturované řízené diskusi // Koncepce strukturované řízené diskuse náměty // Úvodní fáze // Práce v průběhu porady // Závěr porady // PŘÍKLADY STRUKTUR PRO NĚKTERÉ KONKRÉTNÍ PŘÍPADY // Příklad č. 1 : základní struktura porady // Příklad č. 2: struktura porady k projektovému zadání // Příklad č. 3: struktura porady prodejního týmu // Příklad č. 4: struktura porady managementů dvou nebo více různých hierarchických úrovní // PŘÍPADOVÉ STUDIE // Případová studie č. 1 : strukturovaná řízená diskuse k tématu porada // Případová studie č. 2: řízená diskuse k tématu „strategie změn" // NÁSTROJE A METODY // Metody // Stanovení cílů // SMART plán, SMART cíle // GROW model // Podmínky úspěchu // Strategie win-win // Myšlenkové mapy mind maps // SWOT analýza // Deníček // Brainstorming ’ // Facilitace // Metoda šesti klobouků // Vlastní formuláře // Náčrt tématu základní // Náčrt tématu základní popis projektu // Pravidla chovaní na poradě vedené formou strukturované řízené diskuse // Analýza porady // SMART plán // DOPORUČENÁ LITERATURA
(OCoLC)237071614
cnb001800848

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC