Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:3x 
BK
1. vyd.
Praha : Grada, 2009
233 s. : il. ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-247-2974-9 (brož.)
Prosperita firmy
Obsahuje bibliografii na s. 225-226 a rejstřík
Anglické resumé
000240533
Části -- Obecný úvod do problematiky řízení nákladů -- 1 Co znamená řízení nákladů a proč potřebujeme náklady „řídit" -- 1.1 Jak snížit náklady podniku -- 1.2 Na které náklady se zaměřit -- 1.3 Účetnictví jako základní zdroj informací -- 1.4 Management nákladů -- 2 Náklady podniku v minulosti a dnes -- 2.1 Pojetí nákladů účetní náklady vs. manažerské náklady -- 2.2 Nákladové kategorie a termíny -- 2.2.1 Druhové členění nákladů -- 2.2.2 Rozdělení nákladů podle účelu, k němuž byly vynaloženy -- 2.2.3 Kalkulační členění nákladů -- 2.2.4 Klasifikace nákladů ve vztahu k objemu prováděných výkonů -- 2.2.5 Relevantní a irelevantní náklady -- 2.2.6 Utopené náklady -- 2.2.7 Oportunitní náklady -- 2.3 Modelování nákladů -- 2.3.1 Analýza bodu zvratu (Cost-Volume Profit Analysis) -- 2.3.2 Provozní páka -- 2.4 Přiřazování nákladů objektu nákladová alokace -- 2.5 Proč potřebujeme náklady řídit jinak než dři ve -- 2.6 Nákladové objekty jak najít odpovědi na otázky týkající se nákladů a výkonů podniku -- 3 Nákladové kalkulace základ nákladového řízení -- 3.1 Jak využít kalkulace pro různé účely -- 3.2 Struktura nákladů v rámci kalkulace -- 3.3 Základní typy nákladových kalkulací -- 3.4 Speciální typy nákladových kalkulací -- 3.4.1 Kalkulace dělením -- 3.4.2 Kalkulace sdružených výkonů -- 3.4.3 Dynamická kalkulace -- 4 Tradiční přirážkové
kalkulace a jejich nedostatky -- 4.1 Základní principy přirážkové kalkulace -- 4.1.1 Režijní přirážky a sazby -- 4.1.2 Sumační a diferencovaná varianta přirážkové kalkulace -- 4.1.3 Přirážková kalkulace v sektoru služeb -- 4.2 Stanovení výše a struktury režijních přirážek a sazeb -- 4.2.1 Střediskové sazby režijních nákladů -- 4.3 V čem je přirážková kalkulace nepřesná -- 4.3.1 Negativní dopady nesprávného přiřazení režijních nákladů -- 4.3.2 Problém úzkého místa u režijních středisek -- 4.4 Jak správně využít přirážkovou kalkulaci a nastavit systém režijních přirážek -- 5 Kalkulace variabilních nákladů (metoda krycího příspěvku) -- 5.1 Základní principy kalkulace variabilních nákladů -- 5.2 Využití kalkulace variabilních nákladů v praxi -- 5.2.1 Stanovení optimálního sortimentu -- 5.2.2 Podpora cenových rozhodování -- 5.2.3 Varianty aplikace kalkulace variabilních nákladů -- 5.3 Výhody a omezení kalkulace variabilních nákladů -- Část II -- Moderní metody řízení nákladů v podnikové praxi -- 6 Kalkulace nákladů podle aktivit -- 6.1 Základní filozofie kalkulace podle aktivit -- 6.1.1 Tok nákladů v ABC kalkulaci -- 6.1.2 Aktivity -- 6.1.3 Vztahové veličiny (příčiny) -- 6.1.4 Míra výkonu aktivity -- 6.1.5 Náklady a procesy v ABC kalkulaci -- 6.2 Základní etapy tvorby ABC systému -- 6.2.1 Úprava účetních dat -- 6.2.2 Definice struktury ABC systému
-- 6.2.3 Procesní nákladová analýza přiřazení nákladů aktivitám -- 6.2.4 Analýza aktivit definice vztahových veličin, kalkulace jednotkových nákladů aktivit -- 6.2.5 Přiřazení nákladů aktivit nákladovým objektům -- 6.3 Jaké informace ABC metoda poskytuje a jak je možné je využít -- 6.3.1 Zpětná analýza nákladů -- 6.3.2 Měření výkonu aktivit -- 6.3.3 Analýza ziskovosti zákazníků -- 6.3.4 Multidimenzionální analýza -- 6.3.5 Modelování scénářů -- 6.4 Implementace ABC -- 6.4.1 Fáze I: Analýza -- 6.4.2 Fáze II: Tvorba modelu -- 6.4.3 Fáze III: Uvedení do provozu -- 6.5 Překážky při budování ABC systému -- 6.6 Využití ABC doma a ve světě -- 6.7 Vliv aplikace metody ABC na výkonnost firem -- 7 Řízení podle aktivit (ABM) a jeho vazby na ostatní disciplíny nákladového řízení -- 7.1 Podpora strategií -- 7.2 Analýza procesů a aktivit -- 7.3 Účtování s časovou hodnotou peněz -- 7.4 Řízení plýtvání a kvality -- 7.5 Řízení ziskovosti -- 7.6 Benchmarking -- 7.6.1 Nákladový benchmarking -- 7.7 Outsourcing -- 7.7.1 Vztah outsourcingu a ABC přístupu -- 8 Strategické nástroje nákladového řízení -- 8.1 Kalkulace cílových nákladů -- 8.1.1 Postup tvorby kalkulace cílových nákladů -- 8.1.2 Výhody a omezení kalkulace cílových nákladů -- 8.1.3 Kaizen costing -- 8.2 Kalkulace životního cyklu výrobku -- 8.2.1 Tvorba kalkulace životního cyklu -- 8.2.2 Využití kalkulace životního
cyklu -- 9 Moderní systémy rozpočtování -- 9.1 Tradiční systémy rozpočtování a jejich omezení -- 9.1.1 Fáze rozpočtovacího procesu -- 9.1.2 Nedostatky tradičních způsobů tvorby a hodnocení rozpočtů -- 9.2 Nové přístupy k rozpočetnictví -- 9.3 Activity-Based Budgeting -- 9.3.1 Základní etapy ABB procesu -- 9.3.2 Rozdíly mezi ABB a tradičním rozpočetnictvím -- 9.4 Beyond Budgeting -- 9.4.1 Základní principy Beyond Budgeting -- 9.4.2 Implementace Beyond Budgeting -- 9.5 Zero-Based Budgeting -- 9.5.1 Základní charakteristiky ZBB -- 9.5.2 Výhody a nevýhody ZBB -- Závěr
(OCoLC)500011323
cnb002008271

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC