Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(19) Půjčeno:19x 
BK
Příručka
1. vyd.
Praha : Grada, 2008
232 s. : il. ; 25 cm

objednat
ISBN 978-80-247-2721-9 (brož.)
Manažer. Marketing
Obsahuje bibliografii na s. 231-232 a bibliografické odkazy
000240748
1. Co jsou služby -- 1.1 Kdo poskytuje služby -- 1.2 Historický vývoj -- 1.3 Klasifikace služeb -- 2. Marketingový přístup ke službám -- 2.1 Vlastnosti služeb -- 2.2 Význam marketingu v konkurenčním prostředí -- 2.3 Marketingový mix služeb -- 2.4 Hlavní pojmy související s marketingem služeb -- 3. Strategické marketingové plánování -- 3.1 Prvky strategického marketingového plánování -- 3.2 Postup strategického marketingového plánování -- 4. Aplikace SWOT analýzy -- 4.1 SWOT analýza -- 4.2 Dynamická strategická rozvaha -- 5. Marketingový výzkum ve službách -- 5.1 Informační systémy -- 5.2 Marketingový výzkum -- 5.3 Marketingový výzkum a veřejné služby -- 6. Produkt ve službách -- 6.1 Produkt -- 6.2 Strategie produktu služby -- 6.3 Životní cyklus produktu služba -- 7. Ceny služeb -- 7.1 Faktory služeb ovlivňující ceny -- 7.2 Základy cenové strategie -- 7.3 Metody stanovení cen služeb -- 7.4 Tvorba cen v sektoru veřejných služeb -- 8. Distribuce služeb -- 8.1 Flexibilita služeb -- 8.2 Úloha zprostředkovatelů při distribuci služeb -- 8.3 Zásady řízení fyzické distribuce hmotných prvků služeb -- 9. Komunikační mix služeb -- 9.1 Komunikační strategie -- 9.2 Nástroje komunikačního mixu -- 10. Lidé ve službách -- 10.1 Podíl lidí na nabídce služeb -- 10.2 Význam zaměstnanců pro nabídku služeb -- 10.3 Řízení pracovních sil -- 11. Materiální prostředí -- 11.1 Vliv materiálního
prostředí -- 11.2 Řízení materiálního prostředí ve službách -- 12. Procesy ve službách -- 12.1 Klasifikace procesů -- 12.2 Kritická místa a diagramy procesu poskytování služby -- 12.3 Strategie procesů poskytování služby -- 12.4 Řízení poptávky -- 12.5 Produktivita procesů poskytování služeb -- 13. Řízení kvality služeb -- 13.1 Význam kvality služeb -- 13.2 Stanovení standardů kvality -- 13.3 Koncepce managementu jakosti -- 14. Specifika marketingu neziskových organizací -- 14.1 Co jsou neziskové organizace -- 14.2 Marketing neziskových organizací -- 14.3 Plánování neziskové organizace -- 14.4 Odlišné prvky prostředí neziskových organizací -- 14.5 Specifické marketingové strategie neziskových organizací -- 14.6 Souvislost mezi neziskovým marketingem a sociálním marketingem
(OCoLC)271610242
cnb001814266

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC