Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 06.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
2.0 (hodnocen2 x )
(28.3) Půjčeno:444x 
BK
Příručka
3. vyd.
Praha : Portál, 2012
407 s. : il. ; 22 cm

objednat
ISBN 978-80-262-0219-6 (váz.)
Terminologický slovník
Obsahuje bibliografie a rejstřík
000240401
Obsah // Poděkování... 15 // Slovo úvodem ... 17 // Předmluva - Začíná nová válka paradigmat?... 19 // 1 Základy metodologie védy... 25 // 1.1 Věda a výzkum... 27 // 1.2 Vědecká teorie... 29 // 1.3 Metodologie... 32 // 1.4 Výzkumný proces... 36 // 1.5 Souhrn... 41 // 2 Kvantitativní, kvalitativní a smíšený výzkum... 43 // 2.1 Kvantitativní výzkum... 44 // 2.2 Kvalitativní výzkum... 47 // 2.3 Vztah mezi kvalitativním a kvantitativním výzkumem... 54 // 2.4 Smíšený výzkum... 58 // 2.5 Souhrn... 61 // 3 Vývoj kvalitativního výzkumu, školy a teorie... 63 // 3.1 Stručná historie kvalitativního výzkumu... 63 // 3.2 Kritika kvantitativního přístupu... 67 // 3.3 Hermeneutika ... 70 // 3.4 Fenomenologie... 73 // 3.5 Chicagská škola ... 75 // 3.5.1 Americký pragmatismus... 77 // 3.5.2 Symbolický interakcionismus... 80 // 3.5.3 Etnometodologie... 86 // 3.6 Frankfurtská škola... 87 // 3.7 Konstruktivismus... 89 // 3.8 Subtilní realismus ... 95 // 3.9 Konstruktivistický realismus... 98 // 3.10 Souhrn...100 // 5 // KVALITATIVNÍ VÝZKUM // 4 Základní přístupy kvalitativního výzkumu...101 // 4.1 Případová studie...102 // 4.2 Etnogralický výzkum...115 // 4.3 Zakotvená teorie...123 // 4.4 Fenomenologické zkoumání...126 // 4.5 Biografický výzkum...128 // 4.6 Zkoumání dokumentů...130 // 4.7 Historický výzkum...132 // 4.8 Akční výzkum...136 // 4.9 Kritický výzkum...138 // 4.10 Souhrn...141 // 5 Návrh plánu výzkumu...143
// 5.1 Zajištční kvality výzkumu...145 // 5.2 Triangulace...147 // 5.3 Způsoby výbčru ...148 // 5.3.1 Předem daná struktura výbčru...149 // 5.3.2 Postupné určení výběrové struktury...149 // 5.3.3 Replikační mnohopřípadové studie...150 // 5.3.4 Doporučení pro volbu výběru...151 // 5.4 Etické otázky výzkumu ...153 // 5.4.1 Soukromí...153 // 5.4.2 Informovaný souhlas...154 // 5.4.3 Emoční bezpečí ...154 // 5.4.4 Zatajení cílů a okolností výzkumu...154 // 5.4.5 Reciprocita...154 // 5.5 Projekt kvalitativní studie...155 // 5.6 Souhrn...159 // 6 Metody získávání dat...161 // 6.1 Kvalitativní dotazování...164 // 6.1.1 Kvalitativní rozhovor - základní taktiky...166 // 6.1.2 Strukturovaný rozhovor s otevřenými otázkami...173 // 6.1.3 Rozhovor pomocí návodu ...174 // 6.1.4 Neformální rozhovor...175 // 6.1.5 Narativní rozhovor...176 // 6.1.6 Fenomenologický rozhovor...180 // 6.1.7 Skupinová diskuse, skupinové interview a vyprávění . . 182 // 6.1.8 Další techniky dotazování...186 // 6 // OBSAH // 6.2 Pozorování...191 // 6.2.1 Zúčastnčné pozorování...193 // 6.2.2 Nezúčastněné a strukturované pozorování...201 // 6.3 Dokumenty a fyzická data...204 // 6.4 Souhrn...206 // 7 Příprava, kódování a zobrazování dat...207 // 7.1 Techniky transkripce...208 // 7.1.1 Doslovná transkripce...208 // 7.1.2 Komentovaná transkripce ...208 // 7.1.3 Shrnující protokol ...209 // 7.1.4 Selektivní protokol...210 // 7.2 Návrh
kategoriálních systémů...211 // 7.3 Vytváření typologií, ideální typy...212 // 7.4 Zobrazovací prostředky ...213 // 7.4.1 Tabulky...214 // 7.4.2 Grafy, mapy, vývojová schémata...216 // 7.5 Rámcová analýza...217 // 7.6 Souhrn...220 // 8 Metody vyhodnocování a interpretace...223 // 8.1 Analýza dat případové studie...226 // 8.1.1 Porovnání se zvolenou konfigurací hodnot...235 // 8.1.2 Vytvoření explanace...235 // 8.1.3 Analýza časové řady...235 // 8.1.4 Porovnávání případů...236 // 8.1.5 Analytická indukce...236 // 8.2 Analýza dat v etnografické studii ...238 // 8.3 Zakotvená teorie - metoda analýzy ...243 // 8.3.1 Tři druhy kódování...246 // 8.3.2 Poznámkování...256 // 8.3.3 Metodologické problémy při aplikaci...257 // 8.4 Další přístupy ? analýze dat...260 // 8.4.1 Objektivní hermeneutika...261 // 8.4.2 Hermeneutika autobiografického vyprávění...262 // 8.4.3 Analýza konverzace a analýza diskurzu...265 // 8.4.4 Fenomenologická interpretace...268 // 8.5 Souhrn...270 // 7 // kvalitativní výzkum // 9 Smíšené strategie... // 9.1 Tradiční přístupy... // 9.2 Fázové modely (sekvenční a paralelní) // 9.2.1 Simultánní kombinování . . . // 9.2.2 Sekvenční kombinování . . . // 9.3 Jednofázové plány smíšených modelů // 9.4 Integrace smíšených modelů... // 9.5 Pragmatismus a smíšené strategie . . // 9.6 Souhrn... // 273 // 275 // 278 // 279 279 283 285 288 290 // 10 Evaluační výzkum...
10.1 Základní modely evaluačního výzkumu...295 // 10.2 Smíšené modely evaluace...300 // 10.2.1 Evaluace zaměřená na uživatele podle Pattona ...301 // 10.2.2 Realistická evaluace podle Pawsona a Tilleyho...302 // 10.2.3 Evaluační případová studie podle Yina ...303 // 10.3 Plánování evaluace...305 // 10.4 Souhrn...315 // 11 Výzkumná zpráva... // 11.1 Základní forma výzkumné zprávy...318 // 11.1.1 Úvod...319 // 11.1.2 Přehled dosavadních poznatků...319 // 11.1.3 Metody...320 // 11.1.4 Výsledky...321 // 11.1.5 Diskuse, shrnující závěry ...322 // 11.2 Různé způsoby podání zprávy...323 // 11.2.1 Zpráva o případové studii ...323 // 11.2.2 Zpráva o etnografickém výzkumu...325 // 11.2.3 Zpráva o výzkumu pomocí zakotvené teorie...327 // 11.2.4 Zpráva o smíšeném výzkumu...328 // 11.2.5 Zpráva o evaluačním výzkumu...329 // 11.3 Souhrn...335 // 12 Hodnocení kvality výzkumu ... // 12.1 Kritéria validity podle Maxwella... // 12.2 Kritéria validity podle Lincolnové a Guby // 12.2.1 Důvěryhodnost... // 12.2.2 Přenositelnost ... // 12.2.3 Hodnověrnost... // 12.2.4 Potvrditelnost... // 337 // 338 // 340 // 341 341 // 341 // 342 // 8 // OBSAH // 12.3 Kritéria pro případové studie podle Yina ...343 // 12.4 Realistický systém kritérií kvality...344 // 12.5 Souhrn...350 // 13 Systematický přehled, sekundární analýza a metaanalýza...351 // 13.1 Sekundární analýza...353 // 13.2 Využití kvalitativního výzkumu
v metaanalýze...354 // 13.3 Systematické přehledy kvalitativního a smíšeného výzkumu . . 356 // 13.3.1 Kvantitativní obsahová analýza...361 // 13.3.2 Přehled případů...362 // 13.3.3 Rámcová analýza...362 // 13.3.4 Metastudie...363 // 13.3.5 Techniky Milese a Hubermana...364 // 13.3.6 Zakotvená teorie...364 // 13.3.7 Metactnografic...365 // 13.4 Realistická syntéza evaluace intervencí...367 // 13.5 Souhrn...371 // 14 Informační technologie a informace v kvalitativním výzkumu . . . 373 // 14.1 Vyhledávání informací o kvalitativním výzkumu...373 // 14.2 Organizace a analýza kvalitativních dat pomocí počítače ... 377 // 14.2.1 Programové systémy...378 // 14.2.2 Kritéria pro výbčr programů...379 // 14.2.3 Čtyři způsoby zpracování kvalitativních dat...379 // 14.2.4 Analýza rozhovorů pomocí počítačového programu . . . 383 // 14.3 Zdroje informací o kvalitativním výzkumu...385 // Stručný výkladový slovník anglických odborných výrazů...388 // Literatura...394 // Rejstřík...404 // 9
(OCoLC)867818643
cnb002414967

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC