Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.10.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
EB
1. vyd.
V Praze : Karolinum, 2012
214 s. ; 23 cm
Externí odkaz    Plný text PDF 
   Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro vzdálený přístup 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-246-2136-4 (brož.)
ISBN 978-80-246-3258-2 (e-kniha)
Učební texty Univerzity Karlovy v Praze
Obsahuje bibliografie
Pro 1. lékařskou fakultu UK
Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze
Popsáno podle tištěné verzte
000240572
Předmluva (M. Tuček) // 1. Hygiena a epidemiologie, definice a historie (M. Tuček, V. Bencko) // 2. Zátěž faktory prostředí // 2.1 Fyzikální faktory (J.Rameš) // 2.2 Chemické látky a přípravky (M. Tuček) // 2.3 Biologické faktory/biologické činitele (M. Tuček) // 2.4 Fyzická, psychická a senzorická/smyslová zátěž (M. Tuček) // 3. Ovzduší a zdraví (M. Tuček) // 3.1 Plynné složky ovzduší // 3.2 Prach a aerosoly // 3.3 Zdravotní význam základních složek znečištění ovzduší // 3.4 Nanomateriály // 3.5 Prach (prašný aerosol) a jeho působení na člověka při práci // 3.6 Ochrana zdraví před nepříznivými účinky prachu // 4. Voda a zdraví (A. Slámová) // 4.1 Voda // 4.2 Voda v organismu // 4.3 Pitná voda // 4.4 Vliv pitné vody na zdraví člověka // 4.5 Balené vody // 5. Půda a zdraví (A. Slámová) // 6. Odpady a zdraví (A. Slámová) // 6.1 Zdravotní rizika // 6.2 Likvidace odpadu // 6.3 Odpadní vody // 7. Vnitřní prostředí budov a zdraví // 7.1 Fyzikální faktory // 7.2 Chemické faktory // 7.3 Pevné částice // 7.4 Mikrobiologická a biologická kontaminace // 8. Práce a zdraví (M. Tuček) // 8.1 Zdraví při práci // 8.2 Hygiena práce // 8.3 Analýza rizik při práci // 8.4 Principy prevence // 8.5 Pracoviště, pracovní místo a pracovní činnost // 8.6 Kategorizace prací // 8.8 Principy posuzování zdravotní způsobilosti k práci // 8.7 Charakteristika stupňů zátěže faktory pracovního prostředí // 9. Výživa a zdraví (E. Kudlová) // 9.1 Energie a živiny // 9.2 Druhy potravin a jejich význam ve výživě // 9.3 Toxické látky v potravinách // 9.4 Výživová potřeba a doporučení v různých obdobích života // 9.5 Léčebná výživa a nemocniční stravovací provoz // 9.6 Hygiena potravin a bezpečné stravování //
10. Zdraví dětí, mladistvých a seniorů (A. Slámová, E. Kudlová) // 10.1 Děti a dorost // 10.2 Kalendářní a biologický věk // 10.3 Růst dítěte a jeho hodnocení // 10.4 Výchova dětí ke zdraví // 10.5 Stáří // 11. Epidemiologická metodologie, základní pojmy (M. Schejbalová) // 11.1 Epidemiologie – členění // 11.2 Základní ukazatelé zdravotního stylu // 11.3 Epidemiologická metoda práce // 11.4 Shrnutí // 12. Epidemiologie kardiovaskulárních onemocnění (A. Kmeťová) // 12.1 Epidemiologie KVO // 12.2 Ateroskleróza // 12.3 Jednotlivé typy KVO // 12.4 Rizikové faktory KVO // 13. Epidemiologie závislostí (E. Králíková) // 13.1 Drogová epidemiologie // 13.2 Závislost na tabáku // 14. Epidemiologie nádorových onemocnění (I. Holcátová) // 14.1 Rizikové faktory nádorových onemocnění // 14.2 Nádorový registr // 14.3 Epidemiologické studie, incidence novotvarů // 15. Epidemiologie úrazů (A. Slámová) // 15.1 Definice úrazů // 15.2 Prevence úrazů // 15.3 Dětské úrazy // 15.4 Úrazy dospělých // 15.5 Úrazy seniorů // 16. Epidemiologie alergií (I. Holcátová) // 16.1 Alergeny zevního prostředí // 16.2 Alergeny vnitřního prostředí // 16.3 Potravinové alergie // 16.4 Profesionální alergie // 16.5 Prevence // 17. Epidemiologie infekčních onemocnění (M. Schejbalová) // 17.1 Proces šíření nákazy // 17.2 Skupiny nákaz podle mechanizmu přenosu // 17.3 Protiepidemická opatření – metody boje s nákazami // 18. Očkování (vakcinace) (A. Slámová, M. Schejbalová) // 18.1 Očkování a imunizace // 18.2 Typy očkovacích látek // 18.3 Druhy očkovacích látek // 18.4 Reakce po očkování // 18.5 Kontraindikace očkování // 18.6 Principy správné imunizace // 18.7 Organizace očkování v ČR // 18.8 Očkování pro tuzemské potřeby // 18.9 Očkování pro cestovatele // 18.10 Pasivní imunizace //
19. Dekontaminace (M. Schejbalová) // 19.1 Základní pojmy // 19.2 Zásady sterilizace a dezinfekce // 19.3 Dezinfekce // 19.4 Vyšší stupeň dezinfekce // 19.5 Sterilizace // 20. Nozokomiální (nemocniční) nákazy (NN) (M. Schejbalová) // 20.1 Etiologie NN // 20.2 Proces šíření NN // 20.3 Zdroj původce NN // 20.4 Vnímavý jedinec v procesu šíření NN // 20.5 Rizikové faktory vzniku NN // 20.6 Prevence vzniku NN // 21. Hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení (M. Schejbalová) // 21.1 Hlášení nemocničních nákaz / NN / // 21.2 Příjem, vyšetřování a ošetřování pacienta // 21.3 Zásady pro odběr a vyšetření biologického materiálu // 21.4 Sterilizace a dezinfekce // 21.5 Manipulace s prádlem // 21.6 Obecné zásady pro provádění úklidu ve zdravotnických zařízeních // 22. Nemocniční odpady – manipulace a likvidace (M. Schejbalová) // 22.1 Třídění // 22.2 Nakládání s odpady v nemocnici // 22.3 Trendy // 22.4 Základní třídění odpadů // 23. Zdravotní rizika práce ve zdravotnictví (A. Slámová) // 23.1 Pracovní prostředí ve zdravotnictví // Literatura + www // Přehled důležitých právních předpisů + NORMY
(OCoLC)817050293
cnb002405152

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC