Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Vyšehrad, 2008
394 s. ; 20 cm

objednat
ISBN 978-80-7021-933-1 (brož.)
Moderní myšlení
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstříky
000240726
SMYSL OBJEKTIVNÍ REALITY -- Význam termínu smysl -- Evoluce, komplexita, směr a cíl -- Objektivní smysl člověka ve vesmíru -- Účelová neutralita vědy -- Objektivizace smyslu v deismu a panteismu -- Smysl kultury a teleologie -- Poslední objektivní smysl -- a tepelná smrt vesmíru -- Pokus o určení místa smyslu -- Smysl evoluce -- Objektivní smysl a teorie všeho -- Objektivní smysl a princip ducha -- Objektivní smysl a jemné vyladění -- Smysluplně žít ve smysluprázdném vesmíru? -- SMYSL V IDEOLOGII A PSYCHOLOGII -- Ideologizace hodnot v psychologii -- Freudovo pojetí smyslu -- Současné pojetí smyslu v psychoanalýze -- Frommův náboženský smysl bez Boha — Jungovo pojetí smyslu — -- Kritika ideálu celosti -- Smysl destrukce -- Smysl v analytické psychologii -- Smysl v individuální psychologii — -- Smysl v humanistické psychologii -- Kritika humanistického ideálu -- Smysl v integrativní gestaltterapii — -- Smysl v nooterapii — Od psychologie k analýze existence -- EXISTENCIÁLNÍ ANALÝZA -- EXISTENCIÁLNÍ ANALÝZA V KONTEXTU -- Mezní zkušenost a tázání se po smyslu -- Schelerův a Franklův obraz člověka — Vliv Rudolfa Allerse — Inspirace Ludwigem von Binswangerem — Diference od Maslowovy humanistické psychologie — Polemika se spiritualistickým směrem — -- Frankl versus Jung -- Odloučení od Alfreda Langla — Synoptické porovnání mezi Freudem, Adlerem, Jungem a Franklem — -- TEORIE EXISTENCIÁLNÍ
ANALÝZY Existenciální vakuum — Redukcionismus a psychologismus — Existenciální terapie — -- Existenciální analýza nevědomí -- Existenciální analýza svědomí — Svědomí a láska — -- Transcendentalita svědomí -- Ontologie svědomí — Svědomí člověka bez vyznání — -- Analýza spirituální zkušenosti -- Transpersonální psychoterapie a spiritualita -- Smysl zkušenosti jednoty — -- Duchovní zkušenost v rozšířeném vědomí -- Souvislosti terapie a pastorace -- Přístup k víře v psychoterapii -- SPIRITUALITA V LOGOTERAPII Vztah mezi psychoterapií a náboženstvím -- Objev neuvědomované religiozity -- Nebezpečí sektářského konfesionalismu -- Přirozená nenáboženskost -- Dialog mezi ireligiozitou a logoterapií -- Logoterapie a křesťanská víra -- Příklady existenciálního smyslu v evangeli Logoterapie a kristoterapie -- EXISTENCIÁLNÍ ANALÝZA JAKO LOCUS THEOLOGICUS Problém antropologického přístupu Problém viny — -- Problém sebetranscendence -- Problém synergismu -- Logoterapie a židovství -- Logoterapie a východní náboženství -- SMYSL JAKO TRANSCENDENTÁLNÍ KATEGORIE -- Paradigma implicitního řádu -- Hledání transcendentálního smyslu -- Smysl nalézat nebo dávat -- Hledání dílčího v celkovém smyslu života -- Psychické hranice smyslu -- Metoda hledání a nalézání smyslu -- Vlastní smysl jako východisko -- Smysl hodnot -- Funkce hodnot v psychoterapii -- Svědomí — orgán
smyslu -- Smysl symbolu -- Smysl a sebepojetí -- Smysl a konečný cíl bytí -- Smysl v tajemství -- SMYSL V ŽIVOTĚ -- Smysl života -- Smysl života překonává homeostatický princip -- Smysl slasti -- Smysl individuace života — Smysl seberealizace — Smysl stresu — Smysl terapie — -- Smysl lásky -- Láska v terapii — Vztah mezi smyslem a spiritualitou — -- KRIZE SMYSLU V ŽIVOTĚ Druhy krize smyslu — -- Příčiny krize smyslu -- Reakce na krizi smyslu -- Krize smyslu u duchovních — Syndrom vyhoření — Vyhoření u duchovních — Frustrace ze zdrženlivosti — Smysl terapeutické a pastorační zdrženlivosti Obrana před syndromem vyhoření — Konfrontace s vyhořením v sobě samém — Meditace — -- SMYSL UTRPENÍ -- Náročné hledání smyslu u trpících lidí -- Smysl utrpení a emoce — -- Smysl utrpení a výkon, růst a zrání -- Motivace utrpením — -- Smysl utrpení jako rozšíření hranic -- Násilí a trauma — -- Mučení — Duševní trauma — -- Prázdnota duše -- Vražda duše -- Menticidium — Posttraumatické odcizení — -- Zničení a integrace hranic a hodnot -- Posttraumatická neschopnost symbolizace -- Perverze Božího a lidského obrazu — -- DUCHOVNÍ REINTERPRETACE UTRPENÍ-Chápání smyslu utrpení — -- Trauma jako zázrak -- Hledání smyslu utrpení v Boží vůli -- Smyslu utrpení v evangeliích -- Smysl společného utrpení — -- Smysl utrpení jako radost -- Mystický smysl utrpení -- Utrpení
jako pozitivní aspekt stvoření -- Smysl utrpení jako uzdravující láska k Bohu — Zkušenost kříže jako setkání s ukřižovaným -- SMYSL UMÍRÁNÍ -- Smysl umírání jako trest -- Smysl vědomého umírání -- Smysl a AIDS -- Smysl smrti před smrtí -- Strach ze smrti -- Strach ze smrti v sexu -- Zvláštní charakter umírání na rakovinu -- Zvýšený strach ze smrti u profesionálů -- DUCHOVNÍ SMYSL LIDSKÉ EXISTENCE -- Psychologie a spiritualita -- Teologický obraz Boha -- a psychologický obraz člověka -- Logoterapie a spiritualita — -- Neuvědomovaná duchovnost -- Neuvědomovaný Bůh — -- Pojetí víry -- Psychoterapeut a spiritualita — -- Smysl jako ukazatel cesty k Bohu -- Osobní cesta k Bohu -- Cesta k intimnímu Bohu -- Oběť jako cesta k Bohu — -- Lidská invence v napodobování Boha -- Modlitba Modlitba jako dialog s Ničím — Duch mezi konfesí a entuziasmem — Zvěčňování lidského života -- SHRNUTÍ -- Poznámky -- Literatura — Cizojazyčná literatura k tématu — Česká a slovenská literatura a české překlady -- Jmenný a věcný rejstřík -- Rejstřík biblických míst —
(OCoLC)316299523
cnb001828154

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC