Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(7) Půjčeno:7x 
BK
Příručka
Vyd. 1.
Praha : Grada, 2008
169 s. : il. ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-247-1625-1 (brož.)
Vedení lidí v praxi
Obsahuje bibliografii na s. 169
000240241
KOMUNIKACE -- Komunikace proč a jak -- Základy komunikace naslouchání -- Naslouchání a komunikace -- Naslouchání sobě -- Naslouchání druhým -- Úrovně naslouchání -- Otázky a komunikace -- Otázky uzavřené -- Otázky otevřené -- Asertivní otázky -- Uzavřené versus otevřené otázky -- Některé další typy otázek -- Čas a komunikace -- Jak ovlivňuje čas naši komunikaci -- Jak zlepšit komunikaci v čase -- Osobní a pracovní vztahy a komunikace -- Sebevědomí -- Sebedůvěra -- Překážky v komunikaci -- Sdělení a obsah sdělení -- Překážky vnější -- Překážky vnitřní -- Vysílač-přijímač -- Komunikace a porada -- Příprava porady -- Průběh porady -- Koncepce a konstrukce porady -- Komunikace na poradě -- Komunikace, porady a důslednost -- Komunikace, zpětné vazby a důslednost -- STRUKTUROVANÁ ŘÍZENÁ DISKUSE JAKO METODA -- Vymezení pojmů -- Negativní jevy na poradách -- Čas a jeho dodržování -- Pozornost účastníků porady -- Program a téma porad -- Osobní komunikace -- Další možné příčiny negativních vlivů a nedostatků porad -- Týmová práce -- Efektivní kulatý stůl® strukturovaná řízená diskuse -- Význam strukturované řízené diskuse -- Vliv strukturované řízené diskuse na efektivitu práce -- METODIKA STRUKTUROVANÉ ŘÍZENÉ DISKUSE -- Účastníci strukturované řízené diskuse -- Facilitátor -- Prezentující -- Účastníci diskuse -- Zapisovatel -- Fáze strukturované
řízené diskuse -- Příprava -- Průběh -- Zpracování porady výstupy -- Realizace úkolů -- Role účastníků ve strukturované řízené diskusi -- Koncepce strukturované řízené diskuse náměty -- Úvodní fáze -- Práce v průběhu porady -- Závěr porady -- PŘÍKLADY STRUKTUR PRO NĚKTERÉ KONKRÉTNÍ PŘÍPADY -- Příklad č. 1 : základní struktura porady -- Příklad č. 2: struktura porady k projektovému zadání -- Příklad č. 3: struktura porady prodejního týmu -- Příklad č. 4: struktura porady managementů dvou nebo více různých hierarchických úrovní -- PŘÍPADOVÉ STUDIE -- Případová studie č. 1 : strukturovaná řízená diskuse k tématu porada -- Případová studie č. 2: řízená diskuse k tématu „strategie změn" -- NÁSTROJE A METODY -- Metody -- Stanovení cílů -- SMART plán, SMART cíle -- GROW model -- Podmínky úspěchu -- Strategie win-win -- Myšlenkové mapy mind maps -- SWOT analýza -- Deníček -- Brainstorming ’ -- Facilitace -- Metoda šesti klobouků -- Vlastní formuláře -- Náčrt tématu základní -- Náčrt tématu základní popis projektu -- Pravidla chovaní na poradě vedené formou strukturované řízené diskuse -- Analýza porady -- SMART plán -- DOPORUČENÁ LITERATURA
(OCoLC)237071614
cnb001800848

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC