Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.06.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
3 (hodnocen1 x )
(11.4) Půjčeno:80x 
BK
EB
2., aktualiz. a dopl. vyd.
Praha : Grada, 2013
223 s. : il. ; 21 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-3736-2 (brož.)
ISBN 978-80-247-8009-2 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-8014-6 (online ; epub)
Psyché
Obsahuje bibliografii na s. 219-223 a bibliografické odkazy
Popsáno podle tištěné verze
000240536
OBSAH // ÚVODEM... 7 // 1. „PROČ“ PORADENSTVÍ PRO POZŮSTALÉ?... 9 // 2. „KDO“ PROVÁDÍ PORADENSTVÍ PRO POZŮSTALÉ?... 15 // 2.1 Poradce pro pozůstalé a jeho kompetence... 20 // Sup er vize...26 // Péče o sebe sama... 28 // 2.2 Poradce pro pozůstalé jako profesní kvalifikace ... 30 // 3. „CO“ JE PORADENSTVÍ PRO POZŮSTALÉ? ... 35 // 3.1 Specifika poradenství pro pozůstalé... 38 // 3.2 Principy poradenství pro pozůstalé... 41 // 1. Pomoci pozůstalým v akceptaci jejich ztráty... 41 // 2. Pomoci pozůstalým identifikovat své pocity a vyjádřit je... 42 // 3. Pomoci pozůstalým zít dál bez zemřelého ... 44 // 4. Podporovat pozůstalé v emocionálním odpoutávání od zemřelého ... 45 // 5. Poskytnout pozůstalým prostor a čas pro truchlení... 48 // 6. Interpretovat „normální“ reakce na ztrátu... 48 // 7. Respektovat individuální rozdíly v truchlení... 49 // 8. Poskytovat pozůstalým kontinuální podporu... 50 // 9. Prozkoumat obranné mechanismy a copingové strategie pozůstalých. 50 // 10. Identifikovat potíže a doporučit adekvátní pomoc... 51 // 3.3 Průběh poradenského procesu... 52 // 1. Příprava poradenského procesu ... 52 // 2. Fáze vzájemného přijetí účastníků poradenského procesu... 54 // 3. Porozuméníproblému... 54 // 4. Hledání cest k řešení problému... 61 // 5. Ukončení poradenského procesu... 62 // 4. „S KÝM“ PROBÍHÁ PORADENSTVÍ PRO POZŮSTALÉ? ... 63 // Individuální
poradenství... 64 // Párové poradenství... 65 // Rodinné poradenství . :... 66 // Skupinové poradenství... 67 // 4.1 Problémová klientela...71 // Klienti přicházejícípozdé... 71 // Absentující“ klienti... 72 // „Nekomunikující“, mlčící klienti... 73 // Intoxikovaní klienti... 73 // 6 / Poradenství pro pozůstalé // Agresivní klienti... 74 // Manipulativní klienti... 74 // Klienti se sklonem k sebevraždě... 75 // Klienti se sklonem k vraždě... 77 // Klienti s mentálním handicapem... 78 // Klienti prožívající několikanásobnou ztrátu... 79 // 5. „KDY“ PROBÍHÁ PORADENSTVÍ PRO POZŮSTALÉ?... 81 // 5.1 Členění procesu truchlení ... 84 // 6. „KDE“ BY MĚLO PORADENSTVÍ PRO POZŮSTALÉ PROBÍHAT? . 89 // 6.1 Distanční poradenství pro pozůstalé... 96 // 6.2 Nutné podmínky poradenství pro pozůstalé... 100 // 7. „KOLIK“ MÁ BÝT PORADENSTVÍ PRO POZŮSTALÉ?... 105 // 8. „JAK“ VYPADÁ PORADENSTVÍ PRO POZŮSTALÉ? ... 107 // 8.1 Jak nemá poradenství pro pozůstalé vypadat ... 108 // 8.2 Jak má poradenství pro pozůstalé vypadat ... 116 // 8.3 Metody a techniky poradenství pro pozůstalé... 122 // 9. MODELY PORADENSTVÍ PRO POZŮSTALÉ... 141 // 9.1 Klinicky model ... 142 // 9.2 Model chaosu ... 147 // 9.3 Dualisticky model... 155 // 9.4 Model „znovupoznání“ ... 163 // 9.5 Šest „R“ model... 165 // 9.6 Úkolový model ... 167 // ZÁVĚREM ... 175 // PŘÍLOHY... 179

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC