Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 02.10.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.7) Půjčeno:2x 
BK
1. vyd.
Praha : OIKOYMENH, 2011
647 s. ; 22 cm

objednat
ISBN 978-80-7298-169-4 (Oikúmené ; váz.)
ISBN 978-80-7414-390-8 (Univerzita J.E. Purkyně ; váz.)
Rozložená tit. s.
Vydáno ve spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstříky
000240589
Obsah // II/1 // Úvod ke druhému svazku... 7 // I. Rané křesťanství (Petr Pokorný)... 13 // II. Tertullianus (Petr Kitzler)... 50 // III. Augustin a jeho dvojí vklad do déjin politického myšlení // (Lenka Karlíková)... 74 // IV. Barbarská království (500-750) (Ivan Müller)...123 // V. Byzantské politické myšlení (Růžena Dostálová)...155 // VI. Byzantská misie u Slovanů a Konstantin Filosofos // (Vladimír Vavřínek)...202 // VII. Politické myšlení v muslimských zemích (Rudolf Veselý) ... 225 // VIII. Židovské politické myšlení (Dita Rukriglová)...273 // IX. Počátky politického myšlení na Západé (750-1050) (Ivan Müller) 308 // X. Počátky českého politického myšlení (Dušan Třeštík)...404 // XI. Zápas mezi mocí světskou a duchovní (1050-1200) (Ivan Müller) 447 // XII. Tomáš Akvinský (Stanislav Sousedík)...518 // Seznam zkratek...561 // Řady, lexica a encyklopedie...566 // Seznam literatury ? jednotlivým kapitolám...569 // Jmenný rejstřík...626 // Věcný rejstřík...633 // Ediční poznámka...647 // Obsah // II/2 // XIII. Dante, Ockham a Marsilius z Padovy (Ivan Müller)...7 // XIV. Mistr Eckhart. Radikální a laické proudy 14. století // (Martin Žemla - Miloš Dostál)...93 // XV. Státní theologie Karla IV, „národní“ doktrína Francie a počátky // konciliarismu (František Šmahel)...118 // XVI. Ideové kořeny reformace v Českých zemích (Vilém Herold)... 161 // XVII. Jan Hus a husitské
hnutí (Vilém Herold)...237 // XVIII. Petr Chelčický a jeho doba (Jaroslav Boubín)...321 // XIX. Mikuláš Kusánský (Pavel Floss)...373 // XX. Evropská reformace (Martin Wernisch)...402 // Seznam zkratek...465 // Řady, lexica a encyklopedie...467 // Seznam literatury ? jednotlivým kapitolám...468 // Jmenný rejstřík...504 // Věcný rejstřík...511 // Ediční poznámka...519
(OCoLC)806198866
cnb002348360

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC