Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.09.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(18) Půjčeno:18x 
BK
Vyd. 1.
Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2011
396 s., [16] s. barev. obr. příl. : il., portréty, plány, erby, faksimile ; 25 cm

objednat
ISBN 978-80-7422-078-4 (váz.)
Dějiny českých, moravských a slezských měst
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstříky
000240632
1. NOVOJIČÍNSKO PŘED ZALOŽENÍM MĚSTA (Jiří Jurok) -- Nejstarší osídlení regionu (13) -- Vznik hradu a panství Starý Jičín (15) -- 2. ZALOŽENÍ NOVÉHO JIČÍNA A JEHO VÝVOJ -- V PŘEDHUSITSKÉM OBDOBÍ (1313-1419) (Jiří Jurok) -- Založení města pány z Pňovic a první zpráva o něm v roce 1313 (20) Správa a vývoj města za pánů z Kravař (25) -- 3. MĚSTO ZA HUSITSKÝCH VÁLEK -- A V POHUSITSKÉM OBDOBÍ (1419-1500) (Jiří Jurok) -- Ve válečné vřavě (35) Husitským městem za Cimburká, Boskoviců, Kunoviců a hrabat z Pezinku (39) -- 4. NOVÝ JIČÍN POD KOROUHVÍ -- PÁNŮ Z ŽEROTÍNA (1500-1558) (Jiří Jurok) -- Starojičínský velkostatek a jeho rozdělení (48) Hospodářský stav města v roce 1558 (58) -- 5. SVOBODNÝM KOMORNÍM A POSLÉZE -- KRÁLOVSKÝM MĚSTEM (1558-1624) (Jiří Jurok) -- Rozvoj městské samosprávy v době předbělohorské (62) Od řemeslnického maloměsta k soukenickému exportnímu městu (71) Náboženské poměry v době předbělohorské (81) Výstavba renesančního města a renesanční kultura (85) „Jiskrou všeho kacířství a rebelie<( a královským městem (92) -- 6. NOVÝ JIČÍN VE TŘICETILETÉ VÁLCE (1624-1648) (Tomáš Baletka) Nová jezuitská vrchnost a ztráta městských svobod (99) Město za dánské války (100) Švédsko-francouzská válka (104) Spor města s jezuity o restituci městských svobod (106) Poslední fáze války aneb „Nepřítel Švéda" (108) -- 7. VLÁDA OLOMOUCKÝCH
JEZUITŮ -- V DOBĚ BAROKA (1624-1777) (Tomáš Baletka) -- Pod kuratelou jezuitů a boj měšťanů o městská privilegia (112) Městská správa (119) Nový Jičín jako druhé nejvýznamnější soukenické středisko Mo -- ravy (121) Prusko-rakouské války (125) Zkázy barokního města: epidemie a živelné pohromy (129) Šenkovní měšťané (132) Textilní řemeslná výroba (135) Ostatní řemesla (136) Barokní město a jeho proměny, architektura, malířství (138) Církevní poměry (145) -- 8. NOVÝ JIČÍN JAKO SVOBODNÉ -- MUNICIPÁLNÍ MĚSTO (Tomáš Baletka) -- Od zrušení poddanství do napoleonských válek (147) Reforma městské správy a boje o moc ve městě (150) Populační vývoj (155) Biedermaierovská měšťanská společnost (156) Konec novojičínské řemeslné výroby sukna (158) Rozvoj textilního průmyslu (161) -- 9. PRŮMYSLOVÝM A SPRÁVNÍM -- CENTREM KRAVAŘSKA (Renata Kafková) -- Revoluční rok 1848 (168) Demografická poměry (171) Průmyslovým a správním centrem Kravařska (173) Počátky městské samosprávy (180) Válečný rok 1866 (184) Od honorační politiky k politickému stranictví (185) Budování moderní samosprávy, její nacionalizace a počátky dělnického hnutí (188) Rozvoj infrastruktury (196) Vztahy mezi Cechy a Němci (206) Společenský, kulturní a vědecký život (214) První světová válka (223) -- 10. VE SVOBODNÉM ČESKOSLOVENSKU -- (1918-1938) (Jaromír Pavlíček) -- Boj o uznání Československé
republiky (230) Politika nov o jičínských Němců a zápas české menšiny o radnici (232) Konjunktura a krize průmyslu a hospodářství ve městě (238) Většinové německé společenství mezi světovými válkami (246) České školství (250) Český politický a spolkový život ve městě (252) -- 11. OD MNICHOVA PO OSVOBOZENÍ (1938-1945) (Jaromír Pavlíček) -- Součástí nacistické třetí říše (259) Válečná léta aneb Až do trpkého konce (265) Konec novojičínské židovské komunity (268) Život české menšiny za okupace (268) -- 12. OKRESNÍM MĚSTEM V KOMUNISTICKÉM -- ČESKOSLOVENSKU (1945-1989) (Nina Pavelčíková) -- Osvobození a návrat k mírovým poměrům (273) Poválečný odsun německého obyvatelstva a počeštění města (275) Únorový převrat (279) Socialistická industrializace (281) Padesátá léta ve znamení odporu proti komunistickému režimu a politických procesů (286) Sídlem tzv. „velkého okresu" (293) Památkovou rezervací (296) Tzv. „ obrodný proces " koncem šedesátých let (298) Počátky a průběh tzv. normalizace veřejného života (304) Vývoj školství, kultury a zájmové činnosti (309) -- 13 SAMETOVÁ REVOLUCE A OBNOVA -- DEMOKRATICKÉ SPOLEČNOSTI (PO 1989) (Nina Pavelčíková) -- Pád komunistické diktatury (315) Obnova městské samosprávy a svobodné volby (317) Transformace ekonomiky a hospodářský a sociální vývoj (320) Revitalizace památkového města (322) Kulturní a veřejný
život města (324) -- LITERÁRNÍ NOVÝ JIČÍN A JEHO OSOBNOSTI (Jiří Urbanec)
(OCoLC)746836775
cnb002192311

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC