Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4.5) Půjčeno:9x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Triton, 2010
375 s. : il. ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-7387-307-3 (váz.)
Nové světy ; sv. 3
angličtina
Přeloženo z angličtiny
Obsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
000240730
ČÁST PRVNÍ: PŮSOBÍCÍ DUCH -- 1. Charakteristiky, které spojují -- Kosmos -- Dvacet doktrín: charakteristiky, které spojují -- Činnost u zájmu sebezachování a sebeadaptace -- Sebetranscendence a seberozpuštění -- Čtvero puzení holonů -- Kreativní povstávání (emergence) -- Holarchie -- Cesta k úplnému zahrnutí -- 2. Tajný impuls -- Vyšší a nižší -- Hloubka a rozsah -- Kosmické vědomí -- Spektrum vědomí -- 3. Dějiny lidské společnosti -- Sběračsko-lovecké společenství -- Předzemědělské (hortikulturální) společenství -- Zemědělské (agrární) společenství -- Průmyslové (industriální) společenství -- 4. Velká postmoderní revoluce -- Postmoderní rozvodí -- Dvě cesty postmoderny -- Na prahu zítřka -- Transcendence a potlačování -- 5. Čtyři kvadranty Kosmu -- Čtyři kvadranty -- Intence a chování -- Kulturní aspekt a společenský aspekt -- Příklad -- O věcech příštích -- 6. Dvě ruce Boží -- Mysl a mozek -- Cesta levé ruky, cesta pravé ruky -- Monologický pohled: klíč k cestě pravé ruky -- Interpretace: klíč k cestě levé ruky -- Co ten sen znamená? -- Společenské vědy versus kulturní porozumění -- Hermeneutika -- Veškerá interpretace závisí na kontextu -- Ne-lidská interpretace -- Spirituální interpretace -- 7. Sladění s Kosmem -- Výpovědní pravda -- Pravdivost -- Oprávněnost -- Funkční sladění -- Závěr: čtyři tváře Ducha -- 8. Dobro, pravda a krása --
Velká trojice -- Radostná zpráva: diferenciace Velké trojice -- Špatná zpráva: rozštěpení Velké trojice -- Úkol postmoderny: integrace Velké trojice -- Duchovní Velká trojice -- ČÁST DRUHÁ: DALŠÍ DOSAH VLIVU PŮSOBÍCÍHO DUCHA -- 9. Evoluce vědomí -- Vyšší stupně vývoje -- Žebřík, lezec, výhled -- Základní úrovně žebřík -- „Já" le ec -- Bod obratu -- Povstávání nových světů změna výhledu -- Patologický stav -- Stavy a stupně -- Náboženství fádní roviny -- Freud a Buddha -- 10. Cesta ke globálnímu vědomí 1. část -- Primární matrice -- Šok z narození -- Nepravé „já" -- l.fáze obratu líhnutí fyzického „já" -- 2. fáze obratu zrod emocionálního „já" -- 3. fáze obratu zrození pojmového „já" -- Každá neuróza je ekologická krize -- Rané světonázory: archaický, magický, mytický -- 4. fáze obratu zrození „já" mentálních rolí -- Změna paradigmatu -- Satanistické rituály a únosy do UFO -- 11. Cesta ke globálnímu vědomí 2. část -- Evoluce versus egocentrismus -- 4. fáze obratu (pokračování) sociální scénář života -- 5. fáze obratu světostředné čili vyzrálé ego -- Diverzita a muftikulturalismus -- 6. fáze obratu kentaurská integrace těla a mysli -- Aperspektivní šílenství -- Na prahu transpersonální sféry -- 12. Říše nadvědomí 1. část -- Tam, kde mysl pouští otěže -- Transpersonální stupně -- 7. fáze obratu psychická sféra -- Hlubinná
ekologie a ekofeminismus -- Enneagram a základní kostra -- 8. fáze obratu jemná sféra -- Carl Gustav Jung a archetypy -- 13. Říše nadvědomí 2. část -- 9. fáze obratu sféra kauzální -- Nedoojná sféra -- Bezprostřednost ryzí Přítomnosti -- Osvícení -- ČÁST TŘETÍ: ÚNIK Z FÁDNÍ ROVINY -- 14. Stoupání a klesání -- Stručné shrnutí -- Velká holarchie -- Pozemskost versus nadpozemskost -- Moudrost a soucit -- Bůh a Bohyně -- Dva odlišní bohové -- Sestoupivší datová síť -- 15. Zhroucení Kosmu -- Důstojnost moderny -- Neštěstí moderny -- Instrumentální racionalita: svět kategorií „toto" a „tyto" -- Základní paradigma osvícenství -- Žádný Duch, žádná mysl, pouze příroda -- Hlas industriální souřadnicové sítě -- 16. Ego a Eko -- Ego versus Eko -- Dvojčata z fádní roviny -- Pravda Ega -- Problém Ega -- Ego a vytěsnění -- Opětovné začarování světa -- Návrat k přírodě -- Eko a regrese -- Ztracený ráj -- Stroj času pro cestu zpět -- Velký souboj moderny: Fichte versus Spinoza -- 17. Vláda vyznavačů Sestupu -- Evoluce rozvíjení Velké holarchie v čase -- Evoluce: působící Duch -- Tušení nedvojnosti -- Uskutečnění už je a vždycky bylo! -- Blednoucí vize -- Vláda vyznavačů Sestupu -- Internet -- Náboženství Gaie -- 18. Integrační vize -- Písmo na zdi -- Supermanské „Já" -- „Já" velkého přediva Gaie -- Přesazení postmoderní mysli -- Světová transformace a kulturní
propast Environmentální etika: ekologie holonů -- Základní morální intuice -- Integrační vize -- Dodatek: dvacet doktrín -- Rejstřík
(OCoLC)724293135
cnb002121902

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC