Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.04.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(24.3) Půjčeno:170x 
BK
Vyd. 2.
Praha : Portál, 2012
317 s. ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-262-0216-5 (váz.)
Obsahuje bibliografii na s. 291-292 a rejstřík
000240452
Úvod ...9 // 1 Obecné otázky ...13 // Psychologie v psychiatrii ...13 // Dějiny psychiatrie ... 14 // Sociální psychiatrie ...21 // Transkulturální psychiatrie ...27 // Pojetí normality ...31 // Etiopatogeneze psychických poruch ...35 // Etické problémy v psychiatrii ...35 // Psychiatrické vyšetření ...39 // Psychodiagnostika obecně ...47 // Psychiatrické terapie ...57 // Biologická léčba ...57 // Psychoterapie ...74 // Sociální terapie ... 79 // Organizace psychiatrické péče ...80 // Klasifikace v psychiatrii (klasifikační systémy) ...82 // 2 Psychopatologie (Obecná psychiatrie) ...85 // Poruchy vnímání ...86 // Nepatické poruchy vnímání ...86 // Patické poruchy vnímání ...87 // Poruchy pozornosti ...92 // Nepatické poruchy pozornosti ...93 // Patické poruchy pozornosti ...94 // Poruchy paměti ...94 // Kvantitativní poruchy paměti ...95 // Kvalitativní poruchy paměti ...96 // Poruchy myšlení ...9? // Kvantitativní poruchy myšlení ...97 // Kvalitativní poruchy myšími ...9? // Poruchy řeči ...103 // Poruchy inteligence ...105 // Mentální retardace ...105 // Demence ...107 // Sociální zanedbanost ...107 // Poruchy pudů ...108 // Pudy směřující k zachování individua ...108 // Pudy směřující k zachování rodu ...110 // Pud sdružovací (sociální) ...114 // Pud pro zpříjemnění existence ...115 // Poruchy emotivity ...115 // Poruchy afektů ...116 // Poruchy nálad ...119 // Poruchy citů ...120 // Poruchy vášní ...122 // Poruchy vůle ...122 // Poruchy jednání ...123 // Kvantitativní poruchy jednání ...123 // Kvalitativní poruchy jednání ...123 // Neadaptivní psychické reakce ...12? // Poruchy vědomí ...130 // Kvantitativní poruchy vědomí ...131 // Kvalitativní poruchy vědomí ...131 // Poruchy spánku ...134 // Poruchy osobnosti ...135 //
3 Speciální psychiatrie ...139 // Organické duševní poruchy včetně symptomatických (F00-09) ...139 // Základní charakteristika ...139 // Epidemiologie ...140 // Etiopatogeneze ...140 // Nejvýznamnější jednotlivé formy a jejich klinický obraz ...141 // Diagnostika a diferenciální diagnostika ...144 // Nejčastější otázky pro psychologa ...145 // Léčba ...153 // Duševní poruchy a poruchy chování vyvolané účinkem psychoaktivních látek F10-19 ...159 // Základní charakteristika ...159 // Základní pojmy ...159 // Epidemiologie. 160 // Etiopatogeneze ...161 // Jednotlivé typy závislostí, klinický obraz ...161 // Diagnostika a diferenciální, diagnostika ...171 // Nejčastější otázky pra psychologa ...171 // Léčba ...174 // Možnosti prevence a léčby kognitivního deficitu způsobeného návykovými látkami ...179 // Schizofrenie, schizofrenní poruchy a poruchy s bludy (F20-29) ...181 // Základní charakteristika ...181 // Epidemiologie ...182 // Etiopatogeneze ...182 // Nejvýznamnější jednotlivé formy a jejich klinický obraz ....183 // Diagnostika a diferenciální diagnostika ...188 // Nejčastější otázky pro psychologa ...190 // Léčba ...195 // Poruchy nálady (F30-39) ...201 // Základní charakteristika ...201 // Epidemiologie ...201 // Etiopatogeneze ...202 // Jednotlivé formy a jejich klinický obraz ...203 // Diagnostika a diferenciální diagnóza ...20? // Úloha psychologa ...209 // Léčba ...213 // Neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem a somatoform uf poruchy (F40-49) ...223 // Základní charakteristika ...223 // Epidemiologie ...224 // Etiopatogeneze ...225 // Nejvýznamnější jednotlivé formy a jejich klinický obraz ...226 // Diagnostika a diferenciální diagnóza ...232 // Úloha psychologa ...234 // Léčba ...237 //
Behaviorální syndromy spojené s fyziologickými poruchami a somatickými faktory (F50-59) ...244 // Základní charakteristika ...244 // Epidemiologie ...244 // Etiopatogeneze ...245 // Jednotlivé formy a klinický obraz ...246 // Diagnostika a diferenciální diagnostika ...250 // Nejčastější otázky pro psychologa ...251 // Léčba syndromů spojených s fyziologickými, poruchami a somatickými faktory ... 252 // Poruchy osobnosti a chování u dospělých (F60-69) ...255 // Základní charakteristika ...255 // Epidemiologie ...256 // Etiopatogeneze ...256 // Najvýznamnejší jednotlivé formy a. klinický obraz ...257 // Diagnostika a diferenciální diagnostika ...263 // Nejčastější otázky pro psychologa ...264 // Léčba poruch osobnosti a chování dospělých ...265 // Mentální retardace (F70-79) ...268 // Základní charakteristika ...268 // Epidemiologie ...268 // Etiopatogeneze ...268 // Jednotlivé formy a klinický obraz ...269 // Diagnostika a diferenciální diagnostika ...271 // Nejčastější otázky pro psychologa ...271 // Léčba mentální retardace ...272 // Problematika psychiatricko-psychologického přístupu u vybraných subpopulací ...273 // Agresivní a neklidný nemocný ...273 // Nemocný se suicidálními tendencemi ...275 // První psychotické epizody (první epizody schizofrenie) ...277 // Komorbidita deprese a somatických onemocnění ...278 // Menšiny a jejich problematika ...282 // Týrané dítě ...283 // Znásilněni ...285 // Terorismus a jeho psychiatricko-psychologické odezvy ...285 // Problematika péče o umírajícího ...288 // Přílohy ...291 // Seznam literatury ...291 // Seznam zkratek ...293 // Duševní poruchy a poruchy chování (MKN-10) ...296 // Rejstřík ...311
(OCoLC)867818617
cnb002414899

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC