Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.09.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
3., rozš. vyd.
Praha : Ekopress, 2010
225 s. : il. ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-86929-68-2 (brož.)
Obsahuje bibliografii na s. 218-222 a rejstřík
000240529
1 ÚVOD -- 2 FINANČNÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY ROZHODOVÁNÍ PODNIKU -- 2.1 Přístupy k měření výkonnosti podniku -- 2.2 Účetní ukazatele výkonnosti -- 2.3 Ekonomické ukazatele -- 2.4 Tržní ukazatele výkonnosti -- 2.5 Value drivers -- 2.6 Shrnutí -- 3 VYBRANÉ METODICKÉ POSTUPY -- 3.1 Vymezení volných finančních toků -- 3.2 Časová hodnota peněz -- 3.3 Metody kvantifikace vlivu determinujících činitelů analýzy odchylek -- 3.4 Riziko -- 3.5 Metody oceňování za rizika a flexibility -- 3.6 Shrnutí -- 3.7 Řešené příklady -- 4 FINANČNÍ VÝKAZY -- 4.1 Rozvaha -- 4.2 Výkaz zisku a ztráty -- 4.3 Výkaz cash flow -- 4.4 Shrnutí -- 4.5 Řešené příklady -- 5 FINANČNÍ ANALÝZA -- 5.1 Zdroje informací pro finanční analýzu -- 5.2 Metody finanční analýzy -- 5.3 Způsoby srovnání výsledků finančních analýz -- 5.4 Poměrové ukazatele -- 5.5 Vybrané obecné vztahy podnikových fínancí -- 5.6 Pyramidový rozklad finančních ukazatelů -- 5.7 Souhrnné modely hodnocení finanční úrovně -- 5.8 Shrnutí -- 5.9 Řešené příklady -- 6.1 Náklady na celkový kapitál -- 6.2 Kapitálová struktura a náklady kapitálu -- 6.3 Náklady na cizí kapitál -- 6.4 Náklady na vlastní kapitál -- 6.5 Shrnutí -- 6.6 Řešené příklady -- 7.1 Klasifikace investičních projektů -- 7.2 Charakteristika a návaznosti fází investičního procesu -- 7.3 Zdroje financování investic -- 7.4 Hodnocení investičních projektů -- 7.5 Parametry
hodnocení projektu -- 7.6 Kritéria hodnocení nezadlužených projektů -- 7.7 Rozšíření a zobecnění ekonomických kritérií hodnocení projektů -- 7.8 Volba způsobu financování investičního projektu -- 7.9 Shrnutí -- 7.10 Přílohy a řešené příklady -- 6 -- NÁKLADY KAPITÁLU -- 7 -- INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ -- 8 -- OCEŇOVÁNÍ PODNIKU -- 8.1 -- Kapitálová struktura a hodnota firmy -- 8.2 -- Výnosové metody oceňování -- 8.3 -- Majetkové metody ocenění -- 8.4 Metody komparativní_— -- 8.5 Kombinované metody -- 8.6 Fázové metody -- 8.7 Rozšíření metod oceňování podniků -- 8.8 Shrnutí — -- 8.9 Řešené příklady -- 9 APLIKACE REÁLNÝCH OPCÍ -- 9.1 Finanční deriváty -- 9.2 Oceňování opcí -- 9.3 Reálné opce -- 9.4 Shrnutí -- 9.5 Řešené příklady
(OCoLC)724300071
cnb002178991

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC