Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 27.02.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(13.7) Půjčeno:41x 
BK
Příručka
Vyd. 2.
Praha : Portál, 2012
197 s. : il., faksim. ; 23 cm

objednat
ISBN 978-80-262-0194-6 (brož.)
Obsahuje bibliografii na s. 195-197
000240440
Obsah // 1 Můj život s dyslexii...9 // Mé poválečné dětství (výpověď matky)...9 // Syn Jaroslav a dcera Maruška...12 // Třetí dítě - syn Jan...14 // 2 Je dyslexic závažná porucha?...25 // 2.1 Významní jedinci s poruchami učení...25 // 2.2 Štěstí a spokojenost pro děti i dospělé s dyslexií...27 // 2.3 Je možné dyslexii „vyléčit“, nebo přetrvává po celý život? ...29 // 3 Proč někteří lidé špatně čtou? Co je - co není dyslexie...33 // 3.1 Co je čtení?...34 // 3.2 To není porucha, pouze špatné čtení. Hyperlexie ...35 // Hyperlexie a vyspělí čtenáři...35 // Průměrní a podprůměrní čtenáři...37 // 3.3 Dyslexie a diagnostika dyslexie...39 // Pedagogicko-psychologické poradny...40 // Pozitivní a negativní dopad diagnózy...41 // 4 Příčiny dyslexie...43 // 4.1 Dědičnost...43 // 4.2 Neuropsychický vývoj...44 // 4.3 Hormonální změny...46 // 4.4 Biochemické změny...47 // 4.5 Chronický zánět středního ucha - nová hypotéza dyslexie?...48 // 5 Poznávací procesy a jejich vliv na čtení...51 // 5.1 Řeč...51 // Vývoj řeči...52 // Artikulace...53 // Slovní zásoba ...56 // Jazykový cit...56 // Rychlé jmenování (Rapid Naming)...56 // 5.2 Sluchové vnímání...57 // 5.3 Zrakové vnímání...59 // 5.4 Pravo-levá a prostorová orientace...60 // 5.5 Orientace v čase...60 // 5.6 Paměť...61 // 5.7 Koncentrace pozornosti...62 // 5.8 Proces automatizace...62 // 6 Projevy dyslexie (dysgrafie, dysortografie)...65
// 6.1 Dyslexie...65 // 6.2 Dysgrafie...66 // 6.3 Dysortografie...68 // 6.4 Vliv poruchy na citový a sociální vývoj...71 // 7 Diagnostika v předškolním věku...75 // 7.1 Cíle časné diagnostiky...75 // 7.2 Rizikové dítě v předškolním věku...76 // 7.2.1 Skála rizika dyslexie - Marta Bogdanowicz...80 // 7.2.2 Test rizika poruch čtení a psaní pro rané školáky // (Anna Kuchařská, Dana Svancarová) ...83 // 7.2.3 Sheffieldský screeningový test dyslexie...84 // 7.2.4 Výzkumy ve Finsku a Holandsku...87 // 7.2.5 Přehled rizikových oblastí...91 // 8 Naše i zahraniční zkušenosti s předškoláky...95 // S.l Předškolní příprava v ČR... 95 // x.2 Zahraniční zkušenosti s předškolními dětmi...97 // S3 Metoda Dobrého startu...100 // 83.1 Ověřování metody v Polsku...100 // 83.2 Metoda Dobrého startu v České republice, její cíle a obsah.100 // S33 Přínos Metody Dobrého startu...103 // Jak pomoci - doporučení...105 // - Rozvíjení řeči...105 // P rozumění řeči...105 // Expresívni řeč (mluvem)...109 // Výslovnost (artikulace)...114 // 9.2 Rozvíjení sluchového vnímání...114 // Neřečové zvuky...114 // Řečové zvuky...115 // 9.3 Rozvíjení zrakového vnímání...126 // 9.4 Cvičení pravo-levé a prostorové orientace...134 // 9.5 Cvičení orientace v čase...134 // 9.6 Cvičení koncentrace pozornosti...135 // 9.7 Posilování smyslu pro serialitu a intermodalitu...136 // 9.8 Pomoc rodičům...137 // 10 Učit číst,
psát a počítat v předškolním věku?...139 // 10.1 Jak to bylo dříve?... 139 // 10.2 Jak je to dnes a co je možné doporučit...140 // 11 Rizikové dítě v předškolním věku a cizí jazyk ...143 // 11.1 Cizí jazyk a bilingvní výchova...143 // 11.2 Časná výuka cizího jazyka ...144 // 12 Co předškolnímu dítěti prospívá, co škodí...149 // 12.1 Předčítání knížek - Ano!...149 // 12.2 Počítače a televize - Ano, ale...150 // 12.3 Nepřiměřené nároky - Ne!...153 // 12.4 Technické hračky, hotové hry? - Velmi omezeně!...153 // 12.5 Nekritický obdiv rodičů? - Ne!...154 // 12.6 Bude lepší domácí učení? - Asi ne...154 // 13 Další poruchy učení. Poruchy chování...157 // 13.1 Dyskalkulie... 157 // Projevy dyskalkulie...158 // Vývoj aritmetických schopností v předškolním věku...158 // 13.2 Dyspraxie...167 // Zahraniční pojetí dyspraxie...167 // Projevy dyspraxie...168 // Diagnostika dyspraxie ...171 // Rozvíjení pohybových dovedností v předškolním věku...173 // Tělové schéma...174 // 13.3 Dysmúzie...176 // 13.4 ADHD - porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou. // ADD - porucha pozornosti bez hyperaktivity a impulzivity...177 // Příčiny ADHD...178 // Projevy ADHD...178 // Diagnostika ADHD...179 // Jak pomoci dítěti s ADHD...181 // 14 Levaci ví...183 // 14.1 Čím je způsobeno leváctví nebo praváctví...184 // 14.2 Diagnostika laterality...185 // 14.3 Leváctví a čtení...188 // 15 Právní normy a institucionální zajištění diagnostiky...191 // Literatura...195
(OCoLC)817047870
cnb002387250

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC